Instalacja uzdatniaczy HydroFLOW

Instalacja uzdatniacza wody HydroFLOW jest prosta

Nie mam czasu czytać! Czy warto? TAK

Na tej stronie możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi montażu i obejrzeć filmy przedstawiające montaż HydroFLOW.

 • Montaż uzdatniaczy wody do zastosowań domowych nie wymaga pomocy fachowca oraz jakiegokolwiek specjalistycznego sprzętu.
 • Montaż domowych i komercyjnych uzdatniaczy wody HydroFLOW nie wymaga cięcia rur i zmian w instalacji wodnej.
 • Montaż domowych uzdatniaczy HydroFLOW zajmuje tylko kilka minut.

Kompletny domowy/komercyjny zestaw wymagany do wykonania montażu oraz zasilacz 230/12V, znajdują się w opakowaniu urządzenia.

Technologia Hydropath - miejsce montażu

Dobór miejsca montażu zależy od instalacji, oczekiwanego efektu i typu zastosowanego uzdatniacza HydroFLOW.

 

 • W celu zapobiegania powstawaniu osadów mineralnych zalecane jest montowanie uzdatniacza wody na rurze z wodą zimną, zasilającą obiekt lub przed urządzeniem służącym do podgrzewania wody np. podgrzewacz przepływowy, bojler, podgrzewacz wody użytkowej. Sygnał elektryczny emitowany przez urządzenie rozchodzi się w obie strony i dotrze do wszystkich odbiorników wody podłączonych do chronionej instalacji wodnej. W obiektach typu mieszkanie, dom miejsce montażu musi być za licznikiem wody i za filtrami umiejscowionymi na początku instalacji.  Instalacja urządzenia może być wykonać na rurze pionowej lub poziomej. Rura może być wykonana z dowolnego materiału (stal, miedź, tworzywo, itd…).
 • Jeśli chcemy dezynfekować wodę, która zasila instalację, czyli eliminować bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy z wody, właściwym miejscem do montażu elektronicznego uzdatniacza wody (* wybrane modele) jest początkowy odcinek rury zasilającej. Dezynfekcja wody przepływającej na poziomie powyżej 95% (do 99,99%), następuje tylko w miejscu montażu urządzenia.
 • Opcja zabezpieczania instalacji kotła parowego – w tym przypadku montaż uzdatniaczy wody odbywa się w dwóch miejscach: 1) urządzenie na zasilaniu wodą zimną, 2) urządzenie na powrocie kondensatu do kotła.
 • Opcja zabezpieczania instalacji przed skażeniem biologicznym bakteriami Legionella (np. instalacje ciepłej wody użytkowej – c.w.u.), urządzenia montuje się na wyjściu c.w.u. na obiekt z podgrzewacza/wymiennika ciepła (zawsze na chronionych termicznie, zaizolowanych rurach).

Zalecamy konsultację z naszym przedstawicielem w celu prawidłowego doboru miejsca montażu i urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące montażu uzdatniaczy HydroFLOW

