Oferta Hydropath Legionella Controll

Przygotujemy procedury do stosowania przez służby techniczne

Sprawdzone procedury ograniczą ryzyko powstawania i rozprzestrzeniania się skażenia, w ramach własnych możliwości ograniczasz ryzyko.

Otrzymasz informacje o skutecznych rozwiązaniach

W ramach naszego audytu, uzyskasz wiedzę, otrzymasz listy kontrolne oraz posiadające międzynarodowe aprobaty procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Konsultacje telefoniczne

Wykonanie audytu poprzedź bezpłatnymi konsultacjami.

Konsultacje z nimi są merytoryczne i wymagają informacji na temat stosowanych rozwiązań, procedur i parametrów pracy instalacji. Przekazane informacje są poufne. Proponowane rozwiązania są oparte o aktualne najlepsze praktyki, szeroką wiedzę oraz doświadczenie nasze i współpracujących z nami specjalistów.

Pobierz ofertę HLC

 

Hydropath Legionella Controll

Firma Hydropath Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie prowadzenia audytów oceny występowania ryzyka skażenia bakteriami Legionella oraz trwałą eliminacją tego skażenia z instalacji wodnych.

Nasza oferta realizowana jest w odniesieniu do aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce oraz wiodących praktyk zatwierdzonych przez HEALTH AND SAEFTY EXECUTIVE. Jak również z Kodeksem postępowania  i zarządzaniem ryzykiem skażenia bakteriami Legionella w instalacjach z gorącą i zimną wodą (Approved Code of Practice and guidance L8 + Managing the Risk of Legionella in Hot and Cold Water Systems (http://www.hse.gov.uk) oraz procedurami zatwierdzonymi przez ASHRAE Standard 188: Legionellosis: Risk management for building water systems w USA.

 

 • każdy proces instalacji poprzedza audyt
 • audyty prowadzone są w oparciu o akredytowane procedury
 • stosowana technologia dezaktywacji patogenów jest ekologiczna i przyjazna dla użytkownika
 • jest skuteczna i zastępuje kosztowne, skomplikowane technologie chemiczne i termiczne
 • jako jedna z nielicznych usuwa z instalacji osady mineralne i biologiczne
 • w wielu przypadkach jest to jedyna ekonomiczna technologia którą można bezpiecznie zastosować
 • woda uzdatniona technologią Hydropath nie jest szkodliwa dla użytkowników i instalacji
 • urządzenia HydroFLOW mają niewielkie rozmiary i do montażu wymagają niewiele miejsca
 • urządzenia mogą być montowane w trakcie pracy instalacji
 • montaż wykonywany jest w ciągu kilkudziesięciu minut
 • nie jest konieczne cięcie rur, spawanie, zgrzewanie, podłączenie do kanalizacji
 • zastosowany sprzęt nie wymaga obsługi, przeglądów i serwisowania
 • urządzenia mają 36 miesięcy gwarancji i trwałość ponad 20 lat
 • koszt eksploatacji to około 100zł/rok – koszt energii elektrycznej

 

Obszary zastosowań technologii Hydropath do usuwania skażenia bakteriami Legionella

Nawilżacze i wytwornice pary

Zabezpieczenie przed osadami mineralnymi

Uzdatnianie wody przemysłowej

Zakłady produkcyjne, energetyka …

Uzdatnianie wody w budynkach komercyjnych

Woda w budynkach użyteczności publicznej i blokach

Baseny

Technologia wody basenowej

Uzdatnianie wody chłodniczej

Instalacje komercyjne i przemysłowe

Uzdatnianie wody w domu

Instalacje zimnej i ciepłej wody