Zastosowania technologii Hydropath

bakterie Legionella

Eliminacja bakterii Legionella

Usuwanie i trwałe eliminacja legionelli

HydroFLOW - gastronomia

Zaplecza gastronomiczne

Uzdatniamy wodę dla urządzeń gastronomicznych. Można zrezygnować z kłopotliwych i drogich w eksploatacji zmiękczaczy wody.

kotły parowe

Kotły parowe i wytwornice pary

Ochrona przed powstawaniem kamienia kotłowego

fabryka

Przemysł

Uzdatnianie wody procesowej, technologicznej,…

budynki

Budynki i budowle

Osady kamienia kotłowego w mieszkaniu, apartamencie, domu

hodowla ryb

Hodowla ryb

Hydropath w akwakulturze

odwrócona osmoza

Optymalizacja filtracji

Urządzenia HydroFLOW umożliwiają optymalizację pracy elementów filtracyjnych co wpływa na poprawę ich wydajności i skuteczności.

uprawy

Rolnictwo i hodowla

Eliminacja skażeń biologicznych wody i osadów mineralnych.

baseny

Baseny i SPA

Technologia Hydropath pomaga…

instalacje chłodzenia

Instalacje chłodnicze

Zabezpieczenie układów chłodzenia