 • Najczęściej występujące miejsce montażu uzdatniacza wody, to rura z wodą zimną, która to woda ma być następnie podgrzewana. Montaż uzdatniacza wody na rurze z wodą ciepłą, zalecany jest tylko w uzasadnionych technologicznie przypadkach np. powrót kondensatu do kotła, przed kolejnym stopniem podgrzewania wody.
 • Na propagację sygnału mają wpływ typowe bariery instalacji wodnej: zamknięte zawory, filtry, pompy i duże zbiorniki. Dlatego montaż zalecany jest za nimi, oprócz wybranych zastosowań.
 • Drugi obwód hydrauliczny, może być niepoprawnie chroniony ze względy na bariery wymienione powyżej. Zalecamy montaż drugiego urządzenia na obwodzie cyrkulacji ciepłej wody (c.w.u.) – dotyczy skażenia biologicznego wody, nie osadów mineralnych.
 • W zależności od celu, w jakim montowane jest urządzenie dobiera się zarówno miejsce montażu, jak i typ urządzenia. Średnica rury, na której jest montowane urządzenie, to tylko jedno z kryteriów doboru urządzenia.
 • Jeśli uzdatniacz (w niektórych zastosowaniach) montowany jest na rurze z wodą ciepłą, pamiętać trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed działaniem zbyt wysokich temperatur – powyżej 50˚C. Można zastosować otulinę izolacyjną na rurze z ciepłą wodą (w tym przypadku należy wybrać urządzenie dostosowane do większej zewnętrznej średnicy rury).
 • Do optymalnego montażu należy wybrać prosty, możliwie długi odcinek rury. Do wykonania montażu zapewniającego skuteczne działanie urządzenia wystarczy odcinek 20 cm (urządzenia domowe), ale dłuższy prosty odcinek rury (np. 1 m), daje możliwość uzyskania dodatkowego wzmocnienia działania.
 • Nie należy montować urządzenia na elementach łączenia rur.
 • Nie należy montować urządzenia tuż za lub tuż przed kolankiem. Najlepiej do montażu wybrać środek rury.
 • Nie należy montować urządzenia w pętli elektrycznej. Pętla elektryczna występuje, kiedy montaż wykonywany jest na rurze z przewodnika (metal), a rura przed i za miejscem montażu jest połączona innym przewodnikiem.
 • W przypadku pracy urządzenia w pętli elektrycznej (zjawisko może występować tylko w przypadku nieprawidłowo wykonanych instalacjach metalowych), należy zmienić lokalizację montażu uzdatniacza lub wyeliminować/odizolować elementy przewodzące, tworzące pętlę elektryczną. Przykład: rysunki poniżej przedstawiają instalację w pętli elektrycznej i poza pętlą elektryczną.

Brak pętli elektrycznej.

HydroFLOW izolacja eliminuję pętlę elektryczną

Prawidłowe połączenie rur wykonanych z metalu, obejmami metalowymi z podkładkami izolacyjnymi z tworzywa lub gumy. W tym przypadku pętla elektryczna nie występuje.

HydroFLOW PEARL

Poprawny montaż HydroFLOW przed łącznikiem rur wykonanym z metalu.

W przypadku montowania uzdatniacza HydroFLOW na rurach z tworzywa, pętla elektryczna nie występuje.

Występuje pętla elektryczna.

HydroFLOW pętla elektryczna

HydroFLOW pętla elektryzna

Na rysunkach powyżej występuje pętla elektryczna. Pętla utworzona jest przez łączniki metalowe. Nie zastosowano podkładek izolacyjnych.

HydroFLOW PEARL

Montaż HydroFLOW nieprawidłowy. Przed miejscem montażu znajduje się łącznik metalowy tworzący pętlę elektryczną z obudową piecyka.

 

