Woda spożywcza

Woda spożywcza to odpowiednio uzdatniona woda spełniająca normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Powinna ona ponadto nie powodować powstawania osadów mineralnych,  na  instalacjach dystrybucji wody i na powierzchniach wymiany ciepła. Technologia Hydropath ogranicza problemy dotyczące wody spożywczej lub je eliminuje, przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego wprowadzanego do cieczy.