Flokulacja

Tworzenie większych agregatów z wodnych zawiesin w celu poprawy filtracji

Flokulacja zawiesin w wodzie

Flokulacja zawiesin, czyli nierozpuszczonych w wodzie substancji, polega na tworzeniu większych cząstek, które są łatwiejsze do odseparowania z wody, w różnych procesach filtracji. Flokulację można wywołać stosując substancje chemiczne – flokulanty lub poprzez procesy fizyczne ułatwiające łączenie się mniejszych cząsteczek w większe. Większe cząsteczki zawiesin są łatwiejsze do odfiltrowania. Za pomocą flokulacji można poprawić skuteczność filtracji przy jednoczesnym zastosowaniu filtrów o większej gradacji (tz. większym oczku).

Flokulacja zawiesin w cieczy

Flokulacja zawiesin w cieczy – dowolnej cieczy niekoniecznie będącej na bazie wody. Podobnie jak flokulację zawiesiny w wodzie można przeprowadzić flokulację cząsteczek zawieszonych (nierozpuszczonych) w innych cieczach. Tworzenie większych agregatów za pomocą substancji chemicznych lub metod fizycznych poprawia jakość filtracji w cieczach o odpowiedniej lepkości. Widoczna poprawa występuje w procesie mikro, makro i nano-filtracji oraz w procesie sedymentacji. W przypadku stosowania filtrów odśrodkowych (cyklonowych), ze względu na wstępujące siły dynamiczne nie zawsze zastosowanie flokulacji przynosi oczekiwane efekty.

Jak sygnał Hydropath wpływa na flokulację zawiesin?

Flokulacja to proces związany z łączeniem cząsteczek zawieszonych w cieczy w większe agregaty. Wielkość cząsteczek możemy zwiększyć wykorzystując flokulację chemiczną (flokulanty chemiczne) lub fizyczną.

Flokulant chemiczny nie zawsze może być stosowany ze względu na jego wpływ na skład chemiczny wody. Przy wyborze flokulacji chemicznej istotne jest odpowiednie dawkowanie flokulanta i wysoki koszt środków powodujących flokulację.

Flokulacja wykorzystująca zjawiska fizyczne związane z polem elektrycznym, wywołująca przyciąganie przeciwnie naładowanych elektrycznie cząstek, nie wpływa na skład chemiczny wody i nie jest kosztowna.

W obszarze działania sygnału Hydropath, zawieszone w wodzie cząsteczki uzyskują ładunek elektryczny, dodatni lub ujemny. Pompy wprowadzając do przepływającej cieczy turbulencje, ułatwiają cząsteczkom łączenie się w większe agregaty (floki). Duże agregaty osadzają się na powierzchni filtra nie wnikając w głąb jego struktury. Ułatwia to ich usuwanie na przykład w wyniku płukania wstecznego. Zaobserwowano znaczne skrócenie czasu płukania i zużywanej do płukania wody.

Tworzenie większych agregatów z zanieczyszczeń, poprawia sprawność filtracji, co w konsekwencji daje bardziej klarowną wodę na wyjściu z filtra. Technologia fizycznej flokulacji, daje bardzo dobre efekty przy stosowaniu filtrów żwirowychpiaskowych. Złoże filtracyjne nie ulega zalepieniu przez drobne frakcje zanieczyszczeń, jest dużo wydajniejsze przez długi czas eksploatacji. Podobne wyniki daje ta technologia w przypadku membran filtracyjnych, na przykład odwróconej osmozy.

Flokulacja sygnałem elektrycznym

Masz pytania? Chcesz usprawnić proces filtracji stosując flokulację fizyczną? Zadzwoń tel.
500 068 835 lub skorzystaj z formularza.

× Jesteśmy na Whats App?