Woda w hodowli

Woda w hodowli, to odpowiednio uzdatniona woda spełniająca normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Po pierwsze nie powinna ona sprzyjać osadzaniu osadów mineralnych i biologicznych w liniach pojenia oraz w basenach i instalacjach filtracji wody. Powinna ona być w sposób ciągły dezynfekowana. Technologia Hydropath ogranicza problemy dotyczące uzdatniania wody w hodowli i akwakulturze lub je eliminuje, przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego wprowadzanego do cieczy.