Instalacja uzdatniaczy HydroFLOW

Instalacja uzdatniacza wody HydroFLOW jest prosta

Nie mam czasu czytać! Czy warto? TAK

Na tej stronie możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi montażu i obejrzeć filmy przedstawiające montaż HydroFLOW.

 • Montaż uzdatniaczy wody do zastosowań domowych nie wymaga pomocy fachowca oraz jakiegokolwiek specjalistycznego sprzętu.
 • Montaż domowych i komercyjnych uzdatniaczy wody HydroFLOW nie wymaga cięcia rur i zmian w instalacji wodnej.
 • Montaż domowych uzdatniaczy HydroFLOW zajmuje tylko kilka minut.

Kompletny domowy/komercyjny zestaw wymagany do wykonania montażu oraz zasilacz 230/12V, znajdują się w opakowaniu urządzenia.

Technologia Hydropath - miejsce montażu

Dobór miejsca montażu zależy od instalacji, oczekiwanego efektu i typu zastosowanego uzdatniacza HydroFLOW.

 

 • W celu zapobiegania powstawaniu osadów mineralnych zalecane jest montowanie uzdatniacza wody na rurze z wodą zimną, zasilającą obiekt lub przed urządzeniem służącym do podgrzewania wody np. podgrzewacz przepływowy, bojler, podgrzewacz wody użytkowej. Sygnał elektryczny emitowany przez urządzenie rozchodzi się w obie strony i dotrze do wszystkich odbiorników wody podłączonych do chronionej instalacji wodnej. W obiektach typu mieszkanie, dom miejsce montażu musi być za licznikiem wody i za filtrami umiejscowionymi na początku instalacji.  Instalacja urządzenia może być wykonać na rurze pionowej lub poziomej. Rura może być wykonana z dowolnego materiału (stal, miedź, tworzywo, itd…).
 • Jeśli chcemy dezynfekować wodę, która zasila instalację, czyli eliminować bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy z wody, właściwym miejscem do montażu elektronicznego uzdatniacza wody (* wybrane modele) jest początkowy odcinek rury zasilającej. Dezynfekcja wody przepływającej na poziomie powyżej 95% (do 99,99%), następuje tylko w miejscu montażu urządzenia.
 • Opcja zabezpieczania instalacji kotła parowego – w tym przypadku montaż uzdatniaczy wody odbywa się w dwóch miejscach: 1) urządzenie na zasilaniu wodą zimną, 2) urządzenie na powrocie kondensatu do kotła.
 • Opcja zabezpieczania instalacji przed skażeniem biologicznym bakteriami Legionella (np. instalacje ciepłej wody użytkowej – c.w.u.), urządzenia montuje się na wyjściu c.w.u. na obiekt z podgrzewacza/wymiennika ciepła (zawsze na chronionych termicznie, zaizolowanych rurach).

Zalecamy konsultację z naszym przedstawicielem w celu prawidłowego doboru miejsca montażu i urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące montażu uzdatniaczy HydroFLOW

 • Najczęściej występujące miejsce montażu uzdatniacza wody, to rura z wodą zimną, która to woda ma być następnie podgrzewana. Montaż uzdatniacza wody na rurze z wodą ciepłą, zalecany jest tylko w uzasadnionych technologicznie przypadkach np. powrót kondensatu do kotła, przed kolejnym stopniem podgrzewania wody.
 • Na propagację sygnału mają wpływ typowe bariery instalacji wodnej: zamknięte zawory, filtry, pompy i duże zbiorniki. Dlatego montaż zalecany jest za nimi, oprócz wybranych zastosowań.
 • Drugi obwód hydrauliczny, może być niepoprawnie chroniony ze względy na bariery wymienione powyżej. Zalecamy montaż drugiego urządzenia na obwodzie cyrkulacji ciepłej wody (c.w.u.) – dotyczy skażenia biologicznego wody, nie osadów mineralnych.
 • W zależności od celu, w jakim montowane jest urządzenie dobiera się zarówno miejsce montażu, jak i typ urządzenia. Średnica rury, na której jest montowane urządzenie, to tylko jedno z kryteriów doboru urządzenia.
 • Jeśli uzdatniacz (w niektórych zastosowaniach) montowany jest na rurze z wodą ciepłą, pamiętać trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed działaniem zbyt wysokich temperatur – powyżej 50˚C. Można zastosować otulinę izolacyjną na rurze z ciepłą wodą (w tym przypadku należy wybrać urządzenie dostosowane do większej zewnętrznej średnicy rury).
 • Do optymalnego montażu należy wybrać prosty, możliwie długi odcinek rury. Do wykonania montażu zapewniającego skuteczne działanie urządzenia wystarczy odcinek 20 cm (urządzenia domowe), ale dłuższy prosty odcinek rury (np. 1 m), daje możliwość uzyskania dodatkowego wzmocnienia działania.
 • Nie należy montować urządzenia na elementach łączenia rur.
 • Nie należy montować urządzenia tuż za lub tuż przed kolankiem. Najlepiej do montażu wybrać środek rury.
 • Nie należy montować urządzenia w pętli elektrycznej. Pętla elektryczna występuje, kiedy montaż wykonywany jest na rurze z przewodnika (metal), a rura przed i za miejscem montażu jest połączona innym przewodnikiem.
 • W przypadku pracy urządzenia w pętli elektrycznej (zjawisko może występować tylko w przypadku nieprawidłowo wykonanych instalacjach metalowych), należy zmienić lokalizację montażu uzdatniacza lub wyeliminować/odizolować elementy przewodzące, tworzące pętlę elektryczną. Przykład: rysunki poniżej przedstawiają instalację w pętli elektrycznej i poza pętlą elektryczną.

