E. coli

Eliminacja Escherichia coli (E. coli) z wody spożywczej. Bakteria coli w wodzie.

Escherichia coli

Bakteria E. coli w wodzie spożywczej może być wykryta w wodzie studziennej lub wodociągowej. W przypadku wody studziennej istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia źródła wody ściekami, które przenikają do wód gruntowych  z nieszczelnych szamb lub w wyniku nawożenia pól uprawnych obornikiem. Woda pochodząca z wodociągów, najczęściej ulega skażeniu w trakcie rozszczelnienia wodociągów na przykład w wyniku awarii.

Woda skażona bakteriami E Coli wymaga dezynfekcji. Występowanie bakterii E Coli w wodzie spożywczej wskazuje na możliwość zanieczyszczenia wody innymi bakteriami. Bakterie E. coli (pałeczki okrężnicy) są najłatwiej wykrywalne i z tego powodu wykonywane są testy na skażenie wody właśnie w zakresie tych bakterii.

Najbardziej skuteczna metoda eliminacji bakterii z wody to filtracja za pomocą odpowiednio dobranych filtrów np. odwróconej osmozy. Jest to metoda skuteczna nawet przy bardzo wysokich poziomach skażenia ale niestety jest droga.

Inną metodą jest stosowanie światła UV. Lampy emitujące promienie UV mają różną skuteczność i powinny być właściwie dobrane do wydajności przepływu. Prędkość przepływu wody przez obudowę lampy UV jest istotnym kryterium skuteczności dezynfekcji. Urządzenia te wymagają okresowego serwisowania i stosowania wody nie tworzącej osadów mineralnych.

Skuteczną i niezbyt kosztowną metodą dezynfekcji,  pozbawioną wad lamp UV, jest dezynfekcja odpowiednio zmodulowanym sygnałem pola elektrycznego. Sygnał ten eliminuje bakterie (nie tylko E. coli) na poziomie do 99,99%. Co daje doskonałe efekty przy zanieczyszczeniach biologicznych wody do 100  jtk/100 ml.

Przykładem takiego rozwiązania są elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW. Umożliwiają skuteczną dezynfekcję wody, w zakresie eliminacji bakterii z grupy coli w tym Escherichia coli, z wody spożywczej. Eliminują również inne patogeny.

Należy pamiętać że bezpieczny poziom bakterii E. coli w wodzie spożywczej wynosi zero jednostek.

Oferujemy urządzenia do odkażania wody w domu i w zastosowaniach komercyjnych.

Poznaj wyniki badań 

Poznaj opinie dotyczące eliminacji skażenia wody i usuwania osadów z instalacji

Dezynfekcja

Urządzenia HydroFLOW Pearl Plus i HydroFLOW K40 AQUAKLEAR od lat sprawdzają się w eliminacji skażenia bakteryjnego E. coli z ujęć wody studziennej i nie tylko. Efekty widoczne są natychmiast i są trwałe w czasie. Zastosowanie jednego urządzenia pozwala zabezpieczyć całą objętość wody dostarczanej do domu w celach bytowych i spożywczych. Urządzenia eliminują patogeny na poziomie 95 – 99,99%. Nie zmieniają składu chemicznego wody. Jeżeli skażenie wody nie osiągnęło bardzo wysokiego poziomu, technologia Hydropath jest wystarczająca do stałej eliminacji bakterii Escherichia coli z wody spożywczej pobieranej ze studni lub ujęcia wodociągowego.

W zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych stosowane są urządzenia HydroFLOW P lub HydroFLOW INDUSTRIAL.

Przykład dezynfekcji urządzeniem HydroFLOW S38

HydroFLOW Pearl Plus to zmodernizowany HydroFLOW HS38

Dlaczego warto wybrać HydroFLOW?

Przykład dezynfekcji urządzeniem HydroFLOW P160 AQUAKLEAR

Bakterie Escherichia coli

Bakteria gramm(-), należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Znana też jako pałeczka okrężnicy. Dopóki pozostaje w końcowym odcinku układu pokarmowego, stanowi pożyteczny składnik flory bakteryjnej.

E. coli jako patogen

Występując w wodzie spożywczej jest przyczyną infekcji dróg moczowych, przewlekłych zapaleń zatok,  zatruć pokarmowych i zakażenia krwi (sepsy). Może powodować zapalenie otrzewnej, a nawet prowadzić do posocznicy. Kiedy bakteria przedostanie się do wody spożywczej stanowi więc poważne zagrożenie. Woda studzienna w prywatnych ujęciach nie jest na bieżąco monitorowana pod względem tego typu patogenu. Częstą przyczyną skażenia wody są sezonowe podtopienia ujęć oraz przejścia zanieczyszczeń do warstw wodonośnych z których zasilane są studnie.

Proces eliminacji bakterii z wody, za pomocą sygnału elektrycznego.

dezynfekcja Hydropath

Bakteria poddana działaniu sygnału.

dezynfekcja Hydropath

Bakteria uzyskuje niewielki ładunek elektryczny.

dezynfekcja Hydropath

Do wnętrza bakterii wnika czysta woda.

dezynfekcja Hydropath

Komórka ulega destrukcji.

Masz pytania dotyczące eliminacji bakteri E.coli? Skontaktuj się z nami!

bakteria coli escherichia bakteria coli w wodzie z kranu bakteria e coli w wodzie bakterie escherichia coli Usuwanie bakterii escherichia coli w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych Nasze produkty eliminują e. coli w wodzie nie zmieniając składu chemicznego wody e.coli skażenie wody bakterią coli bakterie e coli w wodzie
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');