Kategorie

Urządzenia HydroFLOW mają bardzo szeroki zakres zastosowania.

Działają na:

  • osady mineralne (zapobieganie powstawaniu i usuwanie)
  • osady biologiczne (zapobieganie powstawaniu i usuwanie)
  • dezynfekcję wody (do 99,99%)
  • korozyjność instalacji (ograniczenie do 65%)
  • poprawę flokulacji

Znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej oraz w instalacjach przemysłowych.

Dobór urządzenia związany jest z oczekiwanym zakresem działania, wielkością instalacji i średnica zewnętrzną rury wraz z izolacją termiczną.

W celu właściwego doboru modelu urządzenia prosimy o zapoznanie się z oferowanymi modelami, które przedstawione są na stronie PRODUKTY

>