Hotel Harmonie

Bakterie Legionella – trwała eliminacja skażenia wody w obiekcie hotelowym

HOTEL HARMONIE – Luhacovice Czechy

Bakterie Legionella pneumophila.

Bakterie Legionella powszechnie występują w naturalnych zasobach wodnych. Do momentu kiedy bakteria nie napotka na sprzyjające warunki do rozwoju, nie stanowi zagrożenia.
Jej rozwojowi sprzyja podwyższona temperatura jaka występuje w wymiennikach ciepła, instalacjach ciepłej wody użytkowej niektórych instalacjach zimnej wody oraz w wannach z hydromasażem. Instalacje w których występują warunki do rozwoju bakterii Legionella stanowią potencjalne zagrożenie dla ich użytkowników.

Legionelioza – co to jest?

Choroba jaką wywołują bakterie Legionella pneumophila może występować w postaci groźnego dla życia zapalenia płuc – Legioneliozy lub w formie łagodniejszej nazywanej gorączką Pontiac.

Eliminacja skażenia – podjęte działania

Hotel Harmonie zlokalizowany jest w uzdrowisku Luhacovice w Białych Karpatach. Obiekt ma 139 pokoi, basen, saunę, fitness i SPA.
Wykonane pod koniec maja 2018 roku, rutynowe badanie w zakresie występowania bakterii Legionella, wykazało ponadnormatywne ilości bakterii w dwóch miejscach w obiekcie. Dotychczas w celu ograniczenia możliwości namnażania się bakterii Legionella stosowano dezynfekcję chemiczną, dwutlenkiem chloru. Dezynfekcja ta okazała się jednak niewystarczająca co doprowadziło do ponadnormatywnego poziomu skażenia wody w instalacji. O wynikach badań próbek wody jednostka kontrolująca poinformowała użytkownika po 14 dniach od ich poboru. Związane to jest z przyjętym sposobem badania poziomu skażenia.  Po otrzymaniu informacji o ponadnormatywnym skażeniu, niezwłocznie zastosowano w obiekcie procedurę dezynfekcji termicznej i podniesiono na stałe temperaturę ciepłej wody użytkowej (c.w.u) w instalacji do 60°C.

Po 30 dniach zgodnie z wytycznymi jednostki kontrolującej wykonano kolejne badania wody, które nie wykazały obniżenia występującego pierwotnie poziomu skażenia pomimo podjętych przez obsługę techniczną obiektu działań.

W związku z powyższym, kierownictwo obiektu zleciło wykonanie specjalistycznej firmie, audytu ryzyka w zakresie namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w obiekcie. Kompleksowy audyt obejmujący system przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej wykonała firma Hydropath Sp. z o.o.

Objęto audytem wszystkie istotne elementy konieczne do przygotowania raportu, czyli:

  • wytypowanie kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór nad instalacjami w zakresie kontroli ryzyka
  • opis instalacji i odpowiadających im schematów postępowania
  • potencjalne źródła ryzyka
  • wymagane czynności kontrolno-obsługowe związane z kontrolą ryzyka
  • realizowane procedury kontroli, obsługi i monitorowania zdarzeń oraz parametrów
  • rejestry wyników badań, działań kontrolnych i serwisowych

Przedstawiony przez firmę Hydropath Sp. z o.o. kompleksowy raport wskazał potencjalne miejsca instalacji w których istnieje możliwość namnażania się bakterii. Obejmował zalecenia eksploatacyjne i kontrolne oraz wskazania co do sposobu i zakresu dodatkowej dezynfekcji.

Obsługa techniczna i kierownictwo obiektu otrzymali dokładnie opisane zalecenia co do dalszego postępowania w celu ograniczenia skażenia. Kluczowym elementem trwałej eliminacji skażenia z instalacji było usunięcie z niej osadów biologicznych i mineralnych oraz wyeliminowanie zastoin wody.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w raporcie, zamontowano na instalacji uzdatniacz wody HydroFLOW 120i INDUSTRIAL RANGE w celu usunięcia z instalacji osadów biologicznych (biofilm), mineralnych oraz w celu prowadzenia stałej dezynfekcji wody.

Efekty podjętych działań

Badania parametrów wody, zostały przeprowadzone w dniu 18.07.2018 roku przez akredytowane laboratorium ALS Czech Republic. s.r.o..
Wyniki badania próbek wody pobranych z 6 miejsc były bardzo zadawalające. W 5 miejscach ilość jednostek bakterii Legionella wynosiła 0 j.t.k/100 ml a w jednym 10 j.t.k/100ml przy normie do 100 j.t.k.

Badania wykonane w tym samym dniu przez laboratorium państwowe – Centrum Hygenickich Laboratori z Ostrawy wykazało w sześciu punktach poboru próbek wody wynik 0 j.t.k./100 ml.
W kolejnych miesiącach zgodnie z zaleceniem jednostki kontrolującej, powtórzono badania. Ich wyniki potwierdzały, że bakterie Legionella w instalacji i wodzie na stałe zostały wyeliminowane lub ich poziom jest znacznie poniżej dopuszczalnego przepisami.

Hotel Harmonie Luhacovice to kolejny obiekt w którym działania obejmujące:

  •  kompleksowy audyt ryzyka wykonany według zaleceń ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control przez firmę Hydropath sp. z o.o.,
  • wprowadzenie czynności obsługowych i kontrolnych zgodnie z zaleceniami audytora,
  • zastosowanie urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL z technologią Hydropath do dezynfekcji wody oraz usunięcia osadów z instalacji, przyniosło w bardzo krótkim czasie oczekiwane efekty.

Uzyskane w krótkim czasie pozytywne efekty działań zalecanych przez audytora w pełni usatysfakcjonowały zarząd Hotelu Harmonie.

Firma Hydropath sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała pozytywną rekomendację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego instalacji przygotowania i dystrybucji wody w obiekcie hotelowym.

Uzyskane wyniki badań skażenia wody z dnia 12.09.2018 r. potwierdziły, że bakterie Legionella na trwałe zostały wyeliminowane z instalacji ciepłej wody użytkowej w obiekcie hotelowym. 

Więcej informacji na temat eliminacji bakterii Legionella >>>

Czytaj także:

Czy na pewno chcesz zmiękczacz wody?

Zmiękczacz wody?! a może Uzdatniacz wody?! Twarda woda Problem twardej wody dotyczy wielu indywidualnych odbiorców wody. Na znacznym obszarze Polski występują ujęcia wody określanej jako średnio twarda, twarda lub bardzo twarda. Woda miękka… Czytaj dalej