tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Instalacja uzdatniaczy HydroFLOW

Instalacja HydroFLOW nie jest skomplikowana

Montaż uzdatniaczy wody do zastosowań domowych nie wymaga pomocy specjalisty i specjalistycznego sprzętu.
Montaż uzdatniaczy wody HydroFLOW nie wymaga cięcia rur i zmian w instalacji wodnej.
Montaż uzdatniaczy HydroFLOW zajmuje tylko kilka minut!

Poniżej zamieszczamy informacje użyteczne przy montażu uzdatniaczy wody HydroFLOW.
Na tej stronie znajdą Państwo również filmy pokazujące instalację urządzeń.
Każde urządzenie dostarczane jest z instrukcją opisującą proces instalacji urządzenia.

 • Instalacje domowe  – zalecane jest montowanie uzdatniacza wody na rurze z wodą zimną, zasilającej urządzenie/a służące do podgrzewania wody np. piec, boiler, podgrzewacz wody użytkowej.  Sygnał elektryczny emitowany przez urządzenie rozchodzi się w obie strony i dotrze do wszystkich odbiorników wody w domu (pralka, zmywarka, prysznic, krany, itd…). Jeśli nie jest widoczna rura z zimną wodą w sugerowanym wcześniej miejscu, można zamontować  uzdatniacz wody za licznikiem wody i za filtrami jeśli zostały zainstalowane. Instalacja urządzenia może być wykonać na rurze pionowej lub poziomej. Rura może być wykonana z dowolnego materiału (stal, miedź, tworzywo, itd…).

 

 • Instalacje komercyjne – zalecane jest montowanie uzdatniacza wody na rurze z wodą zimną, zasilającą obiekt lub przed poszczególnymi urządzeniami, które mają być chronione np. wymiennik ciepła. Przykładowo, jeśli zabezpieczamy instalację kotła parowego, montaż uzdatniaczy wody odbywa się w dwóch miejscach: 1 urządzenie na zasilaniu wodą zimną, 2 urządzenie na powrocie kondensatu do kotła. Instalacja urządzenia może być wykonać na rurze pionowej lub poziomej. Rura może być wykonana z dowolnego materiału (stal, miedź, tworzywo, itd…).

 

 

 • Najczęstsze miejsce montażu uzdatniacza wody, to rura z wodą zimną, która to (woda) ma być podgrzewana.  Montaż uzdatniacza wody na rurze z wodą ciepłą, zalecany jest tylko w uzasadnionych technologicznie przypadkach np. powrót kondensatu do kotła, przed kolejnym stopniem podgrzewania wody.
 • Na propagację sygnału mają wpływ typowe bariery instalacji wodnej: zamknięte zawory, filtry, pompy i duże zbiorniki. Dlatego montaż zalecany jest za nimi, oprócz wybranych zastosowań.
 • Drugi obwód hydrauliczny, może być niepoprawnie chroniony ze względy na bariery wymienione powyżej. Zalecamy montaż drugiego urządzenia na obwodzie recyrkulacji ciepłej wody (c.w.u.) – dotyczy skażenia biologicznego wody, nie osadów mineralnych.
 • W zależności od celu, w jakim montowane jest urządzenie dobiera się zarówno miejsce montażu, jak i typ urządzenia. Średnica rury, na której jest montowane urządzenie to tylko jedno z kryteriów doboru urządzenia.
 • Urządzenie, w niektórych zastosowaniach, montowane jest na rurze z wodą ciepłą. Pamiętać jednak trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed działaniem zbyt wysokich temperatur powyżej 50˚C. Można zastosować otulinę izolacyjną na rurze z ciepła wodą (w tym przypadku należy wybrać urządzenie dostosowane do większej zewnętrznej średnicy rury).
 • Przy montażu urządzenia należy wybrać miejsce możliwie daleko od najbliższego kolanka rury. Najlepsze miejsce to środek rury.
 • Do optymalnego montażu należy wybrać prosty, możliwie długi odcinek rury (optymalnie około 1 m lub więcej).
 • Nie należy montować urządzenia na połączeniu rury a szczególnie na połączeniu wykonanym z różnych materiałów.
 • Nie należy montować urządzenia w pętli elektrycznej. Pętla elektryczna występuje kiedy montaż wykonywany jest na rurze z przewodnika (metal) a rura przed i za miejscem montażu jest połączona innym przewodnikiem.
 • W przypadku pracy urządzenia w pętli elektrycznej (tylko instalacje wykonane z metalu), należy zmienić lokalizację montażu lub wyeliminować/odizolować elementy przewodzące, tworzące pętlę elektryczną. Przykład: rysunki poniżej przedstawiają instalację w pętli elektrycznej i poza pętlą elektryczną.

Brak pętli elektrycznej.

Połączenie rur wykonanych z metalu, obejmami metalowymi, jest za miejscem montażu uzdatniacza wody HydroFLOW – przed chronioną instalacją lub urządzeniem. W tym przypadku pętla elektryczna  nie występuje.

