Hydropath - HydroFLOW

Fizyczny inhibitor korozji w instalacji wody lodowej

Inhibitor korozji

Inhibitor korozji – co powinieneś o nim widzieć?

Inhibitory korozji są postrzegane najczęściej jako substancje chemiczne, które po dodaniu w niewielkich ilościach do środowiska, w którym metal mógłby ulec korozji, powodują zmniejszenie, spowolnienie lub zapobiegnięcie korozji metalu. Skuteczność inhibitorów korozji zależy od metali lub stopów, które mają być chronione, a także od jakości- agresywności środowiska korozyjnego.

Jaki inhibitor korozji

Do niedawna kluczowym czynnikiem przy wyborze inhibitora korozji była jego skuteczność, bez obaw o jego możliwy wpływ na środowisko. W rzeczywistości okazało się, że skuteczne i przyjazne dla środowiska inhibitory nie istnieją. Problemy środowiskowe powodowane przez większość środków chemicznych, a w szczególności tych stosowanych w ochronie przed korozją, sprzyjały rozwojowi skutecznej, tzw. “bezpiecznej chemii”.

Czy istnieje perfekcyjny, czyli ekologiczny, ekonomiczny, skutecznie działający i nieagresywny w stosunku do materiałów instalacji inhibitor korozji?

Tak, ale nie jest to chemiczny inhibitor korozji!

Fizyczny inhibitor korozji.

Rolę inhibitora korozji z powodzeniem spełnia pulsacyjny sygnał elektryczny, wprowadzany do cieczy przez urządzenie HydroFLOW z technologią HYDROPATH.

W instalacjach zawierających wodę “lodową” korozji może sprzyjać wiele czynników. Środki chemiczne dawkowane w eksploatacji instalacji wody lodowej, muszą sprostać różnym wymaganiom związanym z materiałami.

Nawet w obrębie jednej instalacji problem bywa duży i wymaga kompromisów. Podzespoły instalacji przygotowania i dystrybucji wody chłodniczej składają się z elementów, które mogą być wykonane z różnych materiałów. Może to mieć wpływ na powstawanie lokalnych ogniw galwanicznych. Korozja elektrochemiczna metali zachodząca w wyniku kontaktu z wodą chłodniczą jest równie niebezpieczna. W większości przypadków woda ma również bezpośredni kontakt z powietrzem, przez co jest natleniana i uzyskuje odczyn kwaśny.

W chłodniach wieżowych, które są częścią instalacji przygotowania wody chłodniczej panują warunki sprzyjające rozwojowi różnych mikroorganizmów w tym bakterii i glonów. Tworzą one osady biofilmu. Ich obecność wzmaga korozję biologiczną, w wyniku czego degradacja metali jest bardziej intensywna. Temperatura wody chłodniczej w chłodniach jest stosunkowo wysoka, co w połączeniu z innymi czynnikami wzmaga procesy korozyjne.

W instalacjach wody lodowej pojawiają się również muliste osady lub zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. Te zawiesiny usuwane są w filtrach, przed chłodnicami. W chłodnicach i w przewodach hydraulicznych muliste osady mogą powodować zatory, stąd konieczność ich odfiltrowywania.

Ze względu na osiadanie w rurkach chłodnic osadów mineralnych, biologicznych, mułu i szlamu utrudniona zostaje wymiana ciepła, a tym samym zakłócony zostaje proces w układach klimatyzacji i wentylacji.

Ze względu na możliwość zamarznięcia wody w elementach układu usytuowanych na zewnątrz budynku, stosowane są płyny o niskim punkcie krzepnięcia. Są to najczęściej wodne roztwory glikolu etylenowego lub propylenowego, zabezpieczające przed zamarznięciem do temperatury –20 ÷ –30°C. Roztwory glikoli mają wyższoną korozyjność niż czysta woda wodociągowa.Roztwory te powinny zawierać indywidualnie dobrane inhibitory korozji.

Dodanie do wody glikoli, powoduje pogorszenie parametrów hydraulicznych instalacji oraz pogorszenie warunków wymiany ciepła.

Podejmując decyzję o dodaniu do wody środków chemicznych, należy szczegółowo zapoznać się z ich oddziaływaniem na materiały, z których wykonane są instalacje i urządzenia. Często okazuje się, że zastosowanie określonych środków chemicznych nie jest wskazane. Substancja chemiczna w stosunku do jednych materiałów może być inhibitorem korozji, a dla innych katalizatorem.

Jak poradzi sobie fizyczny inhibitor korozji?

Dlaczego należy stosować fizyczny inhibitor korozji?

Dobór właściwego chemicznego inhibitora korozji, jego ilości oraz konieczna ciągła kontrola parametrów wody chłodniczej i ilości dawkowanych środków chemicznych nie jest prostym działaniem. Uprościć cały proces można za pomocą fizycznego inhibitora korozji, który znacząco ogranicza problemy dotyczące korozji elektrochemicznej i bakteryjnej, a dodatkowo zapobiega powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych oraz poprawia funkcjonowanie filtrów.

Technologia Hydropath i urządzenia HydroFLOW działają jak inhibitor korozji i spełniają większość oczekiwań użytkowników instalacji wody lodowej w zakresie ekologicznego i ekonomicznego uzdatniania wody, wobec której oczekuje się by nie wspomagała zjawisk korozyjnych.

Urządzenie HydroFLOW P AQUAKLEAR firmy Hydropath Technology Ltd. jest typowym przykładem zastosowania nowoczesnego rozwiązania do uzdatniania wody w instalacjach wody lodowej. Uzdatniacz wody dobierany jest do średnicy zewnętrznej rur. Jest  łatwy w montażu, bezobsługowy i co z pewnością jest ważne, nie wpływa negatywnie na materiał instalacji i różnego typu urządzeń pomiarowych.

Inhibitor korozji zastosowanie

Klasyfikacja substancji i technologii stosowanych jako ” inhibitory korozji ” nie określa dokładnie sposobu działania, a różne inhibitory mogą działać na różne sposoby; niektóre z nich opóźniają proces anodowy (anodowe inhibitory), inne spowalniają proces katodowy (inhibitory katodowe) i niektóre łączą obie te funkcje (mieszane inhibitory). Fizyczny inhibitor korozji działa natomias jak w opisie Ograniczenie korozyjności.

Czytaj także:

Poprawa trwałości instalacji wodnych

Poprawa trwałości instalacji wodnych Przyczyny i rozwiązania Korozja wywołana rozpuszczonym w wodzie tlenem, związana z występowaniem różnych utleniających związków chemicznymi oraz korozja podosadowa związana z bakteriami… Czytaj dalej

Eliminacja pozostałości leków z systemu pojenia.

Jak wyeliminować pozostałość leków w systemie pojenia? CZYSTOŚĆ INSTALACJI I DEZYNFEKCJA WODY Produkcja drobiu związana jest z dostarczaniem odpowiedniej ilości i jakości wody. Zgodnie z rozporządzeniem 183 Parlamentu Europejskiego … Czytaj dalej
>