Uzdatniacze wody HydroFLOW na stanowisku testowym

Osady na membranach odwróconej osmozy (RO)

Osady na membranach odwróconej osmozy

Kamień – osady mineralne

Biofilm – osady biologiczne

 

Instalacja odwróconej osmozy

 

Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW

  • chronią membrany przed powstawaniem kamienia i osadów biofilmu
  • eliminują już istniejące osady mineralne i biologiczne w  membranach odwróconej osmozy (RO)

Wraz ze zmniejszającymi się zasobami wody i zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, alternatywnymi źródłami wody mogą być alternatywne źródła wody, takie jak woda morska i woda odzyskiwana. Popularną metodą oczyszczania tych alternatywnych źródeł wody jest odwrócona osmoza (RO), która jest procesem wykorzystującym technologię membranową do usuwania 95-99% wszystkich rozpuszczonych substancji stałych (TDS). Pomimo wstępnej obróbki wody przez zastosowaniem RO i postępów w technologii membranowej, problemy z zanieczyszczeniem membran osadami mineralnymi nadal stanowią główną przeszkodę dla systemów RO.

HydroFLOW S38 - zastosowanie odwrócona osmoza

HydroFLOW S38 zamontowany do testów na zasilaniu RO

Chemiczna ochrona membran RO

Sposób powszechnie stosowany ale czy skuteczny i ekonomiczny?

Na to pytanie może odpowiedzieć sobie każda osoba odpowiedzialna za pracę komercyjnej lub przemysłowej odwroconej osmozy.

Tradycyjnie cały proces uzyskania czystej wody (permeat) w instalacji odwróconej osmozy składa się z kilku etapów. Są to

  • wstępna filtracja mechaniczna,
  • zastosowanie lamp UV w celi eliminacji mikroorganizmów,
  • obróbka chemiczna związana z dezynfekcją związkami chloru,
  • filtracja w oparciu o węgiel aktywny celem usunięcia związków chloru na wody,
  • korekta pH wody,
  • dodanie środków chemicznych typu antyskalanty.

 

Sposób ekonomiczny i ekologiczny!

Zastosowanie uzdatniaczy wody HydroFLOW, działających w oparciu o technologię Hydropath, to alternatywne rozwiązanie dla kontrolowania powstawania osadów mineralnych na membranach oraz dodatkowo kontrolowania powstawania osadów biologicznych (biofilmu).

Uzdatniacze wody HydroFLOW powodują, że;

  • nie następuje krystalizacja na powierzchniach membran RO ale w cieczy,
  • zostają unieszkodliwione mikroorganizmy, co zapobiega powstawaniu biofilmu.

Jedynym wymogiem skutecznej pracy odwróconej osmozy chronionej przez uzdatniacze HydroFLOW, jest nie ograniczanie przepływu koncentratu.

Niestety często w celu poprawy “efektywności” pracy systemu odwróconej osmozy operatorzy ograniczają przepływ koncentratu kosztem trwałości membran. Powoduje to szybsze zatykanie membran i konieczność ich chemicznego płukania.

Stosując uzdatniacze HydroFLOW , w miejscu szczególnego zagęszczenia jonów minerałów czyli przy powierzchni membran należy zapewnić przepływ koncentratu tak by powstające w cieczy drobne kryształki nie zamulały membran.

W przypadku technologii Hydropath nie stosujemy wstępnej obróbki chemicznej wody. Nie stosujemy również antyskalantów oraz biocydów. Daje to szybkie korzyści finansowe i szybki zwrot z inwestycji.  Należy jedynie przestrzegać parametrów eksploatacyjnych podanych przez producenta membran (instalacji odwróconej osmozy) oraz zgodnie z dokumentacją wykonywać okresowe płukania membran również po każdym dłuższym przestoju.

W Polsce mamy przykłady zastosowania w skali przemysłowej urządzeń HydroFLOW na instalacjach odwróconej osmozy. Posiadamy dokumentację eksploatacyjną (dane pomiarowe) potwierdzającą efektywność takiego rozwiązania na przestrzeni wielu miesięcy pracy.

 

Badania naukowe

Potwierdzenie skuteczności i efektywności ekonomicznej uzdatniaczy HydroFLOW dla systemów RO. Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Nowego Meksyku (NMSU) przeprowadził ocenę w US Bureau of Reclamation Brackish National Groundal Research Facility (BGNDRF).

 

Uzdatniacze wody HydroFLOW na stanowisku testowym

HydroFLOW S38 i HydroFLOW HS40 na stanowiskach testowych

Redukcja skalowania membrany RO

W trakcie badań skalowanie membrany Hydro FLOW zmniejszyło się o 40%.  Oznacza to, że jest to technologia znacznie ogranicza obrastanie membrany kamieniem!

Wyniki testów HydroFLOW

Wyniki testów

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o badaniu, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii Hydropath i tego, w jaki sposób urządzenie HydroFLOW może pomóc kontrolować tworzenie się osadów na membranach, skontaktuj się z nami już dziś.

Czytaj także:

Eliminacja E. coli z wody spożywczej

Eliminacja E. coli Bakterie Escherichia coli Bakteria gramm(-), należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Znana też jako pałeczka okrężnicy. Dopóki pozostaje w końcowym odcinku układu pokarmowego, stanowi pożyteczny składnik flory… Czytaj dalej
>