Masz pytania? Zadzwoń, tel: +48 500 068 835

Dezynfekcja wody i usuwanie biofilmu

Jak technologia Hydropath dezynfekuje wodę?

Dezynfekcja wody bez środków chemicznych, przy pomocy technologii Hydropath jest skuteczna.

Sygnał pola elektrycznego wprowadzony do wody, ładuje zawieszone w wodzie mikroorganizmy w tym organizmy patogenne niewielkim ładunkiem elektrycznym. Komórka mikroorganizmu w wyniku pozyskania ładunku elektrycznego otaczana jest warstewką czystej wody. Na skutek różnicy stężeń wody po obu stronach błony komórkowej, następuje wnikanie wody do wnętrza komórki (ciśnienie osmotyczne). W wyniku tego zjawiska błona komórkowa ulega destrukcji a organizm dezaktywacji. W ten sposób odbywa się proces dezynfekcji wody za pomocą sygnału elektrycznego.

Standardowy poziom dezynfekcji wody jest większy niż 95% a w warunkach laboratoryjnych wynosił 99,99%.

 

Komórka otoczona warstwą czystej wody

komórka mikrorganizmu i molekuła wody

Co to jest biofilm i jak go usunąć bez śr.chemicznych?

Biologiczna warstwa na otoczonych wodą lub wilgotnych powierzchniach, tworząca struktury przestrzenne zbudowane z bakterii i innych organizmów, to tak zwany biofilm.

Biofilm skolonizowany przez bakterie stwarza problemy w instalacjach wodnych  zarówno komercyjnych i domowych. Powoduje wtórne skażenie wody. Problem wzrasta w zamkniętych obiegach wody, bakterie szybko się tam namnażają i rozprzestrzeniają. Skażenia mogą osiągać poziomy stanowiące poważne zagrożenie zdrowotne.

Biofilm przywierając do powierzchni wewnętrznych rur i instalacji powoduje podwyższenie korozyjności i redukuje transfer ciepła na przykład w instalacjach chłodzenia.

Za pośrednictwem sygnału Hydropath, biofilm jest z instalacji usuwany.

Sygnał pola elektrycznego rozchodzi się wzdłuż rur za pośrednictwem wody. Zakłóca on funkcje życiowe mikroorganizmów kolonizujących biofilm, przez co powoduje ich obumieranie. Efektem jest samoistne usuwanie się biofilmu.

 

Sygnał elektryczny powoduje usunięcie biofilmu z rury

usuwanie biofilmu