Eliminacja Bakterii Legionella

Trwałe usuwanie bakterii Legionella z instalacji Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

Istotna informacja - nie stosujemy środków chemicznych do eliminacji bakterii Legionella

 • analizujemy powody wystąpienia zagrożenia
 • wdrażamy skuteczny proces eliminacji bakterii oraz osadów, w których namnażają się bakterie
 • pomagamy wdrożyć konieczne do zachowania bezpieczeństwa wody procedury eksploatacyjne

Gwarantujemy trwały sukces w eliminacji skażenia z instalacji

Na pozytywny efekt eliminacji skażenia z instalacji pracujemy wspólnie ze służbami technicznymi użytkownika.

4 etapy drogi do sukcesu

 1. Wyznaczenie osoby lub zespołu do przygotowania planu zarządzania ryzykiem
 2. Identyfikacja zagrożenia – Audyt ryzyka
 3. Podjęcie działań wpływających na obniżenie ryzyka
 4. Przygotowanie i wprowadzenie procedur monitorujących
 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem ryzyka
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy występujące ryzyko namnażania bakterii
 • Określamy elementy kluczowe dla zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące – jeżeli są wymagane
 • Zalecamy wdrożone i realizowanie procedur istotnych z punktu ograniczenia ryzyka
 • Współpraca z nami służb technicznych użytkownika, gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów
 • Proponowane przez nas rozwiązania nie degradują instalacji i nie powodują szkodliwego oddziaływania na organizmy ludzi.

Zakres Oferty

Skuteczność dezynfekcji

Wysoka skuteczność dezynfekcji

 • neutralizacja Legionelli >95% – przy jednokrotnym przepływie wody w instalacji
 • dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
 • usunięcie z instalacji biofilm!!!
 • usuniecie z instalacji osadów mineralnych

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

legionella audyt

Audyt ryzyka i konsultacje

 • zoptymalizowany do potrzeb zakres
 • sprawdzone procedury kontrolne
 • gwarantowana poufność

Więcej o audycie ryzyka…

Usuwanie Legionelli

Usługi – neutralizacja bakterii

 • stała dezynfekcja wody
 • eliminacja osadów mineralnych i biofilmu
 • ograniczenie korozyjności
 • bardzo konkurencyjne ceny

Więcej o eliminacji legionelli…

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Dezynfekcja fizyczna

Fizyczna dezynfekcja i usunięcie osadów

 • skuteczna i szybka
 • sprzyja usuwaniu biofilmu z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody
Technologia Hydropath

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia <100 zł/rok
Bakterie Legionella

Usługa trwałej eliminacji bakterii Legionella obejmuje

 • wstępny audyt ryzyka
 • montaż urządzenia HydroFLOW
 • zalecenia eksploatacyjno – kontrolne

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja okazała się nieskuteczna lub jest niemożliwa do wykonania!

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');