Woda kotłowa – kotły wodne

Woda zasilająca kotły wodne to odpowiednio uzdatniona woda spełniająca normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Po pierwsze nie powinna ona powodować powstawania osadów mineralnych  a po drugie nie powinna być agresywna chemicznie i powodować korozyjności instalacji kotłowych. Technologia Hydropath ogranicza problemy dotyczące  wody kotłowej – kotły wodne lub je eliminuje, przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego wprowadzanego do cieczy.