Uzdatnianie wody

Oferta dostosowana do lokalnych parametrów źródeł wody i indywidualnych potrzeb.

Mieszkania, Domy, Hotele, Sanatoria, Domy Pomocy, Szpitale, Ośrodki Wypoczynkowe, Obiekty Użyteczności Publicznej, Zakłady Karne, Koszary, Zakłady Przemysłowe

Oferta Hydropath

Uzdatnianie wody w obszarach

 • osady mineralne w instalacjach wodnych
 • osady biologiczne (biofilm)
 • dezynfekcja wody
 • flokulacja zawiesin
 • ograniczenie korozyjności

Zalecenia eksploatacyjne

 • Instalacje przygotowania i dystrybucji wody zimnej
 • Instalacje przygotowania i dystrybucji wody ciepłej
 • Instalacje przygotowania i dystrybucji wody technologicznej
 • Instalacje przygotowania i dystrybucji wody chłodniczej

Gwarancja fachowości

 • Jesteśmy partnerem, światowej firmy nr 1 w dostarczaniu elektronicznych uzdatniaczy wody.
 • Współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami w kraju i zagranicą.
 • Dostarczamy rozwiązania w zakresie technologii uzdatniania wody dla największych firm w Polsce.