Uzdatnianie wody w mieszkaniu, apartamencie, domu

Technologia Hydropath pozwala na bezpieczne, zdrowe, skuteczne i ekonomiczne uzdatnianie wody w obiektach mieszkalnych.  Uzdatnianie wody w mieszkaniu, apartamencie, domu nie musi być skomplikowane i z pewnością nie powinno pogarszać parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody spożywczej.