Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Bakterie Legionella

Trwałe usuwanie bakterii Legionella z instalacji

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella


"Stosujemy coś innego niż chemia do walki z bakteriami.
Używamy pola elektrycznego, które jest tak słabe, że nie powinno dawać żadnego efektu ale my wiemy jak je zastosować by było skuteczne.
Nasze działania uzupełnia wdrożenie najlepszych procedur eksploatacyjnych, służących kontroli ryzyka.”

Badania naukowców nad zastosowaniem technologii oscylacyjnego pola elektrycznego z pulsacją i nasze praktyczne doświadczenia z technologią Hydropath dają spektakularne efekty.
Pole elektryczne odpowiednio przygotowane i właściwie wprowadzone do instalacji wodnej eliminuje z niej biofilm, osady mineralne i liczne patogeny.

 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem ryzyka
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy występujące ryzyko namnażania bakterii
 • Określamy elementy kluczowe dla zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące – jeżeli są wymagane
 • Zalecamy wdrożone i realizowanie procedur istotnych z punktu ograniczenia ryzyka
 • Współpraca z nami służb technicznych użytkownika, gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów
bakterie Legionella

Zakres Oferty

Legionella skażenie

Skuteczność dezynfekcji

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

 • Dezaktywacja Legionelli >95%
 • Dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
Legionella audyt

 Audyt ryzyka i konsultacje

Więcej o audycie ryzyka…

 • Zoptymalizowany zakres
 • Sprawdzone procedury
 • Gwarantowana poufność
Usuwanie Legionelli

Usługi – eliminacja bakterii

Więcej o eliminacji legionelli…

 • Stała dezynfekcja wody
 • Usuwanie osadów mineralnych i biofilmu
 • Bardzo konkurencyjne ceny

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Fizyczna dezynfekcja i usuwanie osadów

 • skuteczna i szybka
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia  <100 zł/rok

 

Koszt trwałej eliminacji bakterii Legionella

 już od 12.900 zł netto

 • wstępny audyt ryzyka
 • urządzenie HydroFLOW
 • montaż
 • pomiar sygnału
 • wytyczne eksploatacyjno – kontrolne

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella 

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja okazała się nieskuteczna lub jest niemożliwa do wykonania!

 

Skontaktuj się z profesjonalistami bez zbędnej zwłoki!

      Bakterie Legionella

      Audyt ryzyka namnażania bakterii.

         Trwała eliminacja bakterii. 

               Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Wysłanie wiadomości nie powiodło się!
Pola oznaczone * należy wypełnić.Pola oznaczone * należy wypełnić.
Proszę podać poprawny adres e-mail.
Pola oznaczone * należy wypełnić.Pola oznaczone * należy wypełnić.
Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.