Hotel Harmonie

Bakterie Legionella – trwała eliminacja skażenia wody w obiekcie hotelowym

HOTEL HARMONIE – Luhacovice Czechy

Bakterie Legionella pneumophila.

Bakterie Legionella powszechnie występują w naturalnych zasobach wodnych. Do momentu kiedy bakteria nie napotka na sprzyjające warunki do rozwoju, nie stanowi zagrożenia.
Jej rozwojowi sprzyja podwyższona temperatura jaka występuje w wymiennikach ciepła, instalacjach ciepłej wody użytkowej niektórych instalacjach zimnej wody oraz w wannach z hydromasażem. Instalacje w których występują warunki do rozwoju bakterii Legionella stanowią potencjalne zagrożenie dla ich użytkowników.

Legionelioza – co to jest?

Choroba jaką wywołują bakterie Legionella pneumophila może występować w postaci groźnego dla życia zapalenia płuc – Legioneliozy lub w formie łagodniejszej nazywanej gorączką Pontiac.

Eliminacja skażenia – podjęte działania

Hotel Harmonie zlokalizowany jest w uzdrowisku Luhacovice w Białych Karpatach. Obiekt ma 139 pokoi, basen, saunę, fitness i SPA.
Wykonane pod koniec maja 2018 roku, rutynowe badanie w zakresie występowania bakterii Legionella, wykazało ponadnormatywne ilości bakterii w dwóch miejscach w obiekcie. Dotychczas w celu ograniczenia możliwości namnażania się bakterii Legionella stosowano dezynfekcję chemiczną, dwutlenkiem chloru. Dezynfekcja ta okazała się jednak niewystarczająca co doprowadziło do ponadnormatywnego poziomu skażenia wody w instalacji. O wynikach badań próbek wody jednostka kontrolująca poinformowała użytkownika po 14 dniach od ich poboru. Związane to jest z przyjętym sposobem badania poziomu skażenia.  Po otrzymaniu informacji o ponadnormatywnym skażeniu, niezwłocznie zastosowano w obiekcie procedurę dezynfekcji termicznej i podniesiono na stałe temperaturę ciepłej wody użytkowej (c.w.u) w instalacji do 60°C.

Po 30 dniach zgodnie z wytycznymi jednostki kontrolującej wykonano kolejne badania wody, które nie wykazały obniżenia występującego pierwotnie poziomu skażenia pomimo podjętych przez obsługę techniczną obiektu działań.

W związku z powyższym, kierownictwo obiektu zleciło wykonanie specjalistycznej firmie, audytu ryzyka w zakresie namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w obiekcie. Kompleksowy audyt obejmujący system przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej wykonała firma Hydropath Sp. z o.o.

Objęto audytem wszystkie istotne elementy konieczne do przygotowania raportu, czyli:

  • wytypowanie kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór nad instalacjami w zakresie kontroli ryzyka
  • opis instalacji i odpowiadających im schematów postępowania
  • potencjalne źródła ryzyka
  • wymagane czynności kontrolno-obsługowe związane z kontrolą ryzyka
  • realizowane procedury kontroli, obsługi i monitorowania zdarzeń oraz parametrów
  • rejestry wyników badań, działań kontrolnych i serwisowych

Przedstawiony przez firmę Hydropath Sp. z o.o. kompleksowy raport wskazał potencjalne miejsca instalacji w których istnieje możliwość namnażania się bakterii. Obejmował zalecenia eksploatacyjne i kontrolne oraz wskazania co do sposobu i zakresu dodatkowej dezynfekcji.

Obsługa techniczna i kierownictwo obiektu otrzymali dokładnie opisane zalecenia co do dalszego postępowania w celu ograniczenia skażenia. Kluczowym elementem trwałej eliminacji skażenia z instalacji było usunięcie z niej osadów biologicznych i mineralnych oraz wyeliminowanie zastoin wody.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w raporcie, zamontowano na instalacji uzdatniacz wody HydroFLOW 120i INDUSTRIAL RANGE w celu usunięcia z instalacji osadów biologicznych (biofilm), mineralnych oraz w celu prowadzenia stałej dezynfekcji wody.

Efekty podjętych działań

Badania parametrów wody, zostały przeprowadzone w dniu 18.07.2018 roku przez akredytowane laboratorium ALS Czech Republic. s.r.o..
Wyniki badania próbek wody pobranych z 6 miejsc były bardzo zadawalające. W 5 miejscach ilość jednostek bakterii Legionella wynosiła 0 j.t.k/100 ml a w jednym 10 j.t.k/100ml przy normie do 100 j.t.k.

Badania wykonane w tym samym dniu przez laboratorium państwowe – Centrum Hygenickich Laboratori z Ostrawy wykazało w sześciu punktach poboru próbek wody wynik 0 j.t.k./100 ml.
W kolejnych miesiącach zgodnie z zaleceniem jednostki kontrolującej, powtórzono badania. Ich wyniki potwierdzały, że bakterie Legionella w instalacji i wodzie na stałe zostały wyeliminowane lub ich poziom jest znacznie poniżej dopuszczalnego przepisami.

Hotel Harmonie Luhacovice to kolejny obiekt w którym działania obejmujące:

  •  kompleksowy audyt ryzyka wykonany według zaleceń ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control przez firmę Hydropath sp. z o.o.,
  • wprowadzenie czynności obsługowych i kontrolnych zgodnie z zaleceniami audytora,
  • zastosowanie urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL z technologią Hydropath do dezynfekcji wody oraz usunięcia osadów z instalacji, przyniosło w bardzo krótkim czasie oczekiwane efekty.

Uzyskane w krótkim czasie pozytywne efekty działań zalecanych przez audytora w pełni usatysfakcjonowały zarząd Hotelu Harmonie.

Firma Hydropath sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała pozytywną rekomendację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego instalacji przygotowania i dystrybucji wody w obiekcie hotelowym.

Uzyskane wyniki badań skażenia wody z dnia 12.09.2018 r. potwierdziły, że bakterie Legionella na trwałe zostały wyeliminowane z instalacji ciepłej wody użytkowej w obiekcie hotelowym. 

Więcej informacji na temat eliminacji bakterii Legionella >>>

Czytaj także:

>