uzdatniacz wody do kurników HydroFLOW 60i

Eliminacja pozostałości leków z systemu pojenia.

Jak wyeliminować pozostałość leków w systemie pojenia?

CZYSTOŚĆ INSTALACJI I DEZYNFEKCJA WODY

Produkcja drobiu związana jest z dostarczaniem odpowiedniej ilości i jakości wody.

Zgodnie z rozporządzeniem 183 Parlamentu Europejskiego  dotyczącego Planu Urzędowej Kontroli Pasz, od 2014 roku obowiązuje program monitoringu pozostałości antybiotyków w systemach pojenia.

W przypadku stwierdzenia jednego lub kilku antybiotyków w badanej próbce, urzędowy lekarz weterynarii wydaje zakaz wprowadzania do obrotu i uboju zwierząt z danej hodowli oraz produktów od nich pochodzących, aż do momentu wyjaśnienia sytuacji.

Jeżeli hodowca nie posiada dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej potwierdzającej używanie stwierdzonego w wodzie antybiotyku, uznaje się że zwierzętom podane zostały skażone surowce farmaceutyczne, przeznaczone do celów technicznych. Mięso pochodzące od zwierząt poddanych ubojowi uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi i przeznacza do utylizacji.

Biofilm na ścianach rury
Biofilm na ścianach rury

PRZYCZYNA PROBLEMU

Mogą wystąpić przypadki w których, pomimo nie podawania antybiotyków bezpośrednio przed pobraniem próbki do badania, stwierdza się ich obecność w instalacji dystrybucji wody do celów pojenia.

Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest występowanie w instalacji pojenia osadów zarówno mineralnych jaki biologicznych.

Powszechnie w instalacjach występują osady biofilmu. Mogą się pojawić już po 7 dniach od uruchomienia instalacji. W skład biofilmu wchodzą różnego typu bakterie, glony, grzyby i inne mikroorganizmy patogenne, których obecność w prosty sposób skutkuje zwiększeniem zachorowalności drobiu.

Rozwojowi organizmów kolonizujących przestrzenne struktury biofilmu sprzyjają substancje odżywcze, na przykład witaminy i suplementy. Podawanie substancji wspomagających rozwojowi, wpływa na lepszy rozwój zwierząt oraz intensyfikuje namnażanie się w wodzie mikroorganizmów.

Przestrzenne struktury osadów biologicznych i mineralnych są rezerwuarem pozostałości stosowanych antybiotyków. Do momentu kiedy instalacja dystrybucji wody nie jest pozbawiona osadów, czyli nie jest czysta, występuje zagrożenie związane z brakiem możliwości usunięcia pozostałości leków z systemu pojenia na przykład przez płukanie, nawet z użyciem silnych środków dezynfekujących i czyszczących .

W trakcie pobierania próbek wody do badania zawsze może dojść do oderwania się części osadu zawierającego antybiotyk. Unoszona wraz z wodą cząsteczka spowoduje, że wykaże obecność antybiotyku. Ma to miejsce pomimo zakończenia leczenia i stosowania antybiotyków.

HydroFLOW K40 AQUAKLEAR
HydroFLOW K40 AQUAKLEAR

JAK SOBIE PORADZIĆ Z PROBLEMEM?

Naprzeciw takim  problemom wychodzi technologia Hydropath.

Jest to niechemiczna technologia zapobiegająca powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych w instalacjach oraz usuwająca już istniejące osady zarówno mineralne jak i biologiczne z normalnie funkcjonującej instalacji. Technologia wykorzystuje emisję do wody odpowiednio zmodulowanego sygnału elektrycznego o częstotliwości około 150 kHz.

Trwałe i skuteczne usuwanie biofilmu oraz stała dezynfekcja przepływającej wody na poziomie >95%, umożliwia utrzymywanie w czystości linii dystrybucji wody i zabezpieczania wody przed wtórnym skażeniem.

Sygnał‚ fali elektrycznej emitowanej przez urządzenie HydroFLOW, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu i dociera do każdego miejsca instalacji i każdego odbioru wody. Urządzenie działa 24 godziny na dobę prze siedem dni w tygodniu, nawet w przypadku gdy woda nie płynie w instalacji.

Brak osadów w instalacjach gwarantuje, że zakładana ilość wody dostarczana jest zwierzętom w sposób ciągły. Ma to wpływ na lepszy przyrost wagi i poprawę zdrowotności.

Zastosowanie technologii Hydropath umożliwia wykluczenie stosowania środków do dezynfekcji systemu pojenia, środków chemicznych do czyszczenia instalacji i wyeliminowanie konieczności mechanicznego czyszczenia poszczególnych elementów instalacji.

HydroFLOW I INDUSTRIAL RANGE
HydroFLOW I INDUSTRIAL RANGE

Technologię Hydropath można stosować zarówno w trakcie jak i po zakończeniu cyklu produkcyjnego!

Urządzenia HydroFLOW są łatwe w montażu, bezobsługowe i bardzo tanie w eksploatacji. Zwrot z inwestycji może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy.

Koszt eksploatacji urządzenia HydroFLOW wynika tylko z poboru energii elektrycznej. Moc urządzeń„ nie przekracza 60W, a jedno urządzenie może zabezpieczyć instalacje w kilku budynkach hodowlanych (zlokalizowanych w jednym miejscu kurnikach, zasilanych z tego samego źródła wody)

Czytaj także:

Struwit w oczyszczalniach ścieków

Struwit w oczyszczalni ścieków Oferowane przez nas technologia w pełni rozwiązuje problem powstawania twardych osadów  struwitu i vivianitu. Pozwala na eliminację powstawania twardych osadów struwitu z jednoczesnym… Czytaj dalej

Montaż HydroFLOW S38. Jak nie montować!

Uzdatniacze wody HydroFLOW S38, Pearl, Pearl Plus do zastosowań domowych są urządzeniami do samodzielnego montażu. Montaż można wykonać bez udziału fachowca w ciągu kilku minut. Nie jest konieczne przecinanie rur,… Czytaj dalej
>