Dom opieki

Eliminacja bakterii Legionella w domu pomocy społecznej

Eliminacja bakterii Legionella.

Ewangelicki Dom Opieki Emaus w Dzięgielowie to kolejny obiekt w którym firma Hydropath sp. z o.o. z powodzeniem zastosowała nowoczesną nie chemiczną technologię HYDROPATH w celu eliminacji skażenia bakteriami Legionella i trwałego zabezpieczenia instalacji przed namnażaniem bakterii.

Urządzenia HydroFLOW i INDUSTRIAL RANGE wykorzystywane są do eliminacji bakterii Legionella w większych i dużych instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach chłodzenia w obiektach komercyjnych i przemysłowych.

W dużym obiekcie z około 200 odbiorami ciepłej wody, bez konieczności stosowania dezynfekcji chemicznej w bardzo krótkim czasie doprowadzono do sytuacji w której ilość bakterii Legionella w wodzie spełniała normy przewidziane dla tego typu obiektów.

W starszych instalacjach przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), w których źródłem ciepła były kotły na paliwo stałe, problem bakterii Legionella praktycznie nie występował. Uzyskiwane temperatury wody skutecznie zapobiegały namnażaniu bakterii i innych organizmów patogennych. Wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych, opartych o odnawialne źródła ciepła rozwiązań w zakresie przygotowania c.w.u. doprowadziła do sytuacji w których temperatury wody są niższe. Magazynowane są znacznie większe niż wynika to z codziennych potrzeb ilości ciepłej wody. Źródła ciepła nie dają gwarancji uzyskana wymaganej temperatury c.w.u. > 55ºC przez cały rok.

Modernizacja instalacji c.w.u. w domu opieki Emaus, polegała między innymi wprowadzeniu dodatkowego źródła ciepła w postaci kolektorów słonecznych i zoptymalizowaniu funkcjonowania automatyki pod względem energooszczędności.

HydroFLOW INDUSTRIAL

W celu zabezpieczenia wszystkich odbiorów oraz zasobników ciepłej wody użytkowej  przed powstawaniem osadów biofilmu, osadów mineralnych i namnażaniem bakterii, zastosowano urządzenie HydroFLOW 100i INDUSTRIAL. Działanie sygnału Hydropath powoduje usunięcie osadów mineralnych i biologicznych oraz realizuje ciągłą dezynfekcję wodę w obiegu.

Kolejne rutynowe badanie przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium, wykonane po kilku miesiącach od instalacji urządzenia HydroFLOW wykazało:

  • poziom ilości bakterii w kontrolowanych punktach poboru wody wynosił 0 jtk /100ml lub był znacznie niższy niż dopuszczalny poziom.

Audyt

Każdą instalację poprzedza audyt obejmujący:

  • kontrolę instalacji w zakresie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się skażenia
  • wytypowanie miejsc w których może nastąpić namnażanie
  • wybór optymalnego rozwiązania w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia
  • zalecenia serwisowe i techniczno-ruchowe dostosowane do specyfiki instalacji

Pełna informacja dotycząca eliminacji bakterii Legionella do pobrania w tym miejscu.

Przemysłowy uzdatniacz wody HydroFLOW 160i INDUSTRIAL RANGE
Przemysłowy uzdatniacz wody HydroFLOW 160i INDUSTRIAL RANGE

Czytaj także:

Filtry do wody

Filtry do wody. Poprawa ich efektywności działania i trwałości. Woda z wodociągu lub studni nie zawsze spełnia nasze oczekiwania pod względem jakości. Dotyczy to wody zarówno spożywczej jak i technologicznej lub… Czytaj dalej
× Jesteśmy na Whats App?