HydroFLOW S38

Montaż HydroFLOW S38. Jak nie montować!

Uzdatniacz wody HydroFLOW S38 do zastosowań domowych jest urządzeniem przygotowanym do łatwego montażu. Montaż może wykonać bez udziału fachowca w ciągu kilku minut.

Nie jest konieczne przecinanie rur, montowanie dodatkowych elementów do instalacji wodnej.

Są jednak pewne wymagania by urządzenie pracowało poprawnie i chroniło instalację zgodnie z oczekiwaniem użytkownika.

  1. Urządzenie montuje się na rurze z zimną wodą.
  2. Zakres temperatur w jakich może pracować urządzenie to 0-50°C.
  3. Urządzenie nie powinno być zalewane wodą (IP20).
  4. Po zamontowaniu a przed podłączeniem do prądu urządzenia należy zdemontować zawleczkę.

Pozostałe ważne zalecenia.

  1. Urządzenie należy zamontować na prostym odcinku rury (w pionie lub poziomie) możliwie długim. Optymalna długość rury to 1m. Może to być również 0,5 m i 3 m.

Ale nie należy montować urządzenia na bardzo krótkim prostym odcinku rury np. 2-15 cm.

  1. Nie należy montować urządzenia przed jakimkolwiek filtrem.
  2. Nie należy montować urządzenia na połączeniu rur w tym połączeniu rur wykonanym z dwóch różnych materiałów.

W taki sposób nie montujemy HydroFLOW

montaz HydroFLOW S38

Na zdjęciu powyżej, przykład niewłaściwego wyboru miejsca montażu HydroFLOW S38.

Powyższe zalecenia montażowe dotyczą również innych uzdatniaczy HydroFLOW w tym HS38, HS40, K40.

Poprawny montaż uzdatniacza wody gwarantuje trwałe osiąganie oczekiwanych efektów.

Czytaj także: