Jak wybrać odpowiedni system uzdatniania wody

Jak wybrać odpowiedni system uzdatniania wody dla swojego domu?

Musisz odpowiedzieć na kilka pytań, by właściwie dobrać system uzdatniania wody w domu. 

Skąd czerpiesz wodę, z sieci wodociągowej obsługiwanej przez profesjonalnego dostawcę czy z ujęcia własnego np. ze studni?  Jeśli masz wodę z wodociągu, to dostawca bada jakość wody. Jeśli masz wodę z własnego ujęcia, badanie musisz zlecić do wykonania. 

Czy woda jest twarda, czyli zawiera dużo minerałów powodujących powstawanie twardych osadów mineralnych czy też nie?

Jeśli woda jest twarda, musisz zabezpieczyć instalacje przed powstawaniem twardych osadów mineralnych nazywanych kamieniem lub kamieniem kotłowym. Możesz to zrobić, stosując na przykład elektroniczny uzdatniacz wody lub zmiękczacz wody. Zwróć uwagę,  że nie zawsze zmiękczacz wody jest odpowiednim rozwiązaniem, o czym przeczytasz dalej.

Jeśli woda jest z własnego ujęcia wody to czy spełnia parametry wody spożywczej zarówno fizykochemiczne jak i biologiczne? Na to pytanie odpowie badanie wody wykonane przez akredytowane laboratorium. Wystarczy przesłać im próbkę wody pobraną ze studni. 

Z jakich materiałów wykonano instalację wodą w twoim domu oraz z jakich materiałów wykonano elementy urządzeń podłączonych do sieci wodnej? Jeśli występują elementy z miedzi lub jej stopów nie możesz stosować zmiękczania wody. Miedz i jej stopy ulegają degradacji pod wpływem miękkiej wody.

Jak duża jest instalacja wodna lub jak dużo zużywasz wody? To pytanie jest istotne  przy wyborze urządzenia do uzdatniania wody i w niektórych przypadkach jego wydajności.

Czy masz odprowadzenie ścieków do kanalizacji, czy do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków?  W przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków nie możesz odprowadzać popłuczyn ze stacji zmiękczania wody do takiej oczyszczalni.

Czy twój stan zdrowia lub stan zdrowia innych użytkowników wody pozwala na spożywanie zwiększonej ilości sodu?  Sód pojawia się w miejsce jonów wapnia i magnezu w procesie jonowymiennego zmiękczania wody.    

Rodzaje systemów uzdatniania wody – przegląd najpopularniejszych opcji

System uzdaniania wody w domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym usuwa różne zanieczyszczenia, takich jak związki i substancje chemiczne (np. żelazo, pestycydy i toksyczne metale), zanieczyszczenia biologiczne (glony, bakterie, grzyby, pasożyty, wirusy), zawiesiny stałe i gazy. Rodzaje systemów uzdatniania wody Hydropath to między innymi: Elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW Pearl lub HydroFLOW Pearl Plus

Bież pod uwagę, że w niektórych przypadkach woda wymaga stosowania kilku etapów 

i procesów uzdatniania np. filtracja, dezynfekcja, demineralizacja. Procesy te wymieniono poniżej: 

  • procesy fizyczne, takie jak filtracja, sedymentacja, flokulacja fizyczna, stosowanie promieniowania fali elektromagnetycznej;  
  • procesy w obszarze biologicznym, takie jak ultra i nanofiltracja, stosowanie węgla aktywnego i fali elektromagnetycznej do dezynfekcji; 
  • procesy chemiczne, takie jak flokulacja chemiczna i stosowanie biocydów. 

Kryteria wyboru systemu uzdatniania wody – na co zwrócić uwagę przy decyzji

Uzdatnianie wody spożywczej nie powinno być procesem pogarszającym jej walory smakowe i zdrowotne oraz negatywnie wpływać na materiały instalacji wodnych. Regulują to przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia). Najlepiej sposób uzdatniania wody  skonsultować z profesjonalną firmą zajmującą  się uzdatnianiem wody. Konieczne będzie przedstawienie wyników badań wody i opisanie instalacji w celu właściwego doboru sposobu uzdatniania wody.

