Bakterie Legionella

Eliminację ryzyka skażeniem bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem. Typujemy miejsca występowania i namnażania się bakterii. Proponujemy rozwiązania umożliwiające usuwanie z wody i co ważne z instalacji, bakterii Legionella. Proponowane rozwiązania obejmują również rutynowe procedury prowadzone przez służby techniczne klienta. Sugerujemy ewentualne korekty w instalacjach i stosowanych procedurach. Oferujemy tylko niechemiczne, bezpieczne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami i wyeliminuj ryzyko skażenia już teraz!

 

Skuteczność dezaktywacji bakterii na poziomie > 95%!

Skuteczność dezaktywacji bakterii w warunkach laboratoryjnych > 99,7%!

 


 

Audyt i konsultacje

 • Przeprowadzamy audyty w ramach zarządzania zasobami wodnymi i instalacjami narażonymi na powstawania skażenia bakteriami Legionella.
 • Oferujemy na wstępnym etapie, bezpłatne konsultacje telefoniczne. W ramach takiej pomocy uzyskają Państwo wiele informacji które umożliwią samodzielną ocenę występującego poziomu ryzyka i jego zapobieganiu.
 • Wdrażamy aprobowane przez międzynarodowe instytucje, sprawdzone i nowoczesne rozwiązania.

 


 

 

Bakterie Legionella

są powszechnie występującymi w instalacjach wodnych organizmami patogennymi. Jest niewiele technologii które umożliwiają skuteczną eliminację bakterii Legionella z wody bez zwiększenia ryzyka dla użytkowników i degradacji instalacji.

Oferowane przez nas urządzenia HydroFLOWINDUSTRIAL RANGE, to optymalne rozwiązanie w zakresie eliminacji bakterii Legionella.

Dezaktywują bakterie Legionella w wodzie oraz usuwają osady mineralne i biologiczne z instalacji. Usuwamy bakterie z różnego typu i wielkości instalacji. Są to instalacje w domach, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Dotychczasowe nasze realizacje potwierdzają skuteczność dezaktywacji bakterii w instalacjach w których temperatura wody i występujące osady podwyższają ryzyko namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.

Technologia Hydropath, czyli technologia oparta na indukowaniu w wodzie zmiennego sygnału fali elektromagnetycznej (PEM) wzmocnionej rezonansowo:

 • skutecznie i szybko usuwa bakterie z wody
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

 

Zalety technologii:

 • bezpieczna dla użytkowników
 • bezpieczna dla instalacji
 • bezpieczna dla środowiska
 • może być wprowadzana w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • dawkowanie chemicznych środków dezynfekujących – nie jest wymagane
 • montaż urządzeń nie wymaga cięcia, spawania, klejenia i lutowania rur
 • urządzenia są bezobsługowe
 • urządzenia nie wymagają serwisowania
 • koszty eksploatacji urządzeń są bardzo niskie 

 

Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało, że w warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje

99,7% – 99,9%

bakterii Legionella z wody.

Pobierz plik pdf

 

 


Dobór urządzeń

Przy doborze urządzeń zabezpieczających brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • budowa instalacji i ilość miejsc o podwyższonym ryzyku namnażania bakterii
 • temperatury wody w poszczególnych miejscach instalacji
 • poziomy odnotowanego skażenia
 • wdrożona i stosowana profilaktyka przeciwskażeniowa

 


Temperatura wody

Bakterie Legionella namnażają się w instalacjach wody o temperaturach w zakresie 20-50°C. W temperaturach pomiędzy 38-42°C szybkość rozmnażania bakterii Legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii Legionelli następuje w ciągu ok. 2-6 godzin. Pojedyncze bakterie przy odczynie wody pH 5,5-8,1, w określonych warunkach przeżywają temperatury 50°C, 60°C a nawet 67°C.  W przypadku, kiedy nosicielami bakterii są inne mikroorganizmy, problem eliminacji bakterii jest znacznie utrudniony. Mikroorganizmy zasiedlające wewnętrzne struktury błony biologicznej są chronione zarówno przed temperaturą jak i biocydami. Zewnętrzne warstwy biofilmu to obumarłe mikroorganizmy zespolone zewnątrzkomórkowymi polimerami.  Taka budowa biofilmu chroni przed wnikaniem w głąb, biocydów mających za zadanie dezynfekcję. Ponad 95% bakterii Legionella żyje we wnętrzu innych mikroorganizmów zasiedlających biofilm. By skutecznie wyeliminować bakterie zagnieżdżone w biofilmie, należało by stosować bardzo wysokie temperatury wody i chlor w stężeniu o 375 razy większym niż dopuszczają to normy (Schwering M., Song J., Louie M., Turner R., Ceri H 2013 Multi speces biofilms defined from drinking water…). Takie  temperatury wody i stężenia biocydów są już niebezpieczne nie tylko dla użytkowników, ale również dla materiałów, z których wykonywane są instalacje.

 

 

Inne okoliczności wpływające na rozwój mikroorganizmów w instalacjach

 

Stymulująco na rozwój bakterii wpływa obecność mikroorganizmów i substancji organicznych oraz obecność soli zawierających żelazo. Występowanie wapnia, magnezu i związków pochodzących z niektórych tworzyw sztucznych, z których wytwarzane są rury (PVC, PE-X) również wpływa na szybszy rozwój bakterii Legionella.

Dla bakterii Legionella idealnym miejscem do namnażania i przetrwania wysokich temperatur wody oraz wysokich stężeń substancji biobójczych są poza biofilmem, osady mineralne (kamień kotłowy) oraz osady korozyjne.

 

hydropath - HydroFLOW