Dezynfekcja wody

Inaktywacja mikroorganizmów patogennych czyli dezynfekcja wody.

Technologia eliminuje bakterie:

 • Escherichia coli

 • Staphylococcus aureus

 • Klebsiella

 • Pseudomonas

 • Legionella

  inne organizmy patogenne

 

Jak działa sygnał elektryczny emitowany z urządzenia HydroFLOW ?

 

Mikroorganizmy w tym bakterie, grzyby i glony przechodząc przez pierścień wykonany z ferromagnetyków opasujących rurę, otrzymują ładunek elektryczny od zmiennego sygnału fali elektrycznej Hydropath. Ten ładunek elektryczny wywołuje powstanie warstwy czystej wody wokół komórki. Na skutek ciśnienia osmotycznego wywołanego różnicą stężeń cieczy, woda naciska na błonę komórkową, szybko wnika do wnętrza komórki, doprowadzając do jej rozerwania.

Wpływ sygnału Hydropath na funkcjonowanie błony komórkowej mikroorganizmów objawia się więc poprzez wywoływanie sił ciśnienia osmotycznego którego konsekwencją jest zjawisko określane lizą. Czyli dezintegracja błony, rozpad obłonionych komórek mikroorganizmów i wylanie się zawartości komórki do środowiska.

 

Inne zjawisko jakie występuje przy oddziaływaniu sygnału Hydropath na komórki mikroorganizmów zawieszone w wodzie to nieodwracalna elektroporacja błony komórkowej. Sygnał elektryczny Hydropath w sposób trwały odblokowuje kanały służące do wymiany płynów pomiędzy wnętrzem komórki a otoczeniem. Doprowadza w ten sposób do obumarcia mikroorganizmów.

 

Sygnał zmiennej fali elektrycznej przepływając wzdłuż rur instalacji, zakłóca funkcje życiowe organizmów przyczepionych do wewnętrznych ścianach instalacji (biofilm) i z upływem czasu powodując ich stopniowe obumieranie i uwalnianie.

 

Eliminacja mikroorganizmów zawieszonych w wodzie (plankton)


bio1

Mikroorganizmy zawieszone w wodzie uzyskują od urządzenia HydroFLOW ładunek elektryczny.

bio2

Naładowane komórki przyciągają molekuły wody, które tworzą otoczkę zbudowaną z czystej wody.

bio3

Siły osmotyczne wtłaczają czystą wodę do wnętrza komórki powodując gwałtowny wzrost jej objętości.

bio4

Ciśnienie osmotyczne powstałe we wnętrzu komórki powoduje rozerwanie błony i obumarcie mikroorganizmu.

Usuwanie biofilmu


Mikroorganizmy kolonizujące wewnętrzne powierzchnie instalacji wodnych tworzą przestrzenną błonę biologiczną zwaną biofilmem.

Sygnał fali elektromagnetycznej zapobiega rozwojowi biofilmu i powoduje jego obumieranie i uwalnianie. Unoszone wraz z wodą elementy biofilmu są odfiltrowywane lub wyprowadzane poza system.

  bio5

bio6

bio7

 

Urządzenia HydroFLOW z technologią Hydropath to bezpieczna alternatywa dla systemów dezynfekcji wody środkami chemicznymi.


Technologia Hydropath – dezynfekcja wody i usuwanie biofilmu z instalacji

 • systemy chłodnicze i klimatyzacyjne
 • systemy grzewcze
 • woda technologiczna
 • woda procesowa
 • wspomaganie filtracji

Korzyści wynikające z zastosowania technologii Hydropath

 • brak zmian fizykochemicznych wody w tym brak zmian smaku i zapachu
 • brak produktów i skutków ubocznych dezynfekcji
 • wyeliminowanie elementów kontroli poziomu i dawkowania środków chemicznych
 • obniżenie kosztów eksploatacji

Zalety technologii

 • skuteczność dezynfekcji do 99,97%
 • bezproblemowa instalacja
 • małe wymiary urządzeń
 • trwałość urządzeń – kilkadziesiąt lat
 • ekologiczna, energooszczędna
 • umożliwia szybki zwrot z inwestycji


biofilm

Biofilm na ścianie instalacji wodnej (powiększenie mikroskopowe)

Biofilm jest zbudowany z organizmów żywych i martwych. W jego skład wchodzą różnego rodzaju drobnoustroje; bakterie, grzyby, glony i pierwotniaki. Kolonizacja rożnych powierzchni przez mikroorganizmy związana jest z ich adhezyjnymi właściwościami, a dodatkowym czynnikiem jest występowanie substancji polimerowej (wydzielina pozakomórkowa) stabilizującej i chroniącej struktury biofilmu. Warstwa ochronna zabezpiecza przed działaniem temperatury, antybiotyków i innych środków dezynfekujących.

Biofilm  jest powodem poważnych strat w instalacjach technologicznych oraz stwarza możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń. Kolonizowanie przez biofilm sieci wodociągowej stanowi zagrożenie sanitarne dla użytkowników wody, wzmaga korozję mikrobiologiczną oraz może być przyczyną strat hydraulicznych spowodowanych zmniejszeniem przekroju przewodów wodociągowych.