Informacje, które mogą być istotne lub interesujące

 • Nie należy utożsamiać urządzeń HydroFLOW ze zmiękczaczami chemicznymi. Technologia Hydropath nie zmiękcza wody na takiej zasadzie jak zmiękczacze jonowymienne. Nie usuwa jonów wapnia oraz magnezu z wody i nie wprowadza zamiast nich jonów sodu.
 • Instalacje, w których znajdują się stosunkowo grube osady kamienia kotłowego należy płukać. Osady kamienia kotłowego w postaci mułów mogą gromadzić się w najniższych punktach zamkniętych instalacji wodnych np.: C.O.
 • Prawidłowe działanie urządzenia objawia się krystalizacją np. węglanu wapnia w postaci drobnych kryształków tworzących po wyschnięciu delikatny pył.
 • Urządzenie, które jest zamontowane w miejscu narażonym na ciągłe zawilgocenie, wysokie temperatury, uszkodzenie mechaniczne lub wpływ innych czynników, powinno zostać właściwie do okoliczności zabezpieczone.
 • Urządzenia typu HydroFLOW nie montujemy przed filtrami i dużymi zbiornikami (wyjątek: kiedy chcemy poprawić sprawność filtracji). Montaż urządzeń HydroFLOW przed zbiornikami, które są podgrzewaczami, czyli mają wężownice podłączone do źródeł ciepła (baterie solarne, kominki z płaszczem wodnym) zapewnia ochronę powierzchni wymiany ciepła w zbiorniku / podgrzewaczu, ale nie chronią innych wydzielonych obwodów wodnych za zbiornikami wody.
 • W silnie skorodowanych instalacjach wodnych, usuniecie osadów mineralnych (kamienia) z wewnętrznej części rur może doprowadzić do wycieku wody. Dotyczy to szczególnie instalacji w których proces korozyjny spowodował powstanie lokalnych głębokich wżerów korozyjnych.
 • W Polsce oferowane są urządzenia dostosowane do lokalnego napięcia i częstotliwości prądu. Jeśli urządzenie jest wyposażone w zasilacz z wtyczką, wtyczka jest właściwa dla typowych w Polsce gniazd przyłączeniowych (en. elektryczna).
 • Zasilacz musi być podłączony do gniazdka elektrycznego chronionego bezpiecznikiem. Musi być odizolowany od sieci elektrycznej zewnętrznej wtyczką / listwą przepięciową lub wyłącznikiem automatycznym chroniącym przed ponadnormatywnym wzrostem napięcia.
 • W każdym przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego doboru miejsca montażu, typu urządzenia i ilości urządzeń, można skorzystać z pomocy i porady pracowników dystrybutora. Dla prawidłowego doboru w bardziej skomplikowanych instalacjach, niezbędnym i wymaganym jest przesłanie odręcznego szkicu instalacji, zdjęcia lub schematu wykonawczego instalacji ze zaktualizowanymi średnicami zewnętrznymi rur i temperaturami cieczy płynącej w rurach.

Montaż urządzeń HydroFLOW Pearl i HydroFLOW Pearl Plus

 • Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 24 mm – HydroFLOW Pearl
 • Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 38 mm – HydroFLOW Pearl Plus

Sposób postępowania przy montażu.

 • Wypakuj wszystkie elementy z opakowania
 • Umieść dolną (mniejszą część urządzenia) na rurze
 • Przymocuj ją i zabezpiecz przy pomocy opasek zaciskowych do rury
 • Usuń nalepkę, naklejoną na otwór zasilania w górnej części urządzenia
 • Wprowadź bolec (DC) zasilacza do otworu w górnej części urządzenia
 • Połącz dolną i górną część urządzenia
 • Sprawdź czy klipsy łączące są poprawnie połączone
 • Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego
 • Diody LED świecące na obudowie urządzenia potwierdzają poprawność działania HydroFLOW Pearl i HydroFLOW Pearl Plus

 

UWAGA

Demontaż HydroFLOW Pearl – zastosuj odwrotną kolejność czynności przedstawionych powyżej.  W pierwszej kolejności odłącz wtyczkę od źródła zasilania. Opaski zaciskowe są jednorazowego użytku. Do rozłączenia klipsów na obudowie zastosuj narzędzie z tworzywa z płaskim końcem.

Film przedstawiający sposób montażu i demontażu HydroFLOW Pearl znajduje się poniżej.

Film przedstawiający sposób montażu i demontażu HydroFLOW Pearl Plus znajduje się poniżej.

Montaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 25 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Alternatywny sposób montażu urządzeń HydroFLOW HS38 i S38 (druga opaska montażowa w zestawie).

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 38 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Demontaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38

Demontaż urządzeń HydroFLOW HS38 i S38 zastosuj odwrotną kolejności do czynności wykonanych przy montażu.

