Masz pytania? Zadzwoń, tel: +48 500 068 835

Akwakultura – chów basenowy, wylęgnictwo i larwikultura.

Eliminacja bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów w hodowli ryb i narybku.
Zapobieganie powstawaniu biofilmu i osadów mineralnych.
Poprawa skuteczności filtracji wody w recyrkulacji wody.

Obiekty

 • gospodarstwa rybne
 • linie produkcyjne do hodowli ryb
 • stawy hodowlane
 • baseny hodowlane
 • obiekty rozmnażania ryb
 • akwaria komercyjne i prywatne

 

Zastosowania

 • ograniczenie umieralności ryb
 • zwiększenie przeżywalności narybku
 • wyeliminowanie grzybów
 • zwiększenie przyrostu wagi ryb
 • dezynfekcja wody
 • poprawa czystości i klarowności wody
 