Uzdatnianie wody w hodowli drobiu i nie tylko

Eliminacja patogenów z wody (dezynfekcja). Usuwanie osadów mineralnych i biologicznych z linii pojenia.

 

 

 

 

 

Ochrona przed osadami mineralnymi i biologicznymi oraz skażeniem biologicznym wody i instalacji dystrybucji wody.

 

Obiekty

 

  • hodowla brojlerów
  • hodowla niosek
  • hodowla indyków
  • hodowla kaczek
  • hodowla gęsi

Zastosowania

 

  • ochrona instalacji pojenia i zamgławiania przed osadami mineralnymi
  • ochrona instalacji przed osadami biologicznymi
  • stała nie chemiczna dezynfekcja wody
  • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych z instalacji

 

 

W przypadku procesów hodowlanych stosowana jest w dużych ilościach woda. Dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody jest kwestią kluczową.

Cykl produkcyjny obejmuje dodawanie do wody różnego typu środki. Mogą to być witaminy, minerały, szczepionki lub leki. Te substancje w środowisku wodnym często odkładają się  na powierzchni rur, tworząc biofilmu. Biofilm w wielu przypadkach jest siedliskiem drobnoustrojów i związków chemicznych, które wypijane wraz z wodą stanowią zagrożenie dla zwierząt.

Również w instalacjach zamgławiania i schładzania pojawiają się osady które mogą powodować wtórne skażenie wody oraz zmianę efektywnej średnicy dysz i rur.

HYDROPATH oferuje urządzenia które trwale zabezpieczają instalacje przed odkładaniem się biofilmu i usuwają już istniejące osady.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowania stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach oczyszczania instalacji i uzdatniania wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych i przemysłowych(Comercial & Industrial) gwarantują uzyskiwanie wysokiej jakości wody przemysłowej i technologicznej bez zmiany jej składu chemicznego.

Technologia HYDROPATH umożliwia uzyskiwanie poprawy efektów w postaci wzrost przyrostu wagi zwierząt, ograniczenia zapadalności na choroby i śmiertelności.

Instalacje chronione urządzeniami HydroFLOW mają wydłużony czas eksploatacji a ilość osadów odkładających się na ścianach rur jest znacznie mniejsza.

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia HydroFLOW przeznaczone do uzdatniania wody w hodowli

Jedno urządzenie HydroFLOW INDUSTRIAL jest w stanie zabezpieczyć kilka kurników.

Hodowcy którzy zastosowali HydroFLOW w jednym obiekcie, szybko instalują go w następnych.

 

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Woda jest bezpieczna dla instalacji, ludzi i zwierząt. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje.  Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Poprawy efektów hodowlanych w postaci wzrostu wagi i zmniejszenia umieralności. Ograniczenia powstawania osadów mineralnych i biologicznych w instalacjach pojenia, co zapewni stały poziom dostępności wody i środków odżywczych.  Zabezpieczania instalacji zamgławiania przed osadami. Woda przeznaczona do pojenia jest dezynfekowana przy pomocy urządzeń HydroFLOW a skuteczność dezynfekcji w zależności od instalacji i typu urządzeń wynosi od 95-99,99%.

 

 

hydropath - HydroFLOW

 

 

HYDROPATH zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i realizacji.

 

Przykłady realizacji