Kamień kotłowy

Usuwanie kamienia kotłowego i zapobieganie powstawaniu

Istotna informacja

Często używane określenie kamień i kamień kotłowy to synonimy dla tego samego twardego osadu w instalacjach wodnych.

Zasadnicza różnica pomiędzy „kamieniem” powstającym z wysoko zmineralizowanej wody w instalacjach wodnych a “osadem pyłowym” (powstającym w wyniku działania technologii Hydropath) w tych samych instalacjach jest struktura/budowa osadów.

Kamień kotłowy to twardy, przestrzenny osad złożony z wykrystalizowanych i co ważne, połączonych między sobą kryształów, zbudowanych w głównej mierze ale nie tylko z węglanu wapnia i węglanu magnezu.

Osad powstały w wyniku działania technologii Hydropath jest zbudowany z tych samych minerałów i związków chemicznych, ale ma strukturę niepołączonych między sobą kryształów o wielkości od 10 do 50 µm.

Technologia Hydropath nie zmienia składu chemicznego wody. Tak więc osady mineralne będą nadal krystalizować w miejscach w których dotychczas występowały/krystalizowały. Tam, gdzie woda płynie będą wraz z nią unoszone a tam, gdzie woda nie płynie np. szyba prysznicowa utworzą luźne, pyłowe osady łatwe do usunięcia np. palcem, wilgotną szmatką.

kamień kotłowy

Technologia Hydropath, trwale zabezpiecza instalacje przed powstawaniem kamienia kotłowego oraz usuwa już istniejące osady kamienia kotłowego. Wystarczy kontakt uzdatnionej twardej wody z osadami kamienia kotłowego.

kamień kotłowy usuwanie

Ściany rury pokrywają się osadem kamienia kotłowego – brak ochrony.

kamień kotłowy zapobieganie

Ściany rury bez osadu kamienia kotłowego – ochrona sygnałem Hydropath.

Czym jest i w jaki sposób powstaje kamień kotłowy?

Kamień kotłowy (twardy i kruchy osad mineralny), powstaje z jonów minerałów i ich związków rozpuszczonych w wodzie. Głównymi, ale nie jedynymi składnikami tworzącymi kamień kotłowy są kationy wielowartościowe Ca2+ (wapń) i Mg2+ (magnez). Kiedy woda jest ogrzewana lub w wyniku innych czynników ulega przesyceniu rozpuszczonymi w niej minerałami, następuje ich wytrącenie i krystalizacja. Powstające kryształy tworzą twarde osady na przykład na ścianach rurelementów grzejnych. Osad ten, ogranicza transfer ciepła, redukuje a nawet blokuje przepływ wody.

Jak usunąć kamień kotłowy i zapobiegać jego osadzaniu?

Urządzenia HydroFLOW przekazują pole elektryczne do instalacji  wodnej i wody. To pole powoduje, że jony minerałów rozpuszczonych w wodzie, tworzą klastry. Klastry (luźne grupy jonów) są zarodkami krystalizacji. Powstające przy przesyceniu roztworu wody kryształy, mają mikroskopijne rozmiary (10-50 μm) i unoszone są wraz z przepływającą wodą.

Woda uzdatniona, która zostanie na przykład na wylewce kranu i odparuje, pozostawi delikatny pyłowy osad, łatwy do usunięcia wilgotną szmatką lub palcem.

Zamiast twardego osadu mineralnego trudnego do usunięcia, mamy miękki osad łatwy do usunięcia.

To wszystko uzyskuje się bez chemii, bez cięcia czy przebudowy instalacji!

Usuwanie kamienia kotłowego

Kamień kotłowy występuje w postaci twardego osadu mineralnego. Pojawia się w rurach na końcówkach kranów i głowic prysznicowych, grzałkach jak również w czajniku, wymienniku ciepła i kotle. Powoduje awarie zaworów, pomp, urządzeń podgrzewających wodę i instalacji wytwarzających parę wodną.

Kamień kotłowy metody usuwania – jest ich kilka. Są bardziej lub mniej bezpieczne oraz bardziej lub mniej kosztowne. Są w różnym stopniu problematyczne w zastosowaniu i w różnym stopniu wpływają na trwałość instalacji, z której usuwany jest kamień kotłowy. Nie zawsze ich stosowanie jest zalecane lub możliwe do wykonania.

