Dezynfekcja wody

Usuwanie bakterii w instalacjach wodnych. Usuwanie biofilmu z instalacji wodnych.

Bakterie i inne patogeny w wodzie

Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Legionella, Pseudomonas

i wiele innych mających wpływ na bezpieczeństwo higieniczne wody oraz korozyjność instalacji mogą być wykrywane w wodzie dostarczanej do obiektów. Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w połączeniu z monitorowaniem E. coli, bakterii grupy coli, bakterii Legionella, mętności i stężenia środków dezynfekcyjnych, jest zalecane w ramach realizacji wielobarierowego podejścia do zapewnienia bezpiecznej wody do spożycia. Ogólna liczba mikroorganizmów nie jest uważana za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia, ale jest istotna jako wskaźnikowy w odniesieniu do bezpieczeństwa eksploatacji instalacji wodnych. Z tych powodów stała kontrola i eliminowanie ponadnormatywnego skażenia biologicznego wody oraz ochrona instalacji przed namnażaniem bakterii jest niezmiernie istotna.

Dezynfekcja instalacji wody pitnej

Instalacje wody pitnej podlegają przepisom związanym z bezpieczeństwem higienicznym wody pitnej dostarczanej do odbiorców. Ponieważ życie biologiczne rozwija się w wodzie, również instalacje dystrybucji wody są narażone na namnażanie mikroorganizmów, które mogą powodować skażenie biologiczne wody. Na ścianach znakomitej większości instalacji wodnych już po kilku dniach od rozpoczęcia eksploatacji pojawia się biologiczna struktura przestrzenna zbudowana z mikroorganizmów. Nazywana jest biofilmem. Dezynfekcja instalacji wody pitnej ma za zadanie wyeliminowanie tych osadów i w miarę możliwości zapobieganie powstawaniu nowych.

Biofilm w instalacjach wody

Ponad 95 % mikroorganizmów występujących w instalacjach wodnych znajduje się w biofilmie. Skuteczna dezynfekcja wody wymaga usunięcia z instalacji osadów biologicznych, które powodują wtórne skażenie wody pitnej dostarczanej do odbiorców. Biofilm jako struktura przestrzenna, złożona z mikro i makroorganizmów, sam w sobie tworzy zabezpieczenie przed działaniem chemicznych środków dezynfekcyjnych. Zewnętrzne warstwy biofilmu poddane działaniu silnych biocydów obumierają i stanowią ochronę dla wewnętrznych struktur, w których namnażają się organizmy patogenne. Sygnał Hydropath, docierając do wszystkich odnóg instalacji, dociera do przestrzennych struktur biofilmu. Sygnał elektromagnetyczny wpływa na  funkcjonowanie (bramkowanie) kanałów transportujących produkty przez błony komórkowe mikroorganizmów. Ponadto sygnał wpływa na mikroorganizmy tworzące nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne struktury biofilmu. W wyniku wywołanego  przez zachodzące pod wpływem sygnału procesy fizyczne, czyli pojawiającego się napięcia (potencjału błonowego) i stresu (siły mechanicznej), obumierają.

Dezynfekcja wody - o czym musisz pamiętać!

Skażenie biologiczne wody

i instalacji stwarza niebezpieczeństwo dla użytkownika i konsumenta wody. Eliminacja skażenia, na przykład z udziałem środków chemicznych (biocydów), może powodować niezdatność wody do spożycia. Dlatego proces dezynfekcji chemicznej musi być wykonywany z należytą starannością i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Eliminacja skażenia przy użyciu technologii niechemicznych jest zazwyczaj prostsza, bezpieczniejsza i tańsza. Nie powoduje ona uszkodzenia materiału z jakiego wykonana jest instalacja. Dezynfekcja fizyczna może być prowadzona w sposób ciągły. Zabezpiecza się w ten sposób instalacje wodne przed ewentualnym skażeniem i możliwością namnażania mikroorganizmów patogennych w instalacji wodnej i wodzie.

Dezynfekcja wody-metody

Dezynfekcję wody

można przeprowadzić przy zastosowaniu różnych środków i metod. Nie wszystkie są równie skuteczne, szczególnie przy dezynfekcji instalacji wodnych.

Najczęściej spotykane metody dezynfekcji wody to:

Dezynfekcja wody pitnej

Dezynfekcja wody, czyli usuwanie z wody bakterii i innych mikroorganizmów, w tym organizmów patogennych to proces, który bywa skomplikowany i kosztowny. Nie wszystkie metody dezynfekcji wody są opłacalne. Nie wszystkie są możliwe do zastosowania w każdych warunkach. Uzależnione jest to również od skali, czyli zapotrzebowania ilości wody bezpiecznej pod względem higienicznym. Spośród dostępnych na rynku metod i technologii, korzystnie dla użytkownika wygląda fizyczna technologia uzdatniania wody z wykorzystaniem sygnału pola elektrycznego, a dokładniej elektromagnetycznego. Jest ona stosunkowo prosta we wdrożeniu i tania zarówno przy dużym, jak i małym zapotrzebowaniu na wodę o biologicznych parametrach wody spożywczej.

Jak technologia Hydropath dezynfekuje wodę?

