Woda chłodnicza

Woda chłodnicza, to odpowiednio uzdatniona woda spełniająca normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Po pierwsze nie powinna ona powodować powstawania osadów mineralnych  i osadów biologicznych a po drugie nie powinna być agresywna chemicznie i powodować korozyjności instalacji. Technologia Hydropath ogranicza problemy dotyczące uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej lub je eliminuje, przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego wprowadzanego do cieczy.