FAQ – często zadawane pytania

 

Filtry do wody mają za zadanie filtrować czyli usuwać z wody zawieszone w wodzie niepożądane elementy o różnej wielkości. Mogą to być cząsteczki typu piasek lub mikroorganizmy typu bakterie. Uzdatniacze do wody służą do zmiany niektórych parametrów i/lub charakterystyki wody w celu spełnienia przez wodę wymagań użytkowników. Przykładem może być woda spożywcza dla ludzi lub woda procesowa stosowana w instalacjach produkcyjnych i przemysłowych . Często uzdatniacze wody, które w procesie uzdatniania wody wpływają na jony minerałów lub dezaktywują mikroorganizmy, nazywane są „filtrami do wody”. Przykładem jest powszechnie dotychczas stosowany zmiękczacz. Za pośrednictwem żywicy usuwa on z wody jony wapnia i magnezu zastępując je jonami sodu, zatrzymując jednocześnie zanieczyszczenia. Postępujący rozwój pozwala na wykorzystanie różnych technologii do uzyskania oczekiwanego efektu. Dąży się do uproszczenia i poprawy skuteczności procesów uzdatniania bez nadmiernych kosztów i generowania skutków ubocznych. Uzdatniacze niechemiczne pozwalają na uzyskanie oczekiwanych parametrów wody bez zmiany jej składu chemicznego.
Nie. Technologia Hydropath oparta jest na zastosowaniu pola elektrycznego działającego w wodzie.
Tak. Technologia Hydropath zmniejsza napięcie powierzchniowe cząsteczek wody. Pozwala to na szybsze absorbowanie ich przez rośliny. Na przykładzie sałaty stwierdzono wzrost plonów o 25%.
Testy przeprowadzone przez akredytowane laboratoria wykazały skuteczność eliminacji bakterii: Staphylococcus aureus -99,99% E.Coli -99,99% Klebisella -99,36% Pseudomonas -99,87% Legionella pneumophila -99,7% Podane powyżej wyniki uzyskano w testach laboratoryjnych W warunkach przemysłowych uzyskuje się eliminację bakterii na poziomie 95% przy jednokrotnym przepływie (urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL).
Urządzenia HydroFLOW hs38 oraz HydroFLOW s38 można zamówić za pośrednictwem naszej strony, dodając je do koszyka. Pozostałe urządzenia z naszej oferty można zamówić przez formularz zamówienia. Otrzymacie Państwo informację na temat aktualnej ceny i fakturę proforma do opłacenia. Urządzenia będące na stanie magazynowym w Polsce dostarczamy w dowolne miejsce za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL do 48 godzin. Urządzenia które nie są aktualnie dostępne w magazynie, sprowadzane są z fabryki w Wielkiej Brytanii. Okres dostawy w tym przypadku wynosi od 4 do 14 dni roboczych.
W odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do zastosowań domowych mogą Państwo wybrać spośród urządzeń H38, HS40, S38 i K40. Ich opis i parametry techniczne najdą państwo w zakładce produkty. Wybór miejsca montażu nie wymaga wiedzy fachowej a montaż zajmuje do 5 minut. Przy urządzeniach przemysłowych i komercyjnych zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu właściwego doboru typu urządzenia i określenia optymalnego miejsca montażu.
Urządzenia HydroFLOW nie mają części mechanicznych które podlegały by procesowi zużycia. Pierwsze wyprodukowane ponad 25 lat temu urządzenia nadal bezawaryjnie pracują.
Urządzenia HydroFLOW w zależności od typu pobierają 1,2 W mocy ( urządzenia domowe) i do 65 W mocy urządzenia przemysłowe. Koszt eksploatacji związany z poborem energii elektrycznej, wynosi więc mniej niż 4 zł dla urządzeń domowych na rok oraz mniej niż 100 zł na rok dla urządzeń przemysłowych. Urządzenia nie wymagają przeglądów, serwisowania i wymiany części eksploatacyjnych.
Sygnał fali elektromagnetycznej emitowanej przez urządzenia HydroFLOW nie ma niebezpiecznego wpływu na ludzi. Urządzenia zostały certyfikowane w zakresie emisji sygnału do otoczenia. W dokumentacji zamieszczonej na stronie hydropath.pl można zapoznać się ze stosownymi certyfikatami dopuszczającymi do użytkowania. Sygnał nie zakłóca pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Moc urządzeń do zastosowań typowo domowych wynosi 1,2 W a urządzeń przemysłowych do 65W. Sygnał jest o bardzo niskiej mocy i do jego pomiaru wymagane są bardzo czułe urządzenia pomiarowe na przykład oscyloskop.
Nie, urządzenia HydroFLOW nie wpływają na skład chemiczny wody.
Urządzenia HydroFLOW można montować na rurach wykonanych z dowolnego materiału. Nośnikiem sygnału jest ciecz (woda) więc nie ma znaczenia dla prawidłowego działania urządzeń materiał z jakiego wykonana jest rura.
Oferowane przez nas urządzenia do zastosowań domowych: HydroFLOW hs38 HydroFLOW s38 HydroFLOW hs40 HydroFLOW k40 nie wymagają przy montażu pomocy fachowca. Nie jest wymagane cięcie rur oraz jakakolwiek inna ingerencja w instalację wodną. W zakładce instalacja na naszej stronie, znajdą państwo informacje na temat instalacji i filmy instruktażowe. Do każdego produktu dołączona jest instrukcja montażu. Również przy montażu urządzeń przemysłowych w większości przypadków nie jest konieczna ingerencja w istniejącą instalację. To znaczy ciecie rur, przerwa w przepływie cieczy, zmiana prowadzenia rur. Przy montażu urządzeń komercyjnych i przemysłowych zalecamy udział naszych specjalistów w celu doboru lokalizacji oraz wykonania pomiarów emisji sygnału.