Obiekty komercyjne

Uzdatnianie wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, grzewczej, chłodzącej, procesowej ... Eliminacja osadów mineralnych i biologicznych, dezynfekcja wody.

Jakość wody dostosowana do potrzeb urządzeń i instalacji

Obiekty i budynki komercyjne oraz obiekty użyteczności publicznej

 

 

Obiekty

 

 • budynki mieszkalne
 • biurowce
 • szpitale
 • sanatoria
 • domy pomocy społecznej
 • obiekty handlowe
 • obiekty sportowe
 • szkoły, przedszkola, żłobki
 • inne obiekty użyteczności

Zastosowania

 

 • ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • ochrona instalacji dystrybucji wody zimnej i ciepłej
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • zabezpieczanie instalacji przed bakteriami Legionella
 • ochrona wytwornic pary w układzie klimatyzacji
 • dezynfekcja wody w fontannach i ścianach wodnych
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych


 

 

 

 

Prawidłowy, ekonomiczny i ekologiczny przebieg procesów  uzdatniania wody oraz wysokiej jakości efekty końcowe zależą od doboru optymalnej metody uzdatniania wody.

HYDROPATH oferuje szeroką gamę urządzeń do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, stosowanej w zintegrowanych systemach HVAC, wydzielonych systemach klimatyzacji i instalacji grzewczych.

HYDROPATH posiada ponad 25 letnie doświadczenia we wdrażaniu systemów uzdatniania wody do zastosowań komercyjnych. Nasze rozwiązania są oparte na nowoczesnej wiedzy i innowacyjnej technologii. Oferujemy niezawodne uzdatniacze wody HydroFLOW, które łatwo można zintegrować z istniejącymi instalacjami. Realizujemy projekty niestandardowe, wymagające rozwiązań innych niż dotychczas stosowane zoptymalizowane do potrzeb klienta.

 

 

 

 

 

 

 

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych (Comercial) gwarantują wysoką jakość wody pitnej. Uzdatniona woda pomimo braku zmiany jej składu chemicznego, nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych pod prysznicem w wannie i na armaturze łazienkowej. Technologia Hydropath obejmuje ochronę przed osadami wapnia we wnętrzu instalacji i na zewnątrz, ochronę instalacji grzewczych i dystrybucji wody oraz innych urządzeń podłączonych do instalacji.

Technologia HYDROPATH pozwala na ograniczenie nawet do 65% korozyjności instalacji wykonanych ze stali.

Oferta urządzeń HydroFLOW obejmuje również urządzenia zabezpieczające instalacje ciepłej wody użytkowej przed namnażaniem bakterii Legionella.

 

 

 

 

 

 

Z ponad 25 letnim doświadczeniem w technologii uzdatniania wody, Hydropath jest odpowiednim partnerem dla każdego Klienta. Oferta uzdatniaczy wody do zastosowań komercyjnych skierowana jest do właścicieli i administratorów, budynków mieszkalnych, architektów, projektantów, zarządzających dużymi obiektami handlowymi. Urządzenia HydroFLOW pomagają w zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa higienicznego wody, zabezpieczają instalacje i odbiory wody przed powstawaniem twardych osadów mineralnych. Z powodzeniem zastępuje technologie zmiękczania i następnie korekty wody, gwarantując obniżenie kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenie ilości awarii związanych z niewłaściwie uzdatnioną wodą.

 

 

 

Produkty do zastosowań komercyjnych

 

 

 

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego oraz smaku. Woda jest bezpieczna dla ludzi i urządzeń. Woda nie jest miękka i nie ma odczucia „śliskości”, co ułatwia zmywanie z ciała szamponów i innych środków myjących.  Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje.  Montaż odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Na wylewkach, sitkach kranów, wannach i ścianach kabin prysznicowych nie pojawią się twarde osady mineralne. Osady kamienia kotłowego z instalacji systematycznie będą usuwane. Woda będzie dodatkowo dezynfekowana (wybrane urządzenia) a z instalacji zostanie usunięty osad biologiczny (biofilm). Wszystkie odbiory wody na stałe podłączone do instalacji wodnej będą trwale zabezpieczone. Instalacja przygotowania i dystrybucji c.w.u., będzie trwale zabezpieczona przed skażeniem biologicznym związanym z namnażaniem bakterii Legionella.

 

 

hydropath - HydroFLOW

 

HYDROPATH zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i realizacji.

Przykłady realizacji