Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń HydroFLOW

nie jest skomplikowana i w wielu przypadkach nie wymaga pomocy specjalisty i specjalistycznego sprzętu.

Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji pomagających w montażu.

Na tej stronie znajdą Państwo również filmy pokazujące typową instalację urządzeń.

Każde urządzenie dostarczane jest z kartą techniczną opisującą proces instalacji urządzenia.

 

 • Zalecane jest montowanie urządzenia z technologią Hydropath na rurze zasilającej wodą obiekt lub przed poszczególnymi urządzeniami, które mają być chronione.
 • Optymalnym miejscem jest montaż na rurze z wodą zimną, która ma być podgrzewana
 • Na propagację sygnału mają wpływ typowe bariery instalacji wodnej: zamknięte zawory, filtry, pompy i duże zbiorniki.
 • Drugi obwód hydrauliczny, może być niepoprawnie chroniony ze względy na bariery wymienione powyżej. Zalecamy montaż drugiego urządzenia na obwodzie recyrkulacji ciepłej wody (c.w.u.)
 • W zależności od zastosowania i celu, w jakim montowane jest urządzenie dobiera się zarówno miejsce montażu, jak i typ urządzenia. Średnica rury, na której jest montowane urządzenie to tylko jedno z kryteriów doboru urządzenia.
 • Urządzenie, w niektórych zastosowaniach, montowane jest na rurze z wodą ciepłą. Pamiętać jednak trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed działaniem zbyt wysokich temperatur powyżej 50˚C. Można zastosować przekładki izolacyjne i w tym przypadku należy wybrać urządzenie dostosowane do większej zewnętrznej średnicy rury.
 • Jeżeli średnica rury jest zbyt duża (obejmy z tworzywa dostarczonej w zestawie nie można spiąć), można zamocować urządzenia hS38 i s38 na otulinie  izolacyjnej (gąbce izolacyjnej). Pamiętać należy o bardzo stabilnym zamontowaniu urządzenia.
 • Przy montażu urządzenia należy wybrać miejsce możliwie daleko od najbliższego kolanka rury
 • Do optymalnego montażu należy wybrać prosty, możliwie długi odcinek rury (optymalnie około 1 m lub więcej), tak by fala stojąca emitowana przez urządzenie mogła się ukształtować, pozwoli to na osiągnięcie najlepszych efektów działania urządzenia.
 • Nie należy montować urządzenia na połączeniu rury wykonanej ze stali z rurą z tworzywa.
 • Nie należy montować urządzenia w pętli elektrycznej. Spowoduje to brak emisji sygnału do sieci wodnej i nieskuteczne działanie urządzenia (rysunek poniżej).
 • W przypadku możliwości pracy urządzenia w pętli elektrycznej, należy zmienić miejsce montażu lub wyeliminować elementy przewodzące, tworzące pętlę elektryczną.
 • Nie należy traktować urządzeń jak zmiękczacze chemiczne, nie zmiękczają wody na zasadzie wymiany jonów wapnia na jony sodu.
 • Instalacje, w których znajdują się stosunkowo grube osady kamienia kotłowego należy systematycznie płukać i drenować, do momentu ich usunięcia ponieważ, rozpuszczone osady kamienia kotłowego w postaci mułów gromadzią się w instalacji do czasu ich wypłukania.
 • Rozpuszczany i nowo powstały wykrystalizowany w postaci mikrokryształów osad nie zostanie wypłukany, jeżeli w rurach lub zbiornikach nie ma odpowiedniego przepływu wody.
 • Prawidłowe działanie urządzenia objawia się krystalizacją węglanu wapnia w postaci drobnych kryształków tworzących w wodzie muł a po wyschnięciu delikatny pył. Należy pamiętać o okresowym drenowaniu zbiorników lub instalacji z mułów które nie zostały uniesione przez wodę i opadły w najniżej usytuowanym miejscu instalacji. Jest to rutynowa czynność wymagana dla zachowania prawidłowej pracy instalacji zabezpieczonej urządzeniami z technologią Hydropath. Należy ją przeprowadzać tym częściej im bardziej twarda jest woda w instalacji.
 • Urządzenie, które jest zamontowane w miejscu narażonym na ciągłe zamoczenie, przegrzanie, uszkodzenie mechaniczne lub wpływ innych czynników, które mogą mieć wpływ na jego działanie powinno być odpowiednio zabezpieczone.
 • Urządzenia typu HydroFLOW nie montujemy przed filtrami i dużymi zbiornikami (wyjątek: kiedy chcemy poprawić sprawność filtracji, sedymentacji). Montaż urządzeń przed zbiornikami, które są podłączone do innych źródeł ogrzewania (baterie solarne, kominki z płaszczem wodnym) chronią powierzchnie wymiany ciepła w zbiorniku, ale nie chronią innych obwodów podłączonych do zbiornika.
 • W każdym przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego doboru miejsca montażu, typu urządzenia i ilości urządzeń, można skorzystać z pomocy i porady pracowników dystrybutora. Dla prawidłowego doboru w bardziej skomplikowanych instalacjach, niezbędnym i wymaganym jest przesłanie odręcznego szkicu instalacji, zdjęcia lub schematu wykonawczego instalacji ze zaktualizowanymi średnicami zewnętrznymi rur i temperaturami cieczy płynącej w rurach.

 

Pętla elektryczna

Specyficzny przypadek mogący ograniczyć propagację fali elektromagnetycznej.

X – nieprawidłowo

V – prawidłowo

Typowe rozwiązania problemu to przesunięcie montażu poza  miejsce występowania pętli elektrycznej lub odizolowanie elementów mocujących od rury.


 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS38HydroFLOW S38  przedstawia poniższy film

 


 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS40HydroFLOW K40 przedstawia poniższy film


 

Montaż urządzeń z pierścieniami wieloelementowymi HydroFLOW C oraz P, S, i, CUSTOM

 

 1. Pierścień wykonany z elementów należy połączyć zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją przy pomocy śrub i nakrętek wykonanych z tworzywa  sztucznego.
 2. Przy montażu należy zwrócić uwagę na wielkość elementów wykonanych z materiału ferromagnetycznego  i własciwą kolejność ich montażu.
 3. Należy sprawdzić poprwaność styku wszystkich elementów powstałej opaski ferromagnetycznej.
 4. Nie należy dokręcać śrub z tworzywa, mocujących poszczególne elementy, zbyt mocno.
 5. W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na instalacji, w której występują silne drgania, należy zabezpieczyć urządzenie przed  przesuwaniem, a nakrętki łączące elementy rdzenia ferromagnetycznego  zabezpieczyć przed poluzowaniem przy pomocy opasek wykonanych z tworzywa sztucznego.
 6. Kabel zasilający łączymy z urządzeniem (zasilaczem PSU) i z gniazdkiem lub puszką przyłączeniową z zasilaniem 230V.
 7. Prawidłowość pracy urządzenia sygnalizuje czerwona dioda świecąca na obudowie urządzenia (niektóre typy urządzeń posiadają dwie diody, opis ich sygnalizacji znajduje się w instrukcji instalacyjnej dołączonej do urządzenia).

Uwaga: pierścień wykonany z elementów ferromagnetycznych może być większy niż średnica zewnętrzna rury, powinien jednak być zamontowany stabilnie i prostopadle do osi rury.

 

Zawsze można skorzystać z pomocy naszego konsultanta  w celu uzgodnienia sposobu montażu i podjęcia właściwych działań które rozwiążą ewentualne problemy instalacyjne.

Chcesz zdać pytanie?