Escherichia coli

Eliminacja E. coli z wody spożywczej. Bakteria coli w wodzie.

Escherichia coli

Urządzenia HydroFLOW umożliwiają skuteczną dezynfekcję wody, w zakresie eliminacji bakterii z grupy coli w tym Escherichia coli, z wody spożywczej.

Bezpieczny poziom bakterii E. coli w wodzie spożywczej wynosi 0 jednostek.

Oferujemy urządzenia do odkażania wody w domu i w zastosowaniach komercyjnych.

Poznaj wyniki badań 

Poznaj opinie dotyczące eliminacji skażenia wody i usuwania osadów z instalacji

Dezynfekcja

Urządzenia HydroFLOW S38HydroFLOW K40 AQUAKLEAR od lat sprawdzają się w eliminacji skażenia bakteryjnego E.coli z ujęć wody studziennej i nie tylko. Efekty widoczne są natychmiast i są trwałe w czasie. Zastosowanie jednego urządzenia pozwala zabezpieczyć całą objętość wody dostarczanej do domu w celach bytowych i spożywczych. Urządzenia eliminują patogeny na poziomie 95 – 99,99%. Nie zmieniają składu chemicznego wody. Jeżeli skażenie wody nie osiągnęło bardzo wysokiego poziomu, technologia Hydropath jest wystarczająca do stałej eliminacji bakterii Escherichia coli z wody spożywczej pobieranej ze studni lub ujęcia wodociągowego.

W zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych stosowane są urządzenia HydroFLOW P lub HydroFLOW INDUSTRIAL.

Przykład dezynfekcji urządzeniem HydroFLOW S38

Dlaczego warto wybrać HydroFLOW?

Przykład dezynfekcji urządzeniem HydroFLOW P160 AQUAKLEAR

Bakterie Escherichia coli

Bakteria gramm(-), należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Znana też jako pałeczka okrężnicy. Dopóki pozostaje w końcowym odcinku układu pokarmowego, stanowi pożyteczny składnik flory bakteryjnej.

E. coli jako patogen

Występując w wodzie spożywczej jest przyczyną infekcji dróg moczowych, przewlekłych zapaleń zatok i zatruć pokarmowych. Może powodować zapalenie otrzewnej, a nawet prowadzić do posocznicy. Kiedy bakteria przedostanie się do wody spożywczej stanowi więc poważne zagrożenie. Woda studzienna w prywatnych ujęciach nie jest na bieżąco monitorowana pod względem tego typu patogenu. Częstą przyczyną skażenia wody są sezonowe podtopienia ujęć oraz przejścia zanieczyszczeń do warstw wodonośnych z których zasilane są studnie.

Proces eliminacji bakterii z wody, za pomocą sygnału elektrycznego.

dezynfekcja

Bakteria poddana działaniu sygnału.

dezynfekcja

Bakteria uzyskuje niewielki ładunek elektryczny.

dezynfekcja

Do wnętrza bakterii wnika czysta woda.

dezynfekcja

Komórka ulega destrukcji.

Masz pytania dotyczące eliminacji bakteri E.coli? Skontaktuj się z nami!

bakteria coli escherichia bakteria coli w wodzie z kranu bakteria e coli w wodzie bakterie escherichia coli Usuwanie bakterii escherichia coli w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych Nasze produkty eliminują e. coli w wodzie nie zmieniając składu chemicznego wody e.coli skażenie wody bakterią coli bakterie e coli w wodzie
× Jesteśmy na Whats App?