Poprawa trwałosci instalacji wodnych

Poprawa trwałości instalacji wodnych

Poprawa trwałości instalacji wodnych

Przyczyny i rozwiązania

Korozja wywołana rozpuszczonym w wodzie tlenem, związana z występowaniem różnych utleniających związków chemicznymi oraz korozja podosadowa związana z bakteriami to główne czynniki wpływające na trwałość instalacji wodnych. W tym artykule postaramy sią zasygnalizować w jaki sposób bez nadmiernych kosztów ograniczyć problem korozji i trwałości instalacji.

Instalacje wodne służą do transportu wody, w której rozpuszczone są substancje o budowie jonowej (roztwory wodne) oraz zawiesin. Te transportowane przez wodę substancje w wielu przypadkach silnie wpływają na trwałość i wydajność instalacji.

Instalacje mają z góry założoną trwałość.  Po pewnym czasie wymagają napraw, remontów lub modernizacji. Wpływ na działania związane z modernizacją mają również aktualizowane przepisy oraz ciągłe dążenie do ograniczenia kosztów eksploatacji oraz wytwarzania.

Najczęściej pojawiające się problemy to ograniczenie przepływu przez osady mineralne i biologiczne, degradacja ścian instalacji na skutek korozji, erozji, wpływu na materiał rur jonów i związków chemicznych występujących w wodzie.

Niektóre ze związków chemicznych wpływają negatywnie na jakość i parametry produktów końcowych, szczególnie w sytuacjach, gdy jest możliwy kontakt uzdatnionej wody z produktem lub woda jest częścią składową produktu końcowego.

Z uwagi na stosowanie w instalacjach środków chemicznych ograniczających rozwój organizmów żywych typu biocydy utleniające i nieutleniające oraz środki chemiczne typu antyskalanty, koagulanty i inhibitory. Wymagane jest ścisłe przestrzeganie procedur ich dozowania i bieżące monitorowanie parametrów wody.

Poprawa trwałości instalacji wodnych może być zrealizowana poprzez zastosowanie technologii Hydropath. Pozwala ona na wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie negatywnego oddziaływania kilku z wyżej wymienionych czynników chemicznych i biologicznych.

Korzystając z naturalnych zjawisk fizycznych, które wpływają na organizmy żywe oraz na przebieg procesów chemicznych i elektrochemicznych, zachodzących z udziałem wody i substancji w niej rozpuszczonych czy zawieszonych, jesteśmy w stanie uzdatnić wodę bez konieczności stosowania środków chemicznych.

 

Fizyczna technologia uzdatniania wody Hydropath

umożliwia utrzymanie instalacji w pełnej sprawności technicznej oraz wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji instalacji w przypadku:

 • wody zimnej
 • ciepłej wody użytkowej
 • wody grzewczej
 • wody chłodzącej
 • wody procesowej
 • wody technologicznej

Ze względu na dużą różnorodność materiałów, z których wykonywane są instalacje wodne oraz ogromną ilości substancji zawartych w wodzie, zastosowanie technologii chemicznych uzdatniania wody bywa możliwe w ograniczonym zakresie lub niewskazane czy też zabronione.

Technologie fizyczne uzdatniania wody w wielu przypadkach spełniają oczekiwania użytkowników i producentów urządzeń nie wpływając na pogorszenie ich trwałości a co najważniejsze nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Woda uzdatniona, czyli dostosowana do potrzeb instalacji i urządzeń podłączonych do tej instalacji niekoniecznie musi być wodą o parametrach, które można uzyskać w wyniku dość kosztownych procesów odwróconej osmozy, destylacji, dezynfekcji zmiękczania lub demineralizacji.

W wielu przypadkach wystarczy uzdatnić wodę w takim zakresie, by nie sprawiała kłopotów  w trakcie eksploatacji urządzeń i spełniała wymagania procesów, w których jest używana.

 

Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW,

korzystają z technologii Hydropath, emitują do wody sygnał fali elektromagnetycznej o częstotliwości około 150 kHz. Sygnał ten przenoszony jest przez wodę na odległości setek metrów od miejsca montażu urządzeń. Parametry sygnału są modulowane za pomocą mikroprocesora i dostosowane do właściwości użytkowych danego typu instalacji oraz parametrów wody.

Wśród urządzeń HydroFLOW mamy takie, które działają na wodę z zawiesinami oraz tworzącą osady mineralne. Urządzenia działające mikroorganizmy i eliminację osadów biologicznych. Urządzenia działające w instalacjach, w których woda przechodzi w stan gazowy (para) lub stały (lód) jak również urządzenia dla instalacji w których płynie ropa naftowa oraz produkty z nią związane.

