tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Bakterie Legionella

Trwałe usuwanie bakterii Legionella z instalacji

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

"Stosujemy inne niż silne środki chemiczne rozwiązanie do walki z bakteriami

- analizujemy zagrożenia
- wprowadzamy sprawdzoną i skuteczną technologię eliminacji bakterii oraz osadów w których namnażają się bakterie
- pomagamy wdrożyć najlepsze procedury eksploatacyjne”

Gwarantujemy trwały sukces w eliminacji skażenia z instalacji.
Na pozytywny efekt eliminacji skażenia z instalacji pracujemy wspólnie ze służbami technicznymi użytkownika.

4 etapy drogi do sukcesu

1. Wyznaczenie zespołu do opracowania planu zarzadzania ryzykiem
2. Identyfikacja zagrożenia - Audyt ryzyka
3. Działania wpływające na obniżenie ryzyka
4. Opracowanie i wprowadzenie procedur monitorujących

 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem ryzyka
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy występujące ryzyko namnażania bakterii
 • Określamy elementy kluczowe dla zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące – jeżeli są wymagane
 • Zalecamy wdrożone i realizowanie procedur istotnych z punktu ograniczenia ryzyka
 • Współpraca z nami służb technicznych użytkownika, gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów
 • Proponowane przez  nas rozwiązania nie degradują instalacji i nie powodują powstawania szkodliwych substancji (Cl, ClO2)
 • Nie stosujemy jonów Cu i Ag, które powodują wzrostu poziomu Mycobacterium oraz zmieniają smak i zapach wody
bakterie Legionella

Zakres Oferty

Legionella skażenie

Skuteczność dezynfekcji

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

 • Dezaktywacja Legionelli >95% – przy jednokrotnym przepływie wody w instalacji
 • Dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
 • Usuwamy z instalacji biofilm!!!
Legionella audyt

 Audyt ryzyka i konsultacje

Więcej o audycie ryzyka…

 • Zoptymalizowany zakres
 • Sprawdzone procedury
 • Gwarantowana poufność
Usuwanie Legionelli

Usługi – eliminacja bakterii

Więcej o eliminacji legionelli…

 • Stała dezynfekcja wody
 • Usuwanie osadów mineralnych i biofilmu
 • Bardzo konkurencyjne ceny

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Fizyczna dezynfekcja i usuwanie osadów

 • skuteczna i szybka
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia  <100 zł/rok

 

Usługa trwałej eliminacji bakterii Legionella obejmuje

 • wstępny audyt ryzyka
 • urządzenie HydroFLOW
 • montaż
 • pomiar sygnału
 • wytyczne eksploatacyjno – kontrolne

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella 

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja okazała się nieskuteczna lub jest niemożliwa do wykonania!

 

Skontaktuj się z profesjonalistami bez zbędnej zwłoki!