Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Bakterie Legionella

Trwałe usuwanie bakterii z instalacji

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem (wstępnym lub pełnym)
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy ryzyko
 • Określamy elementy istotne do zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące jeżeli są konieczne
 • Uwzględniamy wdrożone i realizowane procedury oraz czynności obsługowe
 • Współpracujemy ze służbami technicznymi i gwarantujemy uzyskanie efektów
bakterie Legionella

Nasza Oferta

Legionella skażenie

Skuteczność dezynfekcji

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

 • Dezaktywacja Legionelli >95%
 • Dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
Legionella audyt

 Audyt ryzyka i konsultacje

Więcej o audycie ryzyka…

 • Zoptymalizowany zakres
 • Sprawdzone procedury
 • Gwarantowana poufność
Usuwanie Legionelli

Usługi – eliminacja bakterii

Więcej o eliminacji legionelli..

 • Stała dezynfekcja wody
 • Usuwanie osadów mineralnych i biofilmu
 • Bardzo konkurencyjne ceny

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Fizyczna dezynfekcja i usuwanie osadów

 • skuteczna i szybka
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia  <100 zł/rok

 

Koszt trwałej eliminacji bakterii Legionella

 już od 12.900 zł netto

 • urządzenie HydroFLOW
 • montaż
 • pomiar sygnału
 • dojazd serwisu (koszt za km)

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella 

 

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja termiczna i chemiczna nie jest skuteczna lub jest zbyt kosztowna!

Przetestuj technologię HYDROPATH!

Skorzystaj z 14 dniowych, bezpłatnych testów urządzenia HydroFLOW!

W tym czasie do zredukujemy ilość bakterii Legionella do poziomu niższego niż dopuszczalny.

 • Instalujemy urządzenie na okres testów użytkowych.
 • Nie ponosisz kosztu urządzenia i instalacji.
 • Jedyny koszt jaki poniesiesz to koszt dojazdu serwisu na montaż i demontaż urządzenia.
 • W 14-tym dniu pracy urządzenia, na Twoje zlecenie, akredytowane laboratorium pobiera próbki wody do badania.
 • Mając wyniki, podejmujesz decyzję.

 

Oferta skierowana do szpitali, domów pomocy, szkół, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej.
Prosimy o kontakt w celu rezerwację terminu testu.

 

Tylko stała dezynfekcja, utrzymywanie parametrów i przestrzeganie procedur obsługowych, zapewnia bezpieczeństwo higieniczne instalacji!

      Bakterie Legionella

      Audyt ryzyka namnażania bakterii.

         Trwała eliminacja bakterii. 

               Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Wysłanie wiadomości nie powiodło się!
Pola oznaczone * należy wypełnić.Pola oznaczone * należy wypełnić.
Proszę podać poprawny adres e-mail.
Pola oznaczone * należy wypełnić.Pola oznaczone * należy wypełnić.
Twoja wiadomość została poprawnie wysłana.