Woda w rolnictwie

Woda w rolnictwie i uprawach szklarniowych, to odpowiednio uzdatniona woda spełniająca normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Woda stosowana w rolnictwie nie powinna powodować powstawania osadów mineralnych i osadów biologicznych  w liniach kroplujących i instalacjach nawadniania.  Technologia Hydropath ogranicza problemy dotyczące powstawania osadów lub je eliminuje, przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego wprowadzanego do cieczy. Ponadto pozwala na wzrost plonowania o kilkanaście procent w związku ze zmianą parametrów fizycznych wody.