Osuszanie osadów ściekowych

z ograniczeniem stosowania polimerów

z eliminacją twardych osadów struwitu lub wiwianitu

Redukcja zużycia polimerów 20 – 26%

Struwit – zapobieganie powstawaniu twardych osadów

Dwie kwestie, które są szczególnie problematyczne w oczyszczaniu ścieków, to gromadzenie się osadów struwitu lub innego twardego osadu oraz konieczność dodawania drogich flokulantów polimerowych w celu zapewnienia skuteczności procesu odwadniania.

Nagradzane urządzenia HydroFLOW® zostały zaprojektowane z myślą o obu tych problemach w ściekach z przemysłu spożywczego, wytwórczego i kanalizacji miejskiej. Efektywna flokulacja z pomocą urządzeń HydroFLOW® daje znaczne oszczędności w zastosowaniu polimerów w wirówkach odwadniającychprasach taśmowych. Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW® stanowią również niechemiczną alternatywę dla eliminacji powstawania twardych osadów, takich jak struwit, wiwianit. Minimalizują konieczność mechanicznego usuwania osadów na przykład poprzez wysokociśnieniowe mycie.

Instalacja urządzenia jest prosta i nie wymaga przerw i przestojów, modyfikacji ani opróżniania systemu. Urządzenia HydroFLOW® pracują bezobsługowo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając maksymalną wydajność bez względu na przepustowość.

Oczyszczalnie stosują uzdatniacz HydroFLOW ponieważ:

  • Poprawiają wynik ekonomiczny ograniczając stosowanie środków chemicznych.
  • Ograniczają koszty obsługi i serwisu przy usuwaniu osadów struwitu

Co zyskują oczyszczalnie po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

  • O kilkadziesiąt procent spada ilości stosowanych polimerów.
  • Odzyskany miękki osad struwitu jest produktem handlowym.
  • Poprawia się skuteczność osuszania osadów ściekowych (sucha masa 3-7 %).

Przykłady zastosowania urządzeń HydroFLOW w oczyszczalniach ścieków

Latem 2013 r. w obiekcie Walla Walla w Waszyngtonie zainstalowano urządzenie HydroFLOW w oczyszczalni ścieków. Celem było ustalenie, czy technologia Hydropath mogłaby wpłynąć na zmniejszenie się gromadzenia struwitu na urządzeniach odwadniających oraz redukcji polimeru stosowanego w procesie odwadniania osadów ściekowych. Wstępne wyniki testu były bardzo obiecujące. Urządzenie HydroFLOW zostało następnie zainstalowane w Orlando, Floryda. Wyniki przedstawione po pięciu miesiącach prób, wykazały znaczne zmniejszenie nagromadzenia struwitu i 20% zmniejszenie zużycia polimeru.

Broszura informacyjna – oczyszczalnie ścieków

HYDROPATH Sp. z o.o.

umożliwia przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych

z zastosowaniem urządzeń HydroFLOW INDUSTRIAL.