OPCJA I

 1. Przewód zasilający należy odłączyć. Wtyczki wyjąć z gniazdka elektrycznego i z otworu w obudowie uzdatniacza.
 2. Zawleczkę należy ponownie umieścić w otworze mniejszego elementu uzdatniacza w taki sposób, by zawleczka przechodziła przez całą szerokość elementu. Pozwala to na zwolnienie napięcia sprężyny płaskiej, która dociska element ferrytowy znajdujący się w części obudowy mniejszej do podobnego elementu ferrytowego znajdującego się w części obudowy większej. Odsunięte od siebie elementy ferrytowe umożliwiają rozsunięcie obu elementów obudowy/rozłączenie. Zamiast zawleczki do zwolnienia napięcia sprężyny można użyć małego, płaskiego śrubokrętu.
 3. Rozsuwamy oba elementy obudowy uzdatniacza.
 4. W zależności od typu zastosowanej opaski montażowej albo demontujemy ją używając śrubokrętu albo przecinamy jeśli zastosowano jednorazową opaskę zaciskową.

OPCJA II

 1. Przewód zasilający należy odłączyć. Wtyczki wyjąć z gniazdka elektrycznego i z otworu w obudowie uzdatniacza.
 2. Jeśli w miejscu montażu jest wystarczająca ilość miejsca, by uchwycić oba elementy uzdatniacza dłońmi, pewnie trzymając jedną ręką większy element uzdatniacza, a drugą ręką mniejszy element uzdatniacza, zdecydowanym ruchem dłoni oddzielamy oba elementy od siebie.
 3. W zależności od typu zastosowanej opaski montażowej albo demontujemy ją używając śrubokrętu albo przecinamy, jeśli zastosowano jednorazową opaskę zaciskową.

Montaż urządzeń HydroFLOW HS40 i HydroFLOW K40 przedstawiają poniższe dwa filmy.

Maksymalna średnica zewnętrzna rury do 63 mm.

UWAGA

 • Otwór w obudowie urządzenia, do którego wprowadza się bolec zasilacza (jest zaklejony srebrną naklejką – plombą).
 • Naklejkę należy usunąć po zmontowaniu urządzenia i przed podłączeniem urządzenia do prądu.

Montaż urządzeń z pierścieniami wieloelementowymi HydroFLOW C oraz P, S, i, CUSTOM

 1. Pierścień wykonany z elementów należy połączyć zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją, przy pomocy śrub i nakrętek wykonanych z tworzywa sztucznego.
 2. Przy montażu należy zwrócić uwagę na wielkość elementów wykonanych z materiału ferromagnetycznego i właściwą kolejność ich montażu.
 3. Należy sprawdzić poprawność styku wszystkich elementów powstałej opaski ferromagnetycznej.
 4. Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub z tworzywa, mocujących poszczególne elementy.
 5. W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na instalacji, w której występują silne drgania, należy zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem, a nakrętki łączące elementy rdzenia ferromagnetycznego zabezpieczyć przed poluzowaniem przy pomocy opasek wykonanych z tworzywa sztucznego lub kleju.
 6. Kabel zasilający łączymy z urządzeniem (zasilaczem PSU – jeśli jest w zestawie dla danego modelu urządzenia) i z gniazdkiem lub puszką przyłączeniową z zasilaniem 230V.
 7. Prawidłowość pracy urządzenia (emisję sygnału) sygnalizuje czerwona dioda LED na obudowie urządzenia (niektóre typy urządzeń posiadają dwie diody LED (czerwonazielona). Zielona dioda LED informuje o prawidłowym podłączeniu urządzenia do zasilania.

Uwaga: pierścień wykonany z elementów ferromagnetycznych może być większy niż średnica zewnętrzna rury, powinien jednak być zamontowany stabilnie i prostopadle do osi rury.

Montaż urządzeń przemysłowych.

Montaż urządzeń przemysłowych – z zastosowaniem dodatkowego elementu mocującego.

Montaż urządzeń CUSTOM.

Zawsze można skorzystać z pomocy naszego konsultanta, w celu uzgodnienia sposobu montażu i podjęcia właściwych działań, które rozwiążą ewentualne problemy instalacyjne.