Audyt Ryzyka Bakterie Legionella

Hotele – Sanatoria – Domy Pomocy – Szpitale – Ośrodki Wypoczynkowe – Obiekty Użyteczności Publicznej – Zakłady Karne – Koszary – Zakłady Przemysłowe

Wiedza

Doświadczenie

Najlepsze praktyki

Skuteczne schematy postępowania

Ocena Ryzyka

  • Analiza zastosowanych rozwiązań technicznych
  • Wdrożone i stosowane procedury obsługowe, eksploatacyjne i serwisowe

Analiza dokumentacji

  • Schematy, dokumentacja techniczna (DTR, instrukcje)
  • Rejestry parametrów, zdarzeń, czynności obsługowych i serwisowych oraz awarii
  • Spisane procedury postępowania

Kwalifikacje osób odpowiedzialnych

  • Świadomość ryzyka
  • Znajomość procedur
  • Szkolenia
  • Audyty wewnętrzne

Kompleksowy Audyt Ryzyka

Zaaprobowany zakres postępowania, zgodny z najlepszymi praktykami w Polsce, UE, USA.

Approved Code of Practice and guidance L8 + Managing the Risk of Legionella in Hot and Cold Water Systems (http://www.hse.gov.uk), ASHRAE Standard 188: Legionellosis: Risk management for building water systems w USA.

Zalecenia pokontrolne

Raport z audytu zwiera zalecenia dotyczące podjęcia wymaganych działań, związanych z ograniczeniem i kontrolą ryzyka w zakresie namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.

Gwarancja poufności

Jesteśmy niezależną firmą.

Wszystkie przekazane przez klientów informacje i dokumenty, objęte są klauzulą poufności.

Więcej na www.hydropath.pl

Szczegóły audytu ryzyka

>