kostkarka

Kostkarki do lodu – kontrola osadów mineralnych i biologicznych

Jak wykorzystać pole elektryczne do utrzymywania kostkarek w czystości i ochrony ich przed nieproszonymi bakteriami?

HydroFLOW jest niechemicznym uzdatniaczem wody umożliwiającym kontrolowanie i zapobieganie powstawaniu biologicznych i mineralnych w kostkarkach do lodu i innych urządzeniach wytwarzających lód.  Urządzenie HydroFLOW nie wymaga serwisowania i oszczędza czas na czyszczenie elementów omywanych wodą z osadów.

Na wilgotnych powierzchniach kostkarek pojawia się biofilm zamieszkiwany przez mikro-glony, bakterie i grzyby. Usuniecie biofilmu jest kłopotliwe i wymaga częstego stosowania silnych środków dezynfekujących. Najczęściej wykrywane bakterie to Listeria, Salmonella, E.coli, Shigella a nawet Legionella.

Standardowy proces zabezpieczania przed powstawaniem skażenia bakteryjnego i osadów mineralnych to systematyczne czyszczenie powierzchni urządzeń i dezynfekcja.

Zaletą uzdatniacza HydroFLOW jest to, że w trakcie normalnej pracy urządzenia usuwane są już istniejące osady w tym osady biologiczne i jednocześnie jest dezynfekowana woda zasilająca urządznie.

Urządzenia HydroFLOW s38, które zdobyły nagrodę National Restaurant Association 2015 Kitchen Innovation Awards, spełniają oczekiwanie w zakresie trwałego zapobiegania namnażaniu się mikroorganizmów patogennych w urządzeniach wytwarzających lód.

kitchen

Urządzenie HydroFLOW chroni kostkarki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Już w ciągu 10 dni eksploatacji kostkarki której ścianki pokryte były osadami  mineralnymi i biologicznymi widoczne są efekty działania urządzenia HydroFLOW.

Przed zastosowaniem HydroFLOW

Po zastosowaniu HydroFLOW

Czytaj także:

Wieże chłodnicze – bakterie Legionella

Bakterie Legionella w systemach chłodniczych  Artykuł dotyczy bezpieczeństwa i działań w zakresie kontroli ryzyka, namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w instalacjach chłodniczych wyparnych i podobnych… Czytaj dalej
>