Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Kamień kotłowy

Usuwanie kamienia kotłowego i zapobieganie powstawaniu

Czym jest i skąd się bierze kamień kotłowy?

Kamień kotłowy (twardy osad mineralny), powstaje z jonów minerałów i ich związków rozpuszczonych w wodzie. Głównymi, ale nie jedynymi składnikami tworzącymi kamień kotłowy są wapń i magnez. Kiedy woda jest ogrzewana lub w wyniku innych czynników ulega przesyceniu zawartymi minerałami, następuje ich wytrącenie i krystalizacja. Powstające kryształy tworzą twarde osady na przykład na ścianach rurelementów grzejnych. Osad ten, ogranicza transfer ciepła, redukuje a nawet blokuje przepływ wody.

Jak usunąć kamień kotłowy i zapobiegać jego osadzaniu?

Urządzenia HydroFLOW przekazują pole elektryczne do instalacji  wodnej i wody. To pole powoduje, że jony minerałów rozpuszczonych w wodzie, tworzą klastry. Klastry (luźne grupy jonów) są zarodkami krystalizacji. Powstające przy przesyceniu roztworu wody kryształy, mają mikroskopijne rozmiary (10-50 μm) i unoszone są wraz z przepływającą wodą.

Woda uzdatniona, która zostanie na przykład na wylewce kranu i odparuje, pozostawi delikatny pyłowy osad, łatwy do usunięcia wilgotną szmatką lub palcem.

Zamiast twardego osadu mineralnego trudnego do usunięcia, mamy miękki osad łatwy do usunięcia.

To wszystko bez chemii, cięcia czy przebudowy instalacji! Sprawdź jakie to proste.

Technologia Hydropath, trwale zabezpiecza instalacje przed powstawaniem kamienia kotłowego oraz usuwa już istniejące osady kamienia kotłowego. Wystarczy kontakt uzdatnionej twardej wody z osadami kamienia kotłowego.

kamień kotłowy usuwanie

Ściany rury pokrywają się osadem kamienia kotłowego – brak ochrony.

kamień kotłowy zapobieganie

Ściany rury bez osadu kamienia kotłowego – ochrona sygnałem Hydropath.

Brak równowagi węglanowo-wapniowej, jest przyczyną krystalizacji głównego składnika kamienia kotłowego, węglanu wapnia (CaCO3). Kiedy powstają kryształy węglanu wapnia w oparciu o zawieszone w wodzie zarodki krystalizacji (technologia Hydropath), następuje jednocześnie proces usuwania z twardych osadów (kamień kotłowy) jonów wapnia. Dwukierunkowo zachodząca reakcja chemiczna umożliwia usunięcie już istniejących osadów kamienia kotłowego na przykład z wewnętrznych ścian rur lub ścian grzałek omywanych wodą. Istniejący kamień kotłowy z powierzchni nie omywanych wodą nie będzie usuwany.

Masz pytania? Dzwoń śmiało +48 500 068 835


Ponad 25 lat doświadczenia – daje gwarancję skuteczności.