Flokulacja poprawia skuteczność filtracji

Flokulacja za pomocą technologii Hydropath czyli niechemiczna, daje doskonałe efekty i jest ekonomiczna oraz ekologiczna.

Skuteczność filtracji

ma związek z wielkością cząsteczek zawiesin.  Wielkość cząsteczek możemy zwiększyć wykorzystując flokulację.

Za pomocą technologii Hydropath tworzymy większe agregaty, które są łatwiejsze do odseparowania w różnych formy filtracji mechanicznej oraz przez sedymentację.

W celu tworzenia większych cząsteczek w przypadku technologii Hydropath, nie jest wymagane stosowanie środków chemicznych.

Sygnał Hydropath wprowadza do zawieszonych w wodzie zanieczyszczeń dodatkowy ładunek elektryczny. Pozwala to cząsteczkom naładowanym przeciwnymi ładunkami elektrycznymi zbliżyć się do siebie i stworzyć większe cząsteczki. Większe cząstki są łatwiejsze do odfiltrowania i przy rozmiarach które osiągają, łatwiej mogą sedymentować (opadać w osadnikach pod wpływem grawitacji).

Zastosowanie urządzenia HydroFLOW umożliwia wyeliminowanie stosowania środków chemicznych typu flokulant. Sinusoidalny zmieniajacy się sygnał fali elektromagnetycznej, ładuje dodatkowym ładunkiem elektrycznym cząsteczki zawieszone w wodzie.
Powstają cząsteczki (agregaty) o regularnym kształcie jak na rysunku powyżej. Naładowane cząsteczki zanieczyszczeń oddziela warstewka wody. Dokładniej bipolarne cząsteczki wody o wielkości >1000 Angstromów. Przeciwnie naładowane cząsteczki zanieczyszczeń wzajemnie przyciągają się. Ponieważ przewodniość czystej wody jest bardzo niska (38 bilionów mho/cm w temperaturze 0°C), zabezpiecza ona cząsteczki przed wzajemnym redukowaniem się dodatkowych ładunków elektrycznych jakie uzyskały.
Powstałe agregaty są odpowiednio duże i stabilne co powoduje, że procesy filtracji są wydajniejsze.  

 
Istotne znaczenie w tworzeniu się agregatów mają turbulencje w przepływie wody, wywołane na przykład wirnikiem pompy. Zwiększają one prawdopodobieństwa zbliżenia się do siebie przeciwnie naładowanych cząsteczek. Z tego względu urządzenia HydroFLOW są montowane zazwyczaj przed pompą tłoczącą wodę na układ filtracji.
Technologia Hydropath w pełni zastępuje rozwiązania polegające na dawkowaniu chemicznych flokulantów. Daje takie same lub lepsze efekty bez zmiany składu chemicznego wody, obniżając w ten sposób koszty uzdatniania i koszty inwestycyjne. Instalacja urządzeń typu HydroFLOW pozwala na poprawę poziomu filtracji, poprawiając zarówno jej skuteczność jak i wydajność.
W typowych zastosowaniach basenowych, w których po instalacji technologii Hydropath zrezygnowano z koagulantów chemicznych, czas przeznaczony na płukanie filtrów piaskowych znacznie się skrócił a okres pomiędzy płukaniami wydłużył. Przyniosło to wymierne efekty ekonomiczne oraz widocznie i mierzalnie poprawiło jakość wody.

Ponadto  filtry basenowe znacznie dłużej utrzymują wysoką sprawność filtracji co ma wpływ na długotrwałe obniżenie poziomu chloru związanego.