Brak pętli elektrycznej.

brak pętli elektrycznej    HydroFLOW PEARL

Połączenie rur wykonanych z metalu, obejmami metalowymi, jest za miejscem montażu uzdatniacza wody HydroFLOW, a przed chronioną instalacją lub urządzeniem. W tym przypadku pętla elektryczna nie występuje.

W przypadku montowania uzdatniacza HydroFLOW na rurach z tworzywa, pętla elektryczna nie występuje.

Występuje pętla elektryczna.

pętla elektrycznaHydroFLOW PEARL

Na rysunkach powyżej, pętla elektryczna zamknięta jest przez łącznik wykonany z przewodnika – łącznik elektryczny dla dwóch rur metalowych.

 

Informacje, które mogą być istotne lub interesujące

 • Nie należy utożsamiać urządzeń HydroFLOW ze zmiękczaczami chemicznymi. Technologia Hydropath nie zmiękcza wody na takiej zasadzie jak zmiękczacze jonowymienne. Nie usuwa jonów wapnia oraz magnezu z wody i nie wprowadza zamiast nich jonów sodu.
 • Instalacje, w których znajdują się stosunkowo grube osady kamienia kotłowego należy płukać. Osady kamienia kotłowego w postaci mułów mogą gromadzić się w najniższych punktach zamkniętych instalacji wodnych np.: C.O.
 • Prawidłowe działanie urządzenia objawia się krystalizacją np. węglanu wapnia w postaci drobnych kryształków tworzących po wyschnięciu delikatny pył.
 • Urządzenie, które jest zamontowane w miejscu narażonym na ciągłe zawilgocenie, wysokie temperatury, uszkodzenie mechaniczne lub wpływ innych czynników, powinno zostać właściwie do okoliczności zabezpieczone.
 • Urządzenia typu HydroFLOW nie montujemy przed filtrami i dużymi zbiornikami (wyjątek: kiedy chcemy poprawić sprawność filtracji). Montaż urządzeń HydroFLOW przed zbiornikami, które są podgrzewaczami, czyli mają wężownice podłączone do źródeł ciepła (baterie solarne, kominki z płaszczem wodnym) zapewnia ochronę powierzchni wymiany ciepła w zbiorniku / podgrzewaczu, ale nie chronią innych wydzielonych obwodów wodnych za zbiornikami wody.
 • W silnie skorodowanych instalacjach wodnych, usuniecie osadów mineralnych (kamienia) z wewnętrznej części rur może doprowadzić do wycieku wody. Dotyczy to szczególnie instalacji w których proces korozyjny spowodował powstanie lokalnych głębokich wżerów korozyjnych.
 • W Polsce oferowane są urządzenia dostosowane do lokalnego napięcia i częstotliwości prądu. Jeśli urządzenie jest wyposażone w zasilacz z wtyczką, wtyczka jest właściwa dla typowych w Polsce gniazd przyłączeniowych (en. elektryczna).
 • Zasilacz musi być podłączony do gniazdka elektrycznego chronionego bezpiecznikiem. Musi być odizolowany od sieci elektrycznej zewnętrznej wtyczką / listwą przepięciową lub wyłącznikiem automatycznym chroniącym przed ponadnormatywnym wzrostem napięcia.
 • W każdym przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego doboru miejsca montażu, typu urządzenia i ilości urządzeń, można skorzystać z pomocy i porady pracowników dystrybutora. Dla prawidłowego doboru w bardziej skomplikowanych instalacjach, niezbędnym i wymaganym jest przesłanie odręcznego szkicu instalacji, zdjęcia lub schematu wykonawczego instalacji ze zaktualizowanymi średnicami zewnętrznymi rur i temperaturami cieczy płynącej w rurach.

Montaż urządzeń HydroFLOW Pearl i HydroFLOW Pearl Plus

 • Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 24 mm – HydroFLOW Pearl
 • Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 38 mm – HydroFLOW Pearl Plus

Sposób postępowania przy montażu.

