Dokumentacja Hydropath

Dokumentacja dotycząca technologii Hydropath

Dokumentacja produktów z technologią Hydropath

Badania i oceny technologii Hydropath

Dokumentacja Hydropath ze względu na kraj pochodzenia technologii i wymagania jednostek certyfikujących wykonana jest w j. angielskim. Technologia Hydropath podlega stałemu dynamicznemu rozwojowi, dokumentacja jest systematycznie aktualizowana i poszerzana o nowe zagadnienia techniczne i eksploatacyjne. Certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania urządzeń HydroFLOW dotyczą sposobu oddziaływania na środowisko i stref w których dopuszczone jest stosowanie urządzeń. W dokumentacji Hydropath znajdują się oceny niezależnych instytucji, uczelni akredytowanych laboratoriów.
Normy i patenty

Do pobrania dokumentacja:

ISO 9001

European Patent

US 8029669 Patent

 

Oceny

Oceny niezależnych instytucji badawczych i uczelni dotyczące skuteczności technologii Hydropath.

Steinbeis – ocena technologii-pl

Royal Scientific Society

IJETT-ocena

 

 

 

logo hydropath