Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Instalacja – info

Instalacja urządzeń HydroFLOW nie jest skomplikowana!


Montaż urządzeń domowych i małych komercyjnych nie wymaga pomocy specjalisty i specjalistycznego sprzętu.


 • Poniżej zamieszczamy informacje użyteczne przy montażu.
 • Na tej stronie znajdą Państwo również filmy pokazujące typową instalację urządzeń.
 • Dodatkowo, każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją opisującą proces instalacji urządzenia.

 

 • Zalecane jest montowanie urządzenia z technologią Hydropath na rurze zasilającej wodą obiekt lub przed poszczególnymi urządzeniami, które mają być chronione.
 • Optymalnym miejscem jest montaż na rurze z wodą zimną, która ma być podgrzewana.
 • Na propagację sygnału mają wpływ typowe bariery instalacji wodnej: zamknięte zawory, filtry, pompy i duże zbiorniki.
 • Drugi obwód hydrauliczny, może być niepoprawnie chroniony ze względy na bariery wymienione powyżej. Zalecamy montaż drugiego urządzenia na obwodzie recyrkulacji ciepłej wody (c.w.u.) – dotyczy skażenia biologicznego wody, nie osadów mineralnych.
 • W zależności od celu, w jakim montowane jest urządzenie dobiera się zarówno miejsce montażu, jak i typ urządzenia. Średnica rury, na której jest montowane urządzenie to tylko jedno z kryteriów doboru urządzenia.
 • Urządzenie, w niektórych zastosowaniach, montowane jest na rurze z wodą ciepłą. Pamiętać jednak trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed działaniem zbyt wysokich temperatur powyżej 50˚C. Można zastosować otulinę izolacyjną na rurze z ciepła wodą (w tym przypadku należy wybrać urządzenie dostosowane do większej zewnętrznej średnicy rury).
 • Przy montażu urządzenia należy wybrać miejsce możliwie daleko od najbliższego kolanka rury!
 • Do optymalnego montażu należy wybrać prosty, możliwie długi odcinek rury (optymalnie około 1 m lub więcej).
 • Nie należy montować urządzenia na połączeniu rury wykonanych z różnych materiałów.
 • Nie należy montować urządzenia w pętli elektrycznej. Pętla elektryczna występuje kiedy montaż wykonywany jest na rurze z przewodnika (metal) a rura przed i za miejscem montażu jest połączona innym przewodnikiem.
 • W przypadku możliwości wystąpienia pracy urządzenia w pętli elektrycznej, należy zmienić miejsce montażu lub wyeliminować elementy przewodzące, tworzące pętlę elektryczną.
 • Nie należy traktować urządzeń jak zmiękczacze chemiczne, nie zmiękczają wody na zasadzie usuwania jonów wapnia oraz magnezu i zamiany ich na jony sodu.
 • Instalacje, w których znajdują się stosunkowo grube osady kamienia kotłowego należy płukać. Osady kamienia kotłowego w postaci mułów mogą gromadzić się w najniższych punktach zamkniętych instalacji wodnych np.: C.O.
 • Prawidłowe działanie urządzenia objawia się krystalizacją np. węglanu wapnia w postaci drobnych kryształków tworzących w wodzie muł a po wyschnięciu delikatny pył.
 • Urządzenie, które jest zamontowane w miejscu narażonym na ciągłe zawilgocenie, wysokie temperatury, uszkodzenie mechaniczne lub wpływ innych czynników, powinno zostać właściwie do okoliczności zabezpieczone.
 • Urządzenia typu HydroFLOW nie montujemy przed filtrami i dużymi zbiornikami (wyjątek: kiedy chcemy poprawić sprawność filtracji, sedymentacji). Montaż urządzeń przed zbiornikami, które są podłączone do innych źródeł ogrzewania (baterie solarne, kominki z płaszczem wodnym) chronią powierzchnie wymiany ciepła w zbiorniku, ale nie chronią innych wydzielonych obwodów wodnych.
 • W każdym przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego doboru miejsca montażu, typu urządzenia i ilości urządzeń, można skorzystać z pomocy i porady pracowników dystrybutora. Dla prawidłowego doboru w bardziej skomplikowanych instalacjach, niezbędnym i wymaganym jest przesłanie odręcznego szkicu instalacji, zdjęcia lub schematu wykonawczego instalacji ze zaktualizowanymi średnicami zewnętrznymi rur i temperaturami cieczy płynącej w rurach.

 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38  przedstawiają dwa filmy poniżej. 

Średnica zewnętrzna rury do 25mm.

 

Alternatywny sposób montażu urządzeń HydroFLOW  HS38 i S38  (druga opaska montażowa w zestawie).

Średnica zewnętrzna rury do 38mm


 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS40 i HydroFLOW K40 przedstawiają poniższe dwa filmy.

Średnica zewnętrzna rury do 63mm.

 

 


 

Montaż urządzeń z pierścieniami wieloelementowymi HydroFLOW C oraz P, S, i, CUSTOM

 

 1. Pierścień wykonany z elementów należy połączyć zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją przy pomocy śrub i nakrętek wykonanych z tworzywa  sztucznego.
 2. Przy montażu należy zwrócić uwagę na wielkość elementów wykonanych z materiału ferromagnetycznego  i własciwą kolejność ich montażu.
 3. Należy sprawdzić poprwaność styku wszystkich elementów powstałej opaski ferromagnetycznej.
 4. Nie należy dokręcać śrub z tworzywa, mocujących poszczególne elementy, zbyt mocno.
 5. W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na instalacji, w której występują silne drgania, należy zabezpieczyć urządzenie przed  przesuwaniem, a nakrętki łączące elementy rdzenia ferromagnetycznego  zabezpieczyć przed poluzowaniem przy pomocy opasek wykonanych z tworzywa sztucznego.
 6. Kabel zasilający łączymy z urządzeniem (zasilaczem PSU) i z gniazdkiem lub puszką przyłączeniową z zasilaniem 230V.
 7. Prawidłowość pracy urządzenia sygnalizuje czerwona dioda świecąca na obudowie urządzenia (niektóre typy urządzeń posiadają dwie diody, opis ich sygnalizacji znajduje się w instrukcji instalacyjnej dołączonej do urządzenia).

Uwaga: pierścień wykonany z elementów ferromagnetycznych może być większy niż średnica zewnętrzna rury, powinien jednak być zamontowany stabilnie i prostopadle do osi rury.

 

Montaż urządzeń przemysłowych.

 

Montaż urządzeń przemysłowych – z zastosowaniem dodatkowego elementu mocującego (od 10.2018)

  

 

Montaż urządzeń CUSTOM.

 

Zawsze można skorzystać z pomocy naszego konsultanta  w celu uzgodnienia sposobu montażu i podjęcia właściwych działań które rozwiążą ewentualne problemy instalacyjne.