Baseny i SPA

Dezynfekcja wody sygnałem fali elektrycznej. Poprawa flokulacji i filtracji. Poprawa klarowności wody. Oczyszczanie instalacji oraz złoża filtracyjnego z biofilmu i osadów mineralnych.

Technologia uzdatniania wody Hydropath

 

Wybierana przez właścicieli basenów prywatnych oraz zarządców komercyjnych obiektów basenowych i ośrodków SPA

 

 

Dlaczego oni wybrali i stosują uzdatniacz HydroFLOW?

 

Chcą być konkurencyjni poprzez zapewnienie najwyższych standardów i komfortu użytkowania obiektu rekreacyjnego.

Ich obiekty zapewniają użytkownikom wodę uzdatnioną niechemicznie i  bezpieczną dla użytkowników.

Woda ma znacznie zredukowany poziom zawartości środków chemicznych i ich pochodnych oraz patogenów.

Właściciele i zarządcy zwracają uwagę na koszty eksploatacji. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Wzrasta trwałość instalacji a urządzenia nie wymagają napraw i serwisowania. Koszt eksploatacji jednego urządzenia HydroFLOW jest mniejszy niż 100 zł/rok.

Zwrot z inwestycji (ROI) dla typowego basenu 25 m wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.  Składa się na to ograniczenie stosowania środkach chemicznych, wody do płukania filtrów i uzupełniania instalacji basenowej, energii do podgrzewania wody. Zredukowane są również koszty obsługi i eksploatacji.

Właściciele wiedzą ze rośnie świadomość użytkowników i coraz więcej klientów zwraca uwagę na to czy obiekt zapewnia odpowiedni komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

 

 

Atrakcje basenów i SPA

 

 

Co uzyskano po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

 

  • O kilkadziesiąt procent obniżono ilości stosowanych środków chemicznych
  • Poziomu chloru związanego, chloroformu i THM  jest zgodny z przepisami
  • Poprawiono  skuteczność pracy filtrów a dobra – fizyczna flokulacja gwarantuje klarowną wodę
  • Na ściankach niecek kąpielowych i płytkach wokół niecek nie ma twardych osadów mineralnych
  • Obniżono ilości wody do płukania wstecznego filtrów i częstotliwość płukania
  • Obniżono pracochłonność przy utrzymywaniu czystości obiektów
  • Zapewniono trwałą eliminację bakterii Legionella w instalacjach c.w.u.

 

 

Firma HYDROPATH oferuje nowoczesne i sprawdzone urządzenia do uzdatniania wody w basenach prywatnych, komercyjnych i obiektach SPA. Nowoczesna technologia zapewnia uzyskiwanie najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa. Urządzenia HydroFLOW wybierane są nie tylko w nowych obiektach ale również tych modernizowanych. W ofercie są także uzdatnianie wody dla basenów korzystających z wód termalnych.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowania stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach uzdatniania wody. W przypadku instalacji przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zastosowanie urządzeń HydroFLOW pozwala na trwałe wyeliminowanie procesu namnażania bakterii Legionella.

Filtracja wody dzięki flokulacyjnemu działaniu technologii jest wydajniejsza a ilość wody zużywanej do płukania filtrów znacznie spada. Technologia zabezpiecza złoża filtracyjne przed osadzaniem się biofilmu. Ma to wpływ na długotrwałe utrzymanie wysokiej sprawności filtracji co bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu chloru związanego mierzonego za filtrem.

 

Niewątpliwą korzyścią dla użytkowników basenu jest czysta i klarowna woda, brak typowego „zapachu basenowego”, nie wysuszające se włosy i brak podrażnień skóry oraz spojówek oczu.

 

 

 

Urządzenia HydroFLOW przeznaczone do uzdatniania wody basenowej i c.w.u.

 

 

 

hydropath - HydroFLOW

 

 

HYDROPATH zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i realizacji.

 

Przykłady realizacji