krany z legionellą

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

Jak regularne płukanie może pomóc w kontrolowaniu wystąpienia ryzyka skażeniem bakteriami Legionella w systemach gorącej i zimnej wody?

Właściciele obiektów komercyjnych i lokali mieszkalnych wynajmowanych najemcom mają wiele obowiązków wynikających z przepisów. Chcieli by każda nieruchomość miała użytkowników w 100% lokali. Ale prawdopodobnie zdarzają się okresy, w których nieruchomość będzie nieużytkowana, czasami przez kilka tygodni lub dłużej. Mogą występować również sytuacje, w których niektóre odbiory wody są rzadko używane.Ten brak wykorzystania systemów dystrybucji ciepłej i zimnej wody stwarza możliwość zwiększenia ilości bakterii Legionella i związanego z tym ryzyka zachorowania na Legioneliozę.

Regularne płukanie instalacji w celu kontrolowania poziomu bakterii Legionella

Gdy najemcy i użytkownicy korzystają z nieruchomości, regularnie są używane krany, prysznice i inne punkty poboru wody. Jednakże, jeżeli lokal lub pokój jest nieużytkowany przez kilka tygodni, powoduje to stworzenie odpowiednich warunków do namnażania się bakterii Legionella w instalacji wodnej. Czasami poziomy te są bardzo wysokie i stwarzają zagrożenie migracji skażenia do innych elementów instalacji.

Wielu właścicieli lokali mieszkalnych i komercyjnych nie musi podejmować kroków mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju bakterii Legionella. Ma to miejsce gdy nieruchomość zostanie oddana najemcy i kiedy odpowiedzialność za systemy wodne spoczywa na najemcy. Są to jednak przypadki nie zawsze występujące. Regularne rutynowe płukanie nieużytkowanych odbiorów wody jest jedną z rzeczy, które właściciele nieruchomości lub zarządcy nieruchomości mogą i powinni zrobić, aby pomóc w kontrolowaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się bakterii, dopóki nieruchomość nie zostanie ponownie wynajęta.

Pięciominutowe płukanie

Ilekroć nieruchomość ma pozostać nieużywana przez pewien czas, cotygodniowe płukanie jest dobrym sposobem na zmniejszenie szans na pojawienie się problemów. Jest łatwe i wymaga tylko niewielkiej ilości czasu. Każdy kran i wylot wody (w tym prysznice) należy otwierać i pozostawić przepływ wody przez co najmniej pięć minut. Należy stosować takie otwarcie zaworu by woda była możliwie najbardziej gorąca.

Należy pamiętać, że temperatura ciepłej i zimnej wody powinna osiągnąć następujące wartości:

  • Ciepła woda – minimum 55 stopni Celsjusza po jednej minucie. W przypadku zamontowania przed kranem lokalnych zaworów mieszających (TMV) temperatura wody w gorącym kurku nie powinna przekraczać 44 stopni Celsjusza.
  • Zimna woda – maksymalnie 20 stopni Celsjusza lub poniżej po dwóch minutach.

Jeśli wiesz, że system wodny w obiekcie nie był używany przez jakiś czas, istnieje większe ryzyko, że w systemie będą obecne wyższe poziomy bakterii Legionella. Należy więc zachować ostrożność. Istotnym jest, aby chronić się przed rozpryskiwaniem wody w kierunku użytkownika, zwłaszcza z pryszniców lub kranów w trakcie płukania.

Zalecane jest płukanie wylotów wody przed przekazaniem lokalu/obiektu do użytkowania.

Należy stosować rutynowe płukanie przez cały czas, gdy nieruchomość jest pusta, nieużytkowana.
woda

Co przepisy mówią o spuszczaniu wody?

Polskie przepisy sygnalizują taką konieczność, natomiast bardziej obszernie temat traktuje Brytyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny (HSE). Przedstawia on wytyczne dotyczące kontroli Legionelli w ciepłej i zimnej wodzie. Opis zaleceń znajduje się w opracowaniu  HSG274 część 2, zatytułowanym Kontrola bakterii Legionella w ciepłej i zimnej wodzie.

Płukanie rzadko używanych odbiorów powinno być rutynową czynnością służb technicznych w każdym obiekcie.

Urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL

Urządzenia HydroFLOW z technologią Hydropath pomagają zabezpieczyć instalacje c.w.u. przed wzrostem ryzyka skażenia bakteriami Legionella

Jeśli mają Państwo pytania w temacie przeprowadzenia audytu w zakresie występowania ryzyka skażenia bakteriami Legionella i opracowania do Państwa potrzeb procedur i szkolenia dla personelu technicznego, zachęcamy do rozmowy ze specjalistą z firmy Hydropath (HLC), pod numerem telefonu +48 500068835.

Czytaj także:

Struwit w oczyszczalniach ścieków

Struwit w oczyszczalni ścieków Oferowane przez nas technologia w pełni rozwiązuje problem powstawania twardych osadów  struwitu i vivianitu. Pozwala na eliminację powstawania twardych osadów struwitu z jednoczesnym… Czytaj dalej
>