Analiza jakości wody – jak ocenić, jaki system uzdatniania jest potrzebny

Pierwszym krokiem w doborze sposobu uzdatniania wody jest uzyskanie informacji na temat parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody. Profesjonalny dostawca wody np. miejskie czy gminne przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek publikowania aktualnych badań jakości wody na swoich stronach internetowych. Jeśli woda jest pozyskiwana z własnego ujęcia, wymagane będzie zlecenie wykonania badania wody w zakresie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Lista badanych parametrów fizykochemicznych, biologicznych i organoleptycznych jest dość długa, a laboratorium w wyniku badań wskaże które parametry są w normie, a które zostały przekroczone i wymagają korekty poprzez proces uzdatniania.  

Porównanie kosztów i korzyści – jak oszacować opłacalność różnych systemów

W zależności od jakości wody jej uzdatnianie może być proste lub złożone, stosunkowo tanie lub nieopłacalnie drogie.

Wybierając sposób, technologie uzdatniania wody zawsze należy się kierować kosztem początkowej inwestycji, kosztem eksploatacji uzdatniacza  oraz okresowym kosztem obsługi i serwisowania. Zazwyczaj  stosowanie bardzo skutecznej metody uzdatniania wody, czyli odwróconej osmozy do uzdatniania całej wody stosowanej w całym gospodarstwie domowym jest nieracjonalne i nieopłacalnie. Ten sposób uzdatniania bywa uzasadniony lub wręcz w niektórych, wyjątkowych  przypadkach konieczny. Dotyczy to wody do picia, ale nie wody służącej do kąpieli i mycia. W wielu przypadkach wodę do mycia wystarczy tylko uzdatnić w zakresie biologicznym i fizycznym tak by nie powstawało ryzyko skażenia i powstawania osadów biologicznych oraz  ryzyko powstawania twardych osadów mineralnych.   

Wskazówki dotyczące instalacji i konserwacji – jak zadbać o skuteczne działanie systemu uzdatniania wody w domu.

Wybór sposobu i technologii uzdatniania wody powinien preferować rozwiązania bezobsługowe, niezawodne, tanie w eksploatacji i serwisowaniu a najlepiej nie wymagające serwisowania.

Optymalny dobór i instalacja urządzeń do uzdatniania wody powinien być związany ze skutecznością i niskim kosztem uzyskania uzdatnionej wody.

Wybór niezawodnego, trwałego i skutecznego działającego rozwiązania, przekłada się na koszt użytkowania i eksploatacji.  Przykładowo zbyt częsta wymiana nieprawidłowo dobranych filtrów bywa kłopotliwa nie tylko z powodu wykonywania tych czynności, ale również kosztu samych filtrów. Wymóg corocznego serwisowania urządzeń typu lampy UV, zmiękczacze jonowymienne też powinien być brany pod uwagę przy wyborze tego rozwiązania.  

Kolejną kwestią jest cena stacji uzdatniającej. Ile kosztuje stacja uzdatniania wody do domu? Koszt wynosi około 2500 zł. 

Podobnie jak zakup materiałów eksploatacyjnych, kosztów energii i wody zużywanej na przykład do płukania filtrów. Należy brać pod uwagę, że nie zawsze najbardziej reklamowany, drogi i skomplikowany sposób uzdatniania wody jest optymalnym rozwiązaniem.

Czytaj także:

Uzdatniacz wody HydroFLOW w KFC.

Uzdatniacz wody HydroFLOW dla gastronomii. Zaplecza kuchenne to miejsca gdzie wykorzystuje się znaczne ilości wody w różnych temperaturach. Co wpływa w przypadku stosowania twardej wody na powstawanie osadów mineralnych… Czytaj dalej
>