HydroFLOW CUSTOM

Instalacje chłodzenia w energetyce

Zastosowanie technologii HYDROPATH

Instalacje chłodzenia w energetyce obsługiwane są przez ogromne ilości wody przetłaczanej przez instalacje.  W wielu przypadkach to jakość wody wpływa na skuteczność procesu wymiany ciepła. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości  wody stosuje się rożne technologie uzdatniania i kondycjonowania wody.

Nie zawsze jest możliwe stosowanie środków chemicznych, nawet w niewielkim zakresie. Dotyczy to szczególnie otwartych układów chłodzenia, korzystających z wody rzecznej i wody ze sztucznych i naturalnych zbiorników wody. Wody takie podlegają szczególnej ochronie i ich jakość nie może się pogarszać w trakcie procesu jej wykorzystania w obiektach energetycznych i ciepłowniczych.

Kondensatory pary

Chłodzenia wymagają kondensatory pary nazywane również skraplaczami. Ich efektywne działanie pozwala na uzyskanie wysokiej sprawnośsci turbiny parowej.

Przykładem jest elektrownia w Chinach, która uzdatnia wodę pobieraną z rzeki, służącą do chłodzenia kondensatorów pary w blokach energetycznych za pomocą urządzeń HydroFLOW CUSTOM 72″.  HydroFLOW CUSTOM to elektroniczne uzdatniacze wody produkowane z dostosowaniem ich indywidualnych potrzeb klienta.

Już pierwszy rok eksploatacji pokazał, że korzyści jakie uzyskano przekładają się na poprawę sprawności wymiany ciepła w kondensatorze a tym samym sprawności całego układu energetycznego. Temperatura wymiany ciepła spadła o 1,5°C a podciśnienie wzrosło  o 1kPa w stosunku do porównywalnego okresu z roku poprzedniego. Takie efekty pozwoliły na szybki zwrot z inwestycji co wpłynęło na zadowolenie klienta.

Dodatkowo całkowicie wyeliminowano stosowanie środków chemicznych. Pomimo tych radykalnych działań, nie pojawiły się osady mineralne w kondensatorze i wieżach chłodniczych.

Woda z układu chłodzenia, niezanieczyszczona związkami chemicznymi, jest teraz między innymi wykorzystywana w ogrodnictwie.

Wieże chłodnicze

Woda chłodząca do obiegów chłodzenia oddaje ciepło w wieżach chłodniczych. Duże ilości wody ulegają odparowaniu w trakcie procesu schładzania wody, co powoduje zatężenie wody chłodniczej. Zatężona woda, czyli woda o wysokim poziomie TDS krystalizuje na powierzchniach wymiany ciepłą, co pogarsza stopień wymiany ciepła w wieżach chłodniczych. Aby temu zapobiec, układ chłodzenia jest uzupełniany świeżą wodą a woda zatężona jest usuwana z obiegu chłodzeni. Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na zwiększenie stopnia zatężenia wody nawet kilkukrotnego, bez konieczności uzupełniania układu świeżą wodą. Układ chłodzenia w którym występują wieże chłodnicze jest powszechnie stosowany i powszechnie stosowane są w takich układach urządzenia HydroFLOW.

 

Wielogłowicowe urządzenie HydroFLOW CUSTOM 72″ firmy Hydropath Technology Ltd. jest typowym przykładem zastosowania nowoczesnego rozwiązania do uzdatniania wody w instalacjach energetycznych. Które stosowane jest wszędzie tam gdzie zwraca się uwagę na efektywność i ochronę środowiska.

Podobne rozwiązania, czyli wykorzystanie elektronicznych uzdatniaczy wody HydroFLOW w obiektach energetycznych, stosowane jest między innymi w USA, Japonii oraz Rosji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Czytaj także:

>