 • Wypakuj wszystkie elementy z opakowania
 • Umieść dolną (mniejszą część urządzenia) na rurze
 • Przymocuj ją i zabezpiecz przy pomocy opasek zaciskowych do rury
 • Usuń nalepkę, naklejoną na otwór zasilania w górnej części urządzenia
 • Wprowadź bolec (DC) zasilacza do otworu w górnej części urządzenia
 • Połącz dolną i górną część urządzenia
 • Sprawdź czy klipsy łączące są poprawnie połączone
 • Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego
 • Diody LED świecące na obudowie urządzenia potwierdzają poprawność działania HydroFLOW Pearl

 

UWAGA

Demontaż HydroFLOW Pearl – zastosuj odwrotną kolejność czynności przedstawionych powyżej.  W pierwszej kolejności odłącz wtyczkę od źródła zasilania. Opaski zaciskowe są jednorazowego użytku. Do rozłączenia klipsów na obudowie zastosuj narzędzie z tworzywa z płaskim końcem.

Film przedstawiający sposób montażu i demontażu HydroFLOW Pearl znajduje się poniżej.

Montaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 25 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Alternatywny sposób montażu urządzeń HydroFLOW HS38 i S38 (druga opaska montażowa w zestawie).

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 38 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Demontaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38

Demontaż urządzeń HydroFLOW HS38 i S38 zastosuj odwrotną kolejności do czynności wykonanych przy montażu.

OPCJA I

 1. Przewód zasilający należy odłączyć. Wtyczki wyjąć z gniazdka elektrycznego i z otworu w obudowie uzdatniacza.
 2. Zawleczkę należy ponownie umieścić w otworze mniejszego elementu uzdatniacza w taki sposób, by zawleczka przechodziła przez całą szerokość elementu. Pozwala to na zwolnienie napięcia sprężyny płaskiej, która dociska element ferrytowy znajdujący się w części obudowy mniejszej do podobnego elementu ferrytowego znajdującego się w części obudowy większej. Odsunięte od siebie elementy ferrytowe umożliwiają rozsunięcie obu elementów obudowy/rozłączenie. Zamiast zawleczki do zwolnienia napięcia sprężyny można użyć małego, płaskiego śrubokrętu.
 3. Rozsuwamy oba elementy obudowy uzdatniacza.
 4. W zależności od typu zastosowanej opaski montażowej albo demontujemy ją używając śrubokrętu albo przecinamy jeśli zastosowano jednorazową opaskę zaciskową.

OPCJA II

 1. Przewód zasilający należy odłączyć. Wtyczki wyjąć z gniazdka elektrycznego i z otworu w obudowie uzdatniacza.
 2. Jeśli w miejscu montażu jest wystarczająca ilość miejsca, by uchwycić oba elementy uzdatniacza dłońmi, pewnie trzymając jedną ręką większy element uzdatniacza, a drugą ręką mniejszy element uzdatniacza, zdecydowanym ruchem dłoni oddzielamy oba elementy od siebie.
 3. W zależności od typu zastosowanej opaski montażowej albo demontujemy ją używając śrubokrętu albo przecinamy, jeśli zastosowano jednorazową opaskę zaciskową.

Montaż urządzeń HydroFLOW HS40 i HydroFLOW K40 przedstawiają poniższe dwa filmy.

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 63 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Montaż urządzeń z pierścieniami wieloelementowymi HydroFLOW C oraz P, S, i, CUSTOM

 1. Pierścień wykonany z elementów należy połączyć zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją, przy pomocy śrub i nakrętek wykonanych z tworzywa sztucznego.
 2. Przy montażu należy zwrócić uwagę na wielkość elementów wykonanych z materiału ferromagnetycznego i właściwą kolejność ich montażu.
 3. Należy sprawdzić poprawność styku wszystkich elementów powstałej opaski ferromagnetycznej.
 4. Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub z tworzywa, mocujących poszczególne elementy.
 5. W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na instalacji, w której występują silne drgania, należy zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem, a nakrętki łączące elementy rdzenia ferromagnetycznego zabezpieczyć przed poluzowaniem przy pomocy opasek wykonanych z tworzywa sztucznego lub kleju.
 6. Kabel zasilający łączymy z urządzeniem (zasilaczem PSU – jeśli jest w zestawie dla danego modelu urządzenia) i z gniazdkiem lub puszką przyłączeniową z zasilaniem 230V.
 7. Prawidłowość pracy urządzenia (emisję sygnału) sygnalizuje czerwona dioda LED na obudowie urządzenia (niektóre typy urządzeń posiadają dwie diody LED (czerwonazielona). Zielona dioda LED informuje o prawidłowym podłączeniu urządzenia do zasilania.

Uwaga: pierścień wykonany z elementów ferromagnetycznych może być większy niż średnica zewnętrzna rury, powinien jednak być zamontowany stabilnie i prostopadle do osi rury.

Montaż urządzeń przemysłowych.

Montaż urządzeń przemysłowych – z zastosowaniem dodatkowego elementu mocującego.

Montaż urządzeń CUSTOM.

Zawsze można skorzystać z pomocy naszego konsultanta, w celu uzgodnienia sposobu montażu i podjęcia właściwych działań, które rozwiążą ewentualne problemy instalacyjne.