Dezynfekcja wody bez środków chemicznych, przy pomocy sygnału pola elektrycznego (technologia Hydropath), jak wskazują dotychczasowe badania i realizacje, jest bardzo skuteczna!

Sygnał pola elektrycznego wprowadzony do wody, tylko w miejscu zamontowania urządzenia, jest na tyle silny, że przekazuje do zawieszonych w wodzie drobnoustrojów niewielki ładunek elektryczny. Komórka mikroorganizmu, w wyniku pozyskania ładunku elektrycznego otaczana jest warstewką czystej wody. Na skutek różnicy stężeń wody po obu stronach błony komórkowej, następuje wnikanie wody do wnętrza komórki (ciśnienie osmotyczne). W wyniku tego zjawiska błona komórkowa ulega destrukcji, a organizm dezaktywacji. W ten sposób odbywa się proces dezynfekcji wody za pomocą sygnału elektrycznego. Proces ten może być zintensyfikowany, poprzez kilkukrotny przepływ wody przez miejsce montażu urządzenia HydroFLOW.

Dezynfekcja wody, w warunkach rzeczywistych jest na poziomie >95 %. W warunkach laboratoryjnych poziom dezynfekcji dochodzi do 99,99%.

 

dezynfekcja wody - komórka mikrorganizmu i molekuła wody

Komórka mikroorganizmu otoczona warstwą czystej wody

Proces eliminacji bakterii z wody, za pomocą sygnału elektrycznego.

dezynfekcja

Komórka bakterii w obszarze działania sygnału elektrycznego Hydropath.

dezynfekcja

Komórka uzyskuje niewielki ładunek elektryczny (+). Zostaje otoczona cząsteczkami czystej wody.

dezynfekcja

Do wnętrza komórki przez błonę komórkową wnika czysta woda. Następuje wyrównanie stężeń cieczy.

dezynfekcja

W wyniku zwiększenia rozmiaru następuje uszkodzenie błony komórkowej.

Biofilm

Co to jest biofilm

i jak go usunąć bez środków chemicznych?

Biologiczna warstwa na otoczonych wodą lub wilgotnych powierzchniach, tworząca struktury przestrzenne, matryce,  zbudowane z bakterii i innych organizmów, to tak zwany biofilm. Biofilm stwarza problemy w instalacjach wodnych zarówno komercyjnych, jak i domowych. Nie tylko pogarsza przepływ i wymianę ciepła, ale również mikrorganizmy kolonizujące biofilm, mogą powodować i powodują wtórne skażenie wody. Problem wzrasta w zamkniętych obiegach wody, bakterie szybko się tam namnażają i rozprzestrzeniają. Skażenia mogą osiągać poziomy stanowiące poważne zagrożenie zdrowotne (np. bakterie Legionella). Biofilm przywierając do powierzchni wewnętrznych rur i instalacji powoduje podwyższenie korozyjności i redukuje transfer ciepła na przykład w instalacjach chłodzenia.

Za pomocą elektromagnetycznego sygnału Hydropath, biofilm można usunąć z całej instalacji wodnej, do której dociera sygnał. Sygnał pola elektromagnetycznego (ang. EMF) rozchodzi się wzdłuż rur za pośrednictwem wody. Sygnał wpływa zarówno na mikroorganizmy kolonizujące biofilm jak i na trwałość polimeru łączącego biofilm.

Działanie sygnału Hydropath:

  • zakłóca on funkcje życiowe mikroorganizmów kolonizujących biofilm, przez co powoduje ich obumieranie,
  • bezpośrednio eliminuje organizmy powodując ich dezintegrację (wnikanie osmotyczne wody do komórki organizmu),
  • zmienia wiązanie międzycząsteczkowe polimeru spajającego mikroorganizmy w biofilmie powodując zniszczenie matrycy biofilmu i jego oderwanie od wewnętrznych powierzchni rur instalacji.

Te zjawiska wykorzystywane są w procesie usuwania osadów biologicznych z instalacji wodnych.  Zarówno przeprowadzone badania naukowe jak i liczne wdrożenia technologii Hydropath w zastosowaniach domowych, komercyjnych i przemysłowych wskazują, że właściwie dobrany i zaprojektowany sygnał elektromagnetyczny w instalacji wodnej, skutecznie zapobiega powstawaniu osadów biologicznych poprzez zmniejszenie ich właściwości adhezyjnych. Ponadto sygnał zapobiega powstawaniu osadów mineralnych w instalacjach, co ma bezpośredni związek z powstawaniem osadów biologicznych. Osady mineralne na ścianach rur sprzyjają procesowi kolonizacji instalacji przez mikroorganizmy.

usuwanie biofilmu

Poniżej przykład zastosowania urządzenia HydoFLOW w instalacji przemysłowej.

 

Widoczny już po 4 dniach efekt usuwania biofilmu.

biofilm

12.04.2017 Przed instalacją uzdatniacza wody HydroFLOW. Widoczny biofilm na elemencie mającym kontakt z wodą.

bez biofilmu

18.04.2017 Kilka dni po instalacji uzdatniacza wody HydroFLOW. Niewielkie ślady pozostałości biofilmu.