Ochrona wymienników ciepła przed osadami mineralnymi

Wymienniki ciepła płytowe, wymienniki ciepła płaszczowo rurowe, wymienniki ciepła płaszczowo płytowe.

Ochrona wymienników ciepła przed osadami mineralnymi

Kamień w wymienniku

 • Ochrona powierzchni wymiany ciepła przed powstawaniem osadów kamienia kotłowego.
 • Usuwanie osadów kamienia kotłowego z powierzchni wymiany ciepła.
 • Czyszczenie wymienników bez środków chemicznych i demontażu.

Obiekty w których stosowana jest technologia Hydropath

Zastosowania technologii Hydropath

 • czyszczenie i ochrona kondensatorów pary (skraplacz) przed spadkiem sprawności
 • czyszczenie wymienników płaszczowo – rurowych
 • czyszczenie wymienników płytowych
 • czyszczenie wymienników wężownicowych
 • ochrona wymienników ciepła chłodu przed osadami
 • zabezpieczanie kanałów obiegu wody przed namnażaniem skorupiaków i glonów
 • czyszczenie boilera z kamienia

ochrona wymienników ciepła

Problemy jakie powstają w instalacjach wymiany ciepła

 • pogorszenie transferu ciepła
 • zwężanie przekroju rur i wzrost strat ciśnienia
 • podwyższona korozyjność

Efekty stosowania nieprawidłowo uzdatnionej wody lub wody surowej

 • spadek sprawności
 • awarie, usterki
 • podwyższenia kosztów eksploatacji i konserwacji

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła i kondensatory pary narażone są na powstawanie osadów mineralnychbiologicznych. Czyszczenie wymienników ciepła za pomocą wysokiego ciśnienia i środków chemicznych jest kosztowne i negatywnie wpływa na trwałość urządzeń. Zastosowanie technologii Hydropath umożliwia trwałe zabezpieczenie kondensatorów pary i wymienników ciepła przed powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych. Efektem jest znaczący spadek ilości powstających osadów na powierzchniach wymiany ciepła. Technologia umożliwia trwałą ochronę przed namnażaniem skorupiaków (np. Racicznica) i glonów.

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnychCUSTOM gwarantują odpowiednią jakość wody chłodzącej bez konieczności stosowania lub ze znacznym ograniczeniem stosowania środków chemicznych. Uzdatniona woda pomimo braku zmiany jej składu chemicznego, nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła.

Urządzenia w wersji CUSTOM najczęściej wykorzystywane są w obiektach energetycznych. Maksymalna średnica rury na jakiej jest możliwość zamontowania urządzenia wynosi 3000 mm.

Technologia HYDROPATH pozwala na ograniczenie nawet do 65% korozyjności instalacji wykonanych ze stali.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego co ma istotne znaczenie w kosztach eksploatacji. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania.

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Na powierzchniach wymiany ciepła nie pojawią się twarde osady mineralne. Osady kamienia kotłowego z instalacji systematycznie będą usuwane. Woda będzie dodatkowo dezynfekowana a z instalacji zostanie usunięty osad biologiczny. Zostanie znacząco wydłużony okres pomiędzy remontami.