Uzdatnianie wody w budynku mieszkalnym i biurowym

Uzdatniacze wody do obiektów mieszkalnych i biurowych służą poprawie jakości wody oraz ochronie instalacji i urządzeń.

Technologia Hydropath nie zmienia składu chemicznego wody ma natomiast wpływ na parametry fizykochemiczne i biologiczne wody.

Rozwiazuje główne problemy czyli zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych, osadów biologicznych – biofilm i skażeniu instalacji bakteriami Legionella.

× Jesteśmy na Whats App?