Bakterie Legionella

Trwałe usuwanie bakterii Legionella z instalacji

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

Istotna informacja - nie stosujemy środków chemicznych do eliminacji bakterii Legionella

- analizujemy powody wystąpienia zagrożenia
- wdrażamy skuteczny proces eliminacji bakterii oraz osadów w których namnażają się bakterie
- pomagamy wdrożyć konieczne do zachowania bezpieczeństwa wody procedury eksploatacyjne

Gwarantujemy trwały sukces w eliminacji skażenia z instalacji
Na pozytywny efekt eliminacji skażenia z instalacji pracujemy wspólnie ze służbami technicznymi użytkownika.

4 etapy drogi do sukcesu

1. Wyznaczenie osoby lub zespołu osób do przygotowania planu zarządzania ryzykiem
2. Identyfikacja zagrożenia - Audyt ryzyka
3. Podjęcie działań wpływających na obniżenie ryzyka
4. Przygotowanie i wprowadzenie procedur monitorujących

 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem ryzyka
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy występujące ryzyko namnażania bakterii
 • Określamy elementy kluczowe dla zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące – jeżeli są wymagane
 • Zalecamy wdrożone i realizowanie procedur istotnych z punktu ograniczenia ryzyka
 • Współpraca z nami służb technicznych użytkownika, gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów
 • Proponowane przez  nas rozwiązania nie degradują instalacji i nie powodują szkodliwego oddziaływania na organizmy ludzi

Zakres Oferty

Legionella skażenie

Skuteczność dezynfekcji

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

 • Dezaktywacja Legionelli >95% – przy jednokrotnym przepływie wody w instalacji
 • Dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
 • Usuwamy z instalacji biofilm!!!
Legionella audyt

 Audyt ryzyka i konsultacje

Więcej o audycie ryzyka…

 • Zoptymalizowany zakres
 • Sprawdzone procedury
 • Gwarantowana poufność
Usuwanie Legionelli

Usługi – eliminacja bakterii

Więcej o eliminacji legionelli…

 • Stała dezynfekcja wody
 • Usuwanie osadów mineralnych i biofilmu
 • Bardzo konkurencyjne ceny

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Fizyczna dezynfekcja i usuwanie osadów

 • skuteczna i szybka
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia  <100 zł/rok

 

Usługa trwałej eliminacji bakterii Legionella obejmuje

 • wstępny audyt ryzyka
 • urządzenie HydroFLOW
 • montaż
 • pomiar sygnału
 • wytyczne eksploatacyjno – kontrolne

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella 

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja okazała się nieskuteczna lub jest niemożliwa do wykonania!

 

Skontaktuj się z profesjonalistami bez zbędnej zwłoki!

Bakteria Legionella w wodzie zimnej
Bakteria Legionella w zasobnikach wody
Bakteria Legionella w chłodnej wodzie
Bakteria Legionella w aerozolu
Bakteria Legionella w instalacji c.w.u.
Legionella