Fizyczna technologia uzdatniania pozwala na eliminację lub ograniczenie stosowania środków chemicznych do kondycjonowania i korekty parametrów wody. Daje to nie tylko wymierne oszczędności w kosztach eksploatacji oraz eliminuje szkodliwe związki chemiczne, które występują w trudnych do utylizacji ściekach, ale również wpływa ograniczenie degradacji materiału, z którego wykonana jest instalacja i podłączone do niej urządzenia.

Przy stosowaniu technologii fizycznych uzdatniania wody, nie zmieniamy składu chemicznego wody. Pozwala to na ograniczenie monitorowania parametrów wody jedynie do ilości zanieczyszczeń stałych, czyli tylko skuteczności filtracji.

Urządzenia HydroFLOW wpływają na ograniczenie korozyjność instalacji wykonanych ze stali nawet do 65%, poprzez:

 

Urządzenia HydroFLOW

pozwalają utrzymywać instalację w należytej czystości, wydłużają tym samym poprawić trwałości instalacji wodnej i osprzętu zamontowanego na instalacji w tym zaworów, kranów, zasuw, wymienników, naczyń ciśnieniowych i osprzętu pomiarowego.

Utrzymywanie stałych parametrów ciśnienia, przepływu i współczynników wymiany ciepła, przy których uzyskuje się optymalne efekty pracy instalacji, pozwala na ograniczenie i monitorowanie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej związanej z pracą instalacji i pracą urządzeń podłączonych do instalacji.

Urządzenia HydroFLOW eliminując osady mineralne i biologiczne z instalacji oraz działając eliminująco na organizmy żywe typu bakterie, grzyby i algi, pozwalają na ograniczenie zagrożenia biologicznego wody, powodowanego przez bakterie, w tym bakterie Legionella.

Zaletą instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych jest brak problemu korozyjności materiału rury. Instalacje wykonane z materiałów typu PVC, CPVC, PE, PE-X, PB, PP, czy też z rur warstwowych, korzystnie wpływają na rozwój mikroorganizmów. Pojawiają się w nich zwiększone ilości osadów biologicznych (biofilm) i związanych z nimi kolonii bakteryjnych.

Urządzenia HydroFLOW dobierane są do typu występujących zagrożeń w instalacji oraz do budowy instalacji. Kryterium doboru jest średnica zewnętrzna rury, na której będzie zamontowane urządzenie. Nie ma istotnego znaczenia dla doboru urządzenia ilość przepływającej wody w instalacji, a jedynie jej temperatura.

 

Montaż i serwis HydroFLOW

W instalacjach, w których płynąca woda ma temperaturę wyższą niż 50°C rury zazwyczaj są izolowane termicznie, a urządzenia HydroFLOW są montowane na izolacji termicznej.

Sygnał emitowany przez urządzenia z technologią Hydropath ma na tyle niski poziom, że jego pomiar możliwy jest przy pomocy czułych urządzeń typu oscyloskopy. Urządzenia z technologią Hydropath spełniają normy oddziaływania na środowisko oraz posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie wszystkich krajów UE, USA, Kanady oraz wielu innych.

Pobór mocy przez urządzenia HydroFLOW jest bardzo niski i wynosi od 1,2 W dla urządzeń domowych do 65 W dla urządzeń przemysłowych.

Urządzenia są produkowane od ponad 30 lat w Wielkiej Brytanii i do dnia dzisiejszego pierwsze egzemplarze dostarczone do klientów są w użytkowaniu.

Urządzenia HydroFLOW nie wymagają serwisowania.

 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

Stosowanie technologii Hydropath w instalacjach pozwala na:

 • utrzymywanie stałego wysokiego współczynnika wymiany ciepła na powierzchniach chłodniczych i grzewczych instalacji chłodzenia,
 • zachowanie prawidłowego przepływu wody w instalacji pozbawionej osadów,
 • brak stosowania środków chemicznych do uzdatniania i korekty wody,
 • ograniczenie emisji szkodliwych środków i związków chemicznych do otoczenia,
 • wydłużenie trwałości instalacji na skutek ograniczenia korozyjności,
 • eliminacja bakterii powodujących korozję biologiczną,
 • zaniechanie chemicznego czyszczenia powierzchni wewnętrznej instalacji,
 • ograniczenie przestojów związanych z przeglądami serwisowymi, czyszczeniem instalacji i awariami,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji instalacji wodnych.

Urządzenia HydroFLOW montuje się na zewnątrz rur, bez konieczności przeprowadzania prac związanych z demontażem lub rozcięciem instalacji.

Czytaj także:

Eliminacja E. coli z wody spożywczej

Eliminacja E. coli Bakterie Escherichia coli Bakteria gramm(-), należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Znana też jako pałeczka okrężnicy. Dopóki pozostaje w końcowym odcinku układu pokarmowego, stanowi pożyteczny składnik flory… Czytaj dalej
>