HydroFLOW 60i

Eliminacja pozostałości leków z systemu pojenia.

Jak wyeliminować pozostałość leków w systemie pojenia?

CZYSTOŚĆ INSTALACJI I DEZYNFEKCJA WODY

Produkcja drobiu związana jest z dostarczaniem odpowiedniej ilości i jakości wody.

Zgodnie z rozporządzeniem 183 Parlamentu Europejskiego  dotyczącego Planu Urzędowej Kontroli Pasz, od 2014 roku obowiązuje program monitoringu pozostałości antybiotyków w systemach pojenia.

W przypadku stwierdzenia jednego lub kilku antybiotyków w badanej próbce, urzędowy lekarz weterynarii wydaje zakaz wprowadzania do obrotu i uboju zwierząt z danej hodowli oraz produktów od nich pochodzących, aż do momentu wyjaśnienia sytuacji.

Jeżeli hodowca nie posiada dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej potwierdzającej używanie stwierdzonego w wodzie antybiotyku, uznaje się że zwierzętom podane zostały skażone surowce farmaceutyczne, przeznaczone do celów technicznych. Mięso pochodzące od zwierząt poddanych ubojowi uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi i przeznacza do utylizacji.

Biofilm na ścianach rury
Biofilm na ścianach rury

PRZYCZYNA PROBLEMU

Mogą wystąpić przypadki w których, pomimo nie podawania antybiotyków bezpośrednio przed pobraniem próbki do badania, stwierdza się ich obecność w instalacji dystrybucji wody do celów pojenia.

Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest występowanie w instalacji pojenia osadów zarówno mineralnych jaki biologicznych.

Powszechnie w instalacjach występują osady biofilmu. Mogą się pojawić już po 7 dniach od uruchomienia instalacji. W skład biofilmu wchodzą różnego typu bakterie, glony, grzyby i inne mikroorganizmy patogenne, których obecność w prosty sposób skutkuje zwiększeniem zachorowalności drobiu.

Rozwojowi organizmów kolonizujących przestrzenne struktury biofilmu sprzyjają substancje odżywcze, na przykład witaminy i suplementy. Podawanie substancji wspomagających rozwojowi, wpływa na lepszy rozwój zwierząt oraz intensyfikuje namnażanie się w wodzie mikroorganizmów.

Przestrzenne struktury osadów biologicznych i mineralnych są rezerwuarem pozostałości stosowanych antybiotyków. Do momentu kiedy instalacja dystrybucji wody nie jest pozbawiona osadów, czyli nie jest czysta, występuje zagrożenie związane z brakiem możliwości usunięcia pozostałości leków z systemu pojenia na przykład przez płukanie, nawet z użyciem silnych środków dezynfekujących i czyszczących .

W trakcie pobierania próbek wody do badania zawsze może dojść do oderwania się części osadu zawierającego antybiotyk. Unoszona wraz z wodą cząsteczka spowoduje, że wykaże obecność antybiotyku. Ma to miejsce pomimo zakończenia leczenia i stosowania antybiotyków.

HydroFLOW K40 AQUAKLEAR
HydroFLOW K40 AQUAKLEAR

JAK SOBIE PORADZIĆ Z PROBLEMEM?

Naprzeciw takim  problemom wychodzi technologia Hydropath.

Jest to niechemiczna technologia zapobiegająca powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych w instalacjach oraz usuwająca już istniejące osady zarówno mineralne jak i biologiczne z normalnie funkcjonującej instalacji. Technologia wykorzystuje emisję do wody odpowiednio zmodulowanego sygnału elektrycznego o częstotliwości około 150 kHz.

Trwałe i skuteczne usuwanie biofilmu oraz stała dezynfekcja przepływającej wody na poziomie >95%, umożliwia utrzymywanie w czystości linii dystrybucji wody i zabezpieczania wody przed wtórnym skażeniem.

Sygnał‚ fali elektrycznej emitowanej przez urządzenie HydroFLOW, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu i dociera do każdego miejsca instalacji i każdego odbioru wody. Urządzenie działa 24 godziny na dobę prze siedem dni w tygodniu, nawet w przypadku gdy woda nie płynie w instalacji.

Brak osadów w instalacjach gwarantuje, że zakładana ilość wody dostarczana jest zwierzętom w sposób ciągły. Ma to wpływ na lepszy przyrost wagi i poprawę zdrowotności.

Zastosowanie technologii Hydropath umożliwia wykluczenie stosowania środków do dezynfekcji systemu pojenia, środków chemicznych do czyszczenia instalacji i wyeliminowanie konieczności mechanicznego czyszczenia poszczególnych elementów instalacji.

HydroFLOW I INDUSTRIAL RANGE
HydroFLOW I INDUSTRIAL RANGE

Technologię Hydropath można stosować zarówno w trakcie jak i po zakończeniu cyklu produkcyjnego!

Urządzenia HydroFLOW są łatwe w montażu, bezobsługowe i bardzo tanie w eksploatacji. Zwrot z inwestycji może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy.

Koszt eksploatacji urządzenia HydroFLOW wynika tylko z poboru energii elektrycznej. Moc urządzeń„ nie przekracza 60W, a jedno urządzenie może zabezpieczyć instalacje w kilku budynkach hodowlanych (zlokalizowanych w jednym miejscu kurnikach, zasilanych z tego samego źródła wody)

Czytaj także:

Czy na pewno chcesz zmiękczacz wody?

Zmiękczacz wody?! a może Uzdatniacz wody?! Twarda woda Problem twardej wody dotyczy wielu indywidualnych odbiorców wody. Na znacznym obszarze Polski występują ujęcia wody określanej jako średnio twarda, twarda lub bardzo twarda. Woda miękka… Czytaj dalej

Zmiękczacz wody czy uzdatniacz wody?

Odkamieniacz wody, uzdatniacz wody, zmiękczacz wody. Trzy różne nazwy, dwa różne typy urządzeń i różnice w przeznaczeniu. Kamień w wodzie Woda, jako taka nie ma kamienia. Chyba, że jest to górski potok… Czytaj dalej
× Jesteśmy na Whats App?