Uzdatnianie wody w fontannach i ścianach wodnych

W obiektach małej architektury główny problem to skażenie wody oraz namnażanie się glonów, bakterii i innych organizmów. Technologia Hydropath eliminuje te problemy przy zastosowaniu sygnału pola elektrycznego.

Wyświetlanie jednego wyniku

× Jesteśmy na Whats App?