Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Bakterie Legionella

Trwałe usuwanie bakterii Legionella z instalacji

Ograniczenie ryzyka skażenia bakteriami Legionella

"Stosujemy coś innego niż chemia do walki z bakteriami.
Używamy pola elektrycznego, które jest tak słabe, że nie powinno dawać żadnego efektu ale my wiemy jak je zastosować by było skuteczne.
Nasze działania uzupełnia wdrożenie rekomendowanych przez nas, najlepszych procedur eksploatacyjnych, służących kontroli ryzyka.”

Gwarantujemy sukces w eliminacji skażenia z instalacji.
Na trwały efekt eliminacji skażenia z instalacji pracujemy zarówno my jak i służby techniczne użytkowników.

4 etapy drogi do sukcesu

1. Audyt ryzyka
2. Ustalenie przyczyn namnażania bakterii i rozprzestrzeniania się skażenia w instalacji
3. Wprowadzenie procesów dezynfekcyjnych
3. Kontrola parametrów i realizacja procedur obsługowych - służby techniczne użytkownika

 • Eliminację skażenia wywołanego bakteriami Legionella, poprzedzamy audytem ryzyka
 • Identyfikujemy zagrożenia i analizujemy występujące ryzyko namnażania bakterii
 • Określamy elementy kluczowe dla zarządzania ryzykiem w obiekcie
 • Sugerujemy działania korygujące – jeżeli są wymagane
 • Zalecamy wdrożone i realizowanie procedur istotnych z punktu ograniczenia ryzyka
 • Współpraca z nami służb technicznych użytkownika, gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów
 • Proponowane przez  nas rozwiązania nie degradują instalacji i nie powodują powstawania szkodliwych substancji (Cl, ClO2)
 • Nie stosujemy jonów Cu i Ag, które powodują wzrostu poziomu Mycobacterium oraz zmieniają smak i zapach wody
bakterie Legionella

Zakres Oferty

Legionella skażenie

Skuteczność dezynfekcji

Więcej o skuteczności dezynfekcji…

 • Dezaktywacja Legionelli >95% – przy jednokrotnym przepływie wody w instalacji
 • Dezaktywacja Legionelli w warunkach laboratoryjnych > 99,7%
 • Usuwamy z instalacji biofilm!!!
Legionella audyt

 Audyt ryzyka i konsultacje

Więcej o audycie ryzyka…

 • Zoptymalizowany zakres
 • Sprawdzone procedury
 • Gwarantowana poufność
Usuwanie Legionelli

Usługi – eliminacja bakterii

Więcej o eliminacji legionelli…

 • Stała dezynfekcja wody
 • Usuwanie osadów mineralnych i biofilmu
 • Bardzo konkurencyjne ceny

Usuwanie bakterii Legionella niechemiczną Technologią Hydropath

Fizyczna dezynfekcja i usuwanie osadów

 • skuteczna i szybka
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Zalety technologii Hydropath

 • bezpieczna dla użytkowników i instalacji
 • montaż w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • nie wymaga obsługi i serwisowania
 • koszt eksploatacji jednego urządzenia  <100 zł/rok

 

Koszt trwałej eliminacji bakterii Legionella

 już od 12.900 zł netto

 • wstępny audyt ryzyka
 • urządzenie HydroFLOW
 • montaż
 • pomiar sygnału
 • wytyczne eksploatacyjno – kontrolne

Zapytaj o ofertę trwałej eliminacji bakterii Legionella 

Poziom skażenia bakteriami Legionella jest wyższy niż dopuszczają przepisy!

Dezynfekcja okazała się nieskuteczna lub jest niemożliwa do wykonania!

 

Skontaktuj się z profesjonalistami bez zbędnej zwłoki!