Akwakultura

Uzdatnianie wody w hodowli ryb i narybku. Eliminacja bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów. Zapobieganie powstawaniu biofilmu i osadów mineralnych.

 

 

 

Akwakultura – chów basenowy, wylęgnictwo i larwikultura

Ochrona przed patogenami i grzybami oraz poprawa skuteczności filtracji wody przy pomocy technologii HYDROPATH.

 

 

 

 

Obiekty

 

 • gospodarstwa rybne
 • linie produkcyjne do hodowli ryb
 • stawy hodowlane
 • baseny hodowlane
 • obiekty rozmnażania ryb
 • akwaria

Zastosowania

 

 • ograniczenie umieralności ryb
 • zwiększenie przeżywalności narybku
 • wyeliminowanie grzybów
 • zwiększenie przyrostu wagi ryb
 • dezynfekcja wody
 • poprawa czystości i klarowności wody
 • ograniczenie stosowania środków chemicznych
 • ograniczenie energii elektrycznej

 

 

 

 

Hodowla ryb wymaga stosowania dużej ilości wody o odpowiednich parametrach jakościowych. Prawidłowy, ekonomiczny i ekologiczny przebieg procesów  uzdatniania wody zapewni wysokiej jakości efekty końcowe.

W rybactwie wpływ czynnikach chemicznych i biologicznych obecnych w środowisku ma istotne znaczenie zarówno dla chowu jak i dla środowiska naturalnego. Planując określoną technologię chowu, należy uwzględniać efektywność i opłacalność produkcji. Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowanie patogenów bez stosowania środków chemicznych lub przy znacznym ich ograniczeniu, poprawę ilościową i jakościową osiąganych wyników chowu ryb i narybku.

Technologia Hydropath jest wielokrotnie skuteczniejsza w walce z patogenami niż oddziaływanie na DNA mikroorganizmów za pomocą promieniowania UV. Jest również o wiele tańsza w eksploatacji. Urządzenia HydroFLOW nie wymagają przeglądów i serwisowania a ich trwałość wynosi ponad 20lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygnał Hydropath inaktywuje mikroorganizmy patogenne przy udziale ciśnienia osmotycznego wody jakie powstaje na granicy wody i ściany komórkowej organizmu patogennego. Ciśnienie to doprowadza do uszkodzenia błony komórkowej i obumarcia mikroorganizmu.

Produkty HydroFLOW stosowane prze hodowców ryb i narybku pozwalają na poprawę czystości wód oraz znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnej  poprawie efektów hodowlanych. Dla technologii Hydropath nie mają znaczenia przepływy ilościowe w obiegach recyrkulacyjnych. Urządzenia dobiera się do średnicy zewnętrznej rur.

W wielu przypadkach w Polsce, samo wprowadzenie urządzeń HydroFLOW lub zastąpienie urządzeń typu lampy UV, urządzeniami  HydroFLOW na tyle zwiększyło efekty produkcyjne, że pozwoliło na osiąganie zwrotu z inwestycji już w ciągu 6 miesięcy.

Przy zastosowaniu technologii Hydropath nie powstają szkodliwe produkty uboczne dezynfekcji.

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady realizacji  i efekty testów

 

 

 

 

 

Produkty przeznaczone dla akwakultury

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Gwarantują wysoką skuteczność w walce z patogenami. Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Skutecznie eliminują patogeny bez ryzyka przedawkowania oraz poprawiają filtrację wody.  Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wzrostu efektów związanych z przyrostem wagi ryb. Ograniczeniem śmiertelności ryb i narybku nawet o 30-40%.  Wyeliminowania grzybów. Poprawy zdrowotności i jakości ikry, narybku i ryb. Obniżeniem kosztów eksploatacji stawów i basenów hodowlanych. Poprawy klarowności wody. Uproszczenia procedur obsługowych.

Woda będzie lepiej zabezpieczona przed wzrostem skażenia biologicznego związanego z namnażaniem bakterii, glonów i grzybów.

 

hydropath - HydroFLOW

 

HYDROPATH zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i realizacji.

Kontakt posprzedażny z użytkownikami technologii Hydropath pozwala nam na stałe poszerzanie wiedzy i udoskonalanie oferty. 

 

 

Przykłady realizacji