Flokulacja

 

Flokulacja przy pomocy sygnału elektromagnetycznego

Flokulacja zawiesin w wodzie

Flokulacja zawiesin, czyli nierozpuszczonych w wodzie substancji, polega na tworzeniu większych cząstek, które są łatwiejsze do odseparowania z wody, w różnych procesach filtracji. Flokulację można wywołać stosując substancje chemiczne – flokulanty lub poprzez procesy fizyczne ułatwiające łączenie się mniejszych cząsteczek w większe. Większe cząsteczki zawiesin są łatwiejsze do odfiltrowania. Za pomocą flokulacji można poprawić skuteczność filtracji przy jednoczesnym zastosowaniu filtrów o większej gradacji (tz. większym oczku).

Flokulacja zawiesin w cieczy

Flokulacja zawiesin w cieczy – dowolnej cieczy niekoniecznie będącej na bazie wody. Podobnie jak flokulację zawiesiny w wodzie można przeprowadzić flokulację cząsteczek zawieszonych (nierozpuszczonych) w innych cieczach. Tworzenie większych agregatów za pomocą substancji chemicznych lub metod fizycznych poprawia jakość filtracji w cieczach o odpowiedniej lepkości. Widoczna poprawa występuje w procesie mikro, makro i nano-filtracji oraz w procesie sedymentacji.

Jedynie w przypadku stosowania filtrów odśrodkowych (cyklonowych), ze względu na wstępujące siły dynamiczne nie zawsze zastosowanie flokulacji przynosi oczekiwane efekty.

Jak sygnał Hydropath wpływa na flokulację zawiesin?

Flokulacja to proces związany z łączeniem cząsteczek zawieszonych w cieczy w większe rozbudowane agregaty. Wielkość cząsteczek możemy zwiększyć wykorzystując flokulację chemiczną. W tym przypadku dodanie środka chemicznego powoduje tworzenie się wiązań kowalencyjnych pomiędzy micelami dzięki czemu łączą się one w większe agregaty. Jest to proces fizyczny.

Proces zwiększenia agregatów cząsteczek zawieszonych w wodzie możemy uzyskać poprzez flokulację fizyczną bez stosowania środków chemicznych. Jeśli wprowadzimy odpowiednio zmienne pole elektromagnetyczne do cieczy z zawieszonymi w niej cząsteczkami, nastąpi przekazanie ładunków elektrycznych do cząsteczek. Cząsteczki, które uzyskały ładunki przeciwne będą się przyciągać elektrostatycznie, tworząc większe agregaty,

Flokulant chemiczny nie zawsze może być stosowany ze względu na jego wpływ na skład chemiczny wody. Przy wyborze flokulacji chemicznej istotna jest kontrola poziomu dawkowanie flokulantu.

Flokulacja wykorzystująca zjawiska fizyczne związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, skutkująca przyciąganiem przeciwnie naładowanych elektrycznie cząstek, nie wpływa na skład chemiczny wody.

Koszt flokulacji z użyciem pola elektromagnetycznego  jest znacząco niższy w porównaniu z procesem przeprowadzenia flokulacji przy użyciu środków chemicznych.

 

Sygnał Hydropath – zmienne pole elektromagnetyczne w cieczy.

W obszarze działania sygnału Hydropath, zawieszone w wodzie cząsteczki uzyskują ładunek elektryczny, dodatni lub ujemny. Wirniki pomp wprowadzając do przepływającej cieczy turbulencje, ułatwiają cząsteczkom łączenie się w coraz większe agregaty (flokuły / floki / kłaczki).

Duże agregaty mogą sedymentować, flotować lub efektyweniej być filtrowane.

Duże agregaty połączonych cząstek zawiesin, osadzają się na powierzchni filtra lub membrany filtracyjnej nie wnikając w głąb  struktury. Ułatwia to ich usuwanie na przykład w wyniku płukania np. wstecznego. Zaobserwowano znaczne skrócenie czasu płukania i zużywanej do płukania wody w przypadku filtrów żwirowo- piaskowych i piaskowych.

Tworzenie większych agregatów z zanieczyszczeń, poprawia sprawność filtracji, co w konsekwencji daje bardziej klarowną wodę na wyjściu z filtra. Technologia fizycznej flokulacji, daje bardzo dobre efekty przy stosowaniu filtrów żwirowychpiaskowych. Złoże filtracyjne nie ulega zalepieniu przez drobne frakcje zanieczyszczeń, jest dużo wydajniejsze przez długi czas eksploatacji. Podobne wyniki daje ta technologia w przypadku membran filtracyjnych, na przykład odwróconej osmozy. W tym przypadku koncentrat utworzony z zawieszonych w wodzie, wykrystalizowanych na skutek zjawiska przesycenia roztworu wody jonów minerałów, tworzy większe agregaty nie wnikające w pory membran. Ułatwia to proces płukania membran i znacznie poprawia trwałość membran osmotycznych.

Flokulacja sygnałem elektrycznym

Masz pytania? Chcesz usprawnić proces filtracji stosując flokulację fizyczną? Zadzwoń tel.
500 068 835 lub skorzystaj z formularza.