Oferta usług

Oferta firmy Hydropath to nie tylko urządzenia. Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie techniczne w implementacji technologii Hydropath. Pomagamy na etapie projektu, dopasowania urządzeń do potrzeb i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych. Nasi specjaliści na podstawie przekazanych informacji i na miejscu, ustalają optymalną strategię rozwiązania Twojego problemu z wodą.

Usuwanie kamienia kotłowego z instalacji i urządzeń

Proponujemy nie chemiczne usuwanie osadów kamienia kotłowego z instalacji w trakcie jej normalnej pracy. Nie jest wymagane wyłączenie z pracy czyszczonego układu lub urządzenia.

Urządzenie HydroFLOW zamontowane na instalacji, skutecznie usuwa istniejące osady kamienia kotłowego i zabezpiecza przed powstaniem nowych osadów mineralnych.

 • instalacje technologiczne
 • instalacje grzewcze i chłodnicze
 • wymienniki ciepła
 • kotły wodne
 • kotły parowe

Usuwanie osadów kamienia kotłowego, realizowane jest w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Okres wymagany do usunięcia istniejących osadów zależy od ich grubości, spoistości oraz twardości wody w instalacji.

Pomożemy dobrać urządzenie – napisz!

 

usuwanie kamienia kotłowego

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych i administratorów budynków biurowych

Zabezpieczamy wszystkie odbiory wody i instalacje w budynkach wielokondygnacyjnych przed powstawaniem osadów kamienia kotłowego. W większości przypadków jedno urządzenie HydroFLOW c RANGE jest w stanie zabezpieczyć blok mieszkalny 4 klatkowy z około 48 mieszkaniami.  Jednorazowy koszt inwestycji dla mieszkańców takiego bloku, przy wyborze technologii Hydropath to około 200 – 300 zł na mieszkanie. Koszt eksploatacji urządzenia nie jest większy niż 100 zł na rok na cały budynek. Jest to koszt energii elektrycznej. Urządzenia nie wymagają obsługi i serwisowania.

W przypadku budynków mieszkalnych i biurowych oferujemy pełną i trwałą ochronę instalacji ciepłej wody użytkowej przed skażeniem bakteriami Legionella.

Z nami wybierzesz  jeden uzdatniacz dla kilkudziesięciu mieszkań

budynki

Uzdatnianie wody basenowej

Nasze urządzenia w szerokim zakresie pozwalają na poprawę parametrów wody basenowej i obniżenie kosztów eksploatacji basenów. Dotyczy to basenów publicznych wysoko obciążony z uwagi na ilość korzystających jak i mniejszych basenów prywatnych. Sygnał emitowany do wody przez urządzenie HydroFLOW utrzymuje złoża filtracyjne w wysokiej sprawności co ma wpływ na obniżenie poziomu chloru związanego za filtrem i w niecce basenowej.

Poprzez zastosowanie technologii Hydropath obniżamy

 • ilość dawkowanych do wody środków chemicznych (flokulanty i biocydy)
 • skracamy czas płukania filtrów
 • poprawiamy klarowność wody
 • eliminujemy nieprzyjemny „zapach basenowy”

Technologia Hydropath z powodzeniem zastępuje stosowanie lamp UV i ozonowanie.

 

Atrakcje basenów i SPA

Oferta dla oczyszczalni ścieków

 • Eliminacja twardych osadów struwitu

 • Ograniczenie ilości stosowanego polimeru nawet o 20 – 25%

Oczyszczalnie ścieków coraz powszechniej w procesie oczyszczania stosują osuszanie odwodnionych osadów w celu ich dalszego przetworzenia, spalania lub w celu uzyskiwania wysoko wydajnych nawozów.

Proces osuszania wiąże się w większości przypadków z krystalizacją na prasach twardych osadów uwodnionego fosforanu amonowo magnezowego – struwitu. Osady te powstają również w instalacji wodociągowej w znacznej mierze ograniczając przepływ.

Firma Hydropath oferuje rozwiązania dla oczyszczalni ścieków,  pozwalające na znaczące ograniczenie ilości stosowanych polimerów.

oczyszczalnia ścieków

Uzdatnianie wody w przemyśle

Oferta nasza obejmuje uzdatnianie wody spożywczej, procesowej, przemysłowej i technologicznej. Oferowane przez nas rozwiązania chronią instalacje przed powstaniem osadów mineralnych, biologicznych. Poziom dezynfekcji wody jaki zapewniają urządzenia HydroFLOW w obiegu otwartym wynosi powyżej 95% a w obiegach zamkniętych 99,9%. Uzdatniamy wodę bez zmiany jej składu chemicznego, co ma istotne znaczenie w instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i wielu innych.

Oferowane przez nas rozwiązania radykalnie ograniczają lub eliminują zużycie środków chemicznych służących do uzdatniania i kondycjonowania wody.

woda przemysłowa i technologiczna

Uzdatnianie wody kotłowej

Rozwiązujemy problemy związane z występującymi w kotłach osadami kamienia kotłowego i korozyjnością instalacji kotłowych. Stosowane przez nas rozwiązania pozwalają na usunięcie z powierzchni wymiany ciepła osadów mineralnych bez konieczności chemicznego lub mechanicznego czyszczenia.  Takie działanie poprawia sprawności wymiany ciepła instalacji kotłowych nawet do 19%, tylko poprzez ograniczenie osadów mineralnych. Dodatkowe korzyści dla użytkowników to brak przerw technologicznych oraz ograniczenie kosztów środków chemicznych i instalacji do ich dawkowania.

kamień kotłowy

Uzdatnianie wody chłodniczej

Oferujemy rozwiązania pozwalające na uzdatnianie wody chłodniczej i ochronę instalacji chłodniczych różnych wielkości. Mamy gotowe rozwiązania dla układów otwartych oraz zamkniętych. Nasza technologia rozwiązuje  problemy z osadami mineralnymi i biologicznymi oraz podwyższoną korozyjnością i ewentualną emisją skażenia do otoczenia. Ograniczamy poziom lub eliminujemy konieczność stosowania środków chemicznych w tym biocydów i antyskalantów.

 

wieże chłodnicze

HLC – audyty ryzyka i eliminacja skażenia bakteriami Legionella

Realizujemy audyty ryzyka wystąpienia skażenia bakteriami Legionella.

Pobierz

 

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala nam na oferowanie rozwiązania, które trwale eliminują skażenie bakteriami Legionella.

Pobierz

 

bakterie Legionella

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wykorzystaniem poniższego formularza.