Hydropath Legionella Control

Firma Hydropath Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie prowadzenia audytów oceny występowania ryzyka skażenia bakteriami Legionella oraz trwałą eliminacją tego skażenia z instalacji wodnych.

Hydropath Legionella Control

Nasza oferta realizowana jest w odniesieniu do aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce oraz wiodących praktyk zatwierdzonych przez HEALTH AND SAEFTY EXECUTIVE. Jak również z Kodeksem postępowania i zarządzaniem ryzykiem skażenia bakteriami Legionella w instalacjach z gorącą i zimną wodą (Approved Code of Practice and guidance L8 + Managing the Risk of Legionella in Hot and Cold Water Systems (http://www.hse.gov.uk) oraz procedurami zatwierdzonymi przez ASHRAE Standard 188: Legionellosis: Risk management for building water systems w USA.

Poznaj ofertę HLC

Przygotowujemy procedury w ramach Hydropath Legionella Control

Sprawdzone procedury ograniczą ryzyko powstawania i rozprzestrzeniania się skażenia, w ramach własnych możliwości ograniczasz ryzyko. W ramach naszego audytu, uzyskasz wiedzę, otrzymasz listy kontrolne oraz posiadające międzynarodowe aprobaty procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Konsultacje telefoniczne - HLC

Wykonanie audytu poprzedź bezpłatnymi konsultacjami. Konsultacje z nimi są merytoryczne i wymagają informacji na temat stosowanych rozwiązań, procedur i parametrów pracy instalacji. Przekazane informacje są poufne. Proponowane rozwiązania są oparte o aktualne najlepsze praktyki, szeroką wiedzę oraz doświadczenie nasze i współpracujących z nami specjalistów.

tel: 500 068 835 | e-mail: biuro@hydropath.pl

Wybierz procedury zestandaryzowane w ramach Hydropath Legionella Control!

Dlaczego warto wybrać technologię Hydropath do eliminacji Legionelli?

Korzyści dla użytkownika:

 • każdy proces instalacji poprzedza skrócony audyt
 • audyty prowadzone są w oparciu o akredytowane procedury
 • stosowana technologia dezaktywacji patogenów jest ekologiczna i przyjazna dla użytkownika
 • jest skuteczna i zastępuje kosztowne, skomplikowane technologie chemiczne i termiczne
 • jako jedna z nielicznych usuwa z instalacji osady mineralne i biologiczne
 • w wielu przypadkach jest to jedyna ekonomiczna technologia którą można bezpiecznie zastosować
 • woda uzdatniona technologią Hydropath nie jest szkodliwa dla użytkowników i instalacji
 • urządzenia HydroFLOW mają niewielkie rozmiary i do montażu wymagają niewiele miejsca
 • urządzenia mogą być montowane w trakcie pracy instalacji
 • montaż wykonywany jest w ciągu kilkudziesięciu minut
 • nie jest konieczne cięcie rur, spawanie, zgrzewanie, podłączenie do kanalizacji
 • zastosowany sprzęt nie wymaga obsługi, przeglądów i serwisowania
 • urządzenia mają 36 miesięcy gwarancji i trwałość ponad 20 lat

Atrakcyjna oferta cenowa!

 • audyt w cenie
 • relatywnie niski koszt nabycia urządzenia
 • roczny koszt eksploatacji < 100 zł
 • brak koszu serwisu i przeglądów
× Jesteśmy na Whats App?