oczyszczalnia ścieków

Ograniczenie ilości polielektrolitów w procesie odwadniania i osuszania osadów ściekowych

Fizyczna technologia poprawiająca flokulację zawiesin, umożliwia ograniczenie zużycia polielektrolitów w oczyszczalniach ścieków nawet do 26%.

W celu szybszego i bardziej skutecznego usunięcia zawartej w osadzie ściekowym wody, powszechnie stosuje się środki kondycjonujące w postaci organicznych polimerów (polielektrolity). Polimery wiążą cząstki osadu w większe konglomeraty, ułatwiając usuwanie wody i w konsekwencji poprawiając jakość odcieku.

Koszt stosowania polielektrolitów ma istotny udział w kosztach całego procesu osuszania.

Podobny efekt (tworzenia większych konglomeratów/floków) można uzyskać poprzez wprowadzenie do cieczy sygnału pola elektrycznego o odpowiedniej częstotliwości. Ładunki elektryczne dostarczane zawieszonym w wodzie cząstkom powodują, że przyciągają się one wzajemnie i tworzą większe grupy.

Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na znaczne ograniczenie ilości stosowanych polielektrolitów. Zrealizowane wdrożenia pokazują, że w zależności od typu stosowanego polielektrolitu i rodzaju ścieków uzyskuje się oszczędności w zużyciu polielektrolitu na poziomie 20% – 26%, przy zachowaniu tych samych parametrów wilgoci w stosunku do suchej masy osadów.

  • Zwrot z inwestycji (ROI) w przypadku zastosowania urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL RANGE z technologią Hydropath wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.
  • Montaż urządzeń HydroFLOW nie wymaga cięcia rur i przerw w pracy instalacji odwadniającej.

W zależności od specyfiki instalacji i procesu odwadniania, już w ciągu kilku tygodni użytkownik może ocenić efekty działania technologii Hydropath.

Firma Hydropath oferuje wykonanie bezpłatnych testów użytkowych na instalacjach odwadniania i osuszania osadów ściekowych.

Więcej informacji na temat możliwości zastosowania technologii Hydropath w oczyszczalniach ścieków, można uzyskać u naszych konsultantów tel. 500 068 835  oraz w publikacjach:

  1. Polymer reduction.
  2. Ograniczenie stosowania polimerów w oczyszczalni ścieków. 
  3. Testy HydroFLOW w oczyszczalni ścieków (polimer, struwit)  

Czytaj także:

>