Kamień kotłowy usuwanie – czy zapobieganie powstawaniu?                                                                         

Istnieje kilka sposobów usuwania kamienia kotłowego. Natomiast najwłaściwsze podejście do tematu, to przeciwdziałanie powstawaniu, czyli zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego. Możemy to realizować poprzez uzdatnienie wody w taki sposób by nie tworzyła twardych osadów kamienia kotłowego. Można również  usuwać z wody minerały tworzące kamień kotłowy, co jest kosztowne i problematyczne. W przypadku, kiedy osady kamienia kotłowego już są, możemy skorzystać z chemicznych, mechanicznych i fizycznych metod usuwania niechcianego i wysoce problematycznego osadu.

Kamień kotłowy i sposoby jego usuwania

Usuwanie osadów kamienia kotłowego za pomocą środków chemicznych jest od lat dość powszechnie stosowane. Przykładem może być zamoczenie elementów pokrytych kamieniem w wodnym roztworze kwasku cytrynowego lub octu spożywczego.  Po kilku minutach osady te bezproblemowo dają można usunąć przy pomocy wilgotnej ściereczki. Jednak nie zawsze i nie wszędzie metoda ta może być stosowana.

Usuwanie kamienia kotłowego za pomocą działania mechanicznego poprzez zeskrobywanie, obtłukiwanie jest równie często stosowaną metodą, szczególnie tam, gdzie jest dostęp do osadów i gdzie działanie mechaniczne nie spowoduje degradacji instalacji. Niestety najczęściej przy okazji usuwania mechanicznego następuje trwałe uszkodzenie powierzchni ścian urządzeń,  co wpływa na ich trwałość.

Najlepsza z metod usuwania osadów kamienia kotłowego, to metoda nieinwazyjna, czyli nie mechaniczna i niechemiczna a fizyczna.  Przykład – technologia wykorzystująca odpowiednio przygotowany sygnał pola elektrycznego rozchodzącego się po całej instalacji wodnej. Opatentowana fizyczna technologia uzdatniania wody Hydropath od ponad 25 lat stosowana jest do zapobiegania powstawaniu i do usuwania osadów kamienia kotłowego. Można ją stosować w trakcie pracy instalacji, nie wpływa na materiał z jakiego wykonana jest instalacja a tym samym na trwałość instalacji. Ta metoda usuwania osadów kamienia kotłowego, korzysta z procesu odwrotnego przebiegu reakcji chemicznej w której następuje krystalizacja minerałów na ścianach instalacji. W jej wyniku z istniejących osadów kamienia kotłowego odbierane są do wody jony wapnia i magnezu.  Następuje zmniejszanie ilości składników osadu a tym samym grubości osadów.  Szybkość usuwania osadów kamienia kotłowego z wykorzystaniem tej technologii, zależy od kilku czynników. Są to grubość i spoistość osadów, twardość wody (im twardsza woda tym lepiej) oraz przepływ wody.

Brak równowagi węglanowo-wapniowej, jest przyczyną krystalizacji głównego składnika kamienia kotłowego, węglanu wapnia (CaCO3). Kiedy powstają kryształy węglanu wapnia w oparciu o występujące w wodzie zarodki krystalizacji (technologia Hydropath), następuje jednocześnie proces usuwania z twardych osadów (kamień kotłowy) jonów wapnia. Dwukierunkowo zachodząca reakcja chemiczna umożliwia usunięcie już istniejących osadów kamienia kotłowego na przykład z wewnętrznych ścian rur lub ścian grzałek omywanych wodą. Istniejący kamień kotłowy z powierzchni nie omywanych wodą nie będzie usuwany!

Masz pytania? Dzwoń śmiało +48 500 068 835


Ponad 25 lat doświadczenia – daje gwarancję skuteczności.

2 komentarze

  1. mateuszkownacki684
    20 września 2019 at 08:32 ·

    Kamień w wodzie był moim problemem, odkąd przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Nie wiedziałem jak może sobie z nim poradzić, dopóki nie trafiłem na forum, na którym polecano produkty Hydropath. Efekt był lepszy niż się spodziewałem 🙂

  2. nowakowska.joanna80
    7 października 2019 at 10:46 ·

    Nie spodziewałam się, że uda mi się usunąć kamień kotłowy. Myślałam, że trzeba będzie przerobić całą instalację. Na szczęście znalazłam produkty HydroPath. Polecam!

Zostaw komentarz

kamień kotłowy jak usunąć
czym usunąć kamień kotłowy
rozpuszczanie kamienia kotłowego
usuwanie kamienia kotłowego
co to jest kamień kotłowy
jak usunąć kamień kotłowy
kamień kotłowy i sposoby jego usuwania
kamień kotłowy i sposoby usuwania
kamień kotłowy powstawanie
kamień kotłowy usuwanie
kamień kotłowy
usuwanie kamienia kotłowego reakcja