W przypadku montowania uzdatniacza HydroFLOW na rurach z tworzywa, pętla elektryczna nie występuje.

brak pętli elektrycznej

Występuje pętla elektryczna.

Pętla utworzona jest przez łącznik elektryczny. Czyli połączenie rur wykonanych z metalu (przewodnika elektrycznego), metalowymi, nie izolowanymi, przewodzącymi prąd obejmami mocującymi.

Na rysunku obok, urządzenie HydroFLOW, jest zamontowane pomiędzy łącznikiem z przewodnika a chronionym urządzeniem.

      

pętla elektryczna

   

 • Nie należy utożsamiać urządzeń HydroFLOW  ze zmiękczaczami chemicznymi. Technologia Hydropath nie zmiękcza wody na takiej zasadzie jak zmiękczacze jonowymienne. Nie usuwa jonów wapnia oraz magnezu z wody i nie wprowadza zamiast nich jonów sodu.
 • Instalacje, w których znajdują się stosunkowo grube osady kamienia kotłowego należy płukać. Osady kamienia kotłowego w postaci mułów mogą gromadzić się w najniższych punktach zamkniętych instalacji wodnych np.: C.O.
 • Prawidłowe działanie urządzenia objawia się krystalizacją np. węglanu wapnia w postaci drobnych kryształków tworzących w wodzie muł a po wyschnięciu delikatny pył.
 • Urządzenie, które jest zamontowane w miejscu narażonym na ciągłe zawilgocenie, wysokie temperatury, uszkodzenie mechaniczne lub wpływ innych czynników, powinno zostać właściwie do okoliczności zabezpieczone.
 • Urządzenia typu HydroFLOW nie montujemy przed filtrami i dużymi zbiornikami (wyjątek: kiedy chcemy poprawić sprawność filtracji). Montaż urządzeń HydroFLOW przed zbiornikami, które są podgrzewaczami czyli mają wężownice podłączone do źródeł ciepła (baterie solarne, kominki z płaszczem wodnym) zapewnia ochronę powierzchni wymiany ciepła w zbiorniku / podgrzewaczu, ale nie chronią innych wydzielonych obwodów wodnych.
 • W każdym przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego doboru miejsca montażu, typu urządzenia i ilości urządzeń, można skorzystać z pomocy i porady pracowników dystrybutora. Dla prawidłowego doboru w bardziej skomplikowanych instalacjach, niezbędnym i wymaganym jest przesłanie odręcznego szkicu instalacji, zdjęcia lub schematu wykonawczego instalacji ze zaktualizowanymi średnicami zewnętrznymi rur i temperaturami cieczy płynącej w rurach.

 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38  przedstawiają dwa filmy poniżej. 

Średnica zewnętrzna rury do 25mm.

 

Alternatywny sposób montażu urządzeń HydroFLOW  HS38 i S38  (druga opaska montażowa w zestawie).

Średnica zewnętrzna rury do 38mm


 

Montaż urządzeń HydroFLOW HS40 i HydroFLOW K40 przedstawiają poniższe dwa filmy.

Średnica zewnętrzna rury do 63mm.

 

 


 

Montaż urządzeń z pierścieniami wieloelementowymi HydroFLOW C oraz P, S, i, CUSTOM

 

 1. Pierścień wykonany z elementów należy połączyć zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją przy pomocy śrub i nakrętek wykonanych z tworzywa  sztucznego.
 2. Przy montażu należy zwrócić uwagę na wielkość elementów wykonanych z materiału ferromagnetycznego  i własciwą kolejność ich montażu.
 3. Należy sprawdzić poprwaność styku wszystkich elementów powstałej opaski ferromagnetycznej.
 4. Nie należy dokręcać śrub z tworzywa, mocujących poszczególne elementy, zbyt mocno.
 5. W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na instalacji, w której występują silne drgania, należy zabezpieczyć urządzenie przed  przesuwaniem, a nakrętki łączące elementy rdzenia ferromagnetycznego  zabezpieczyć przed poluzowaniem przy pomocy opasek wykonanych z tworzywa sztucznego.
 6. Kabel zasilający łączymy z urządzeniem (zasilaczem PSU) i z gniazdkiem lub puszką przyłączeniową z zasilaniem 230V.
 7. Prawidłowość pracy urządzenia sygnalizuje czerwona dioda świecąca na obudowie urządzenia (niektóre typy urządzeń posiadają dwie diody, opis ich sygnalizacji znajduje się w instrukcji instalacyjnej dołączonej do urządzenia).

Uwaga: pierścień wykonany z elementów ferromagnetycznych może być większy niż średnica zewnętrzna rury, powinien jednak być zamontowany stabilnie i prostopadle do osi rury.

 

Montaż urządzeń przemysłowych.

 

Montaż urządzeń przemysłowych – z zastosowaniem dodatkowego elementu mocującego (od 10.2018)

  

 

Montaż urządzeń CUSTOM.

 

Zawsze można skorzystać z pomocy naszego konsultanta  w celu uzgodnienia sposobu montażu i podjęcia właściwych działań które rozwiążą ewentualne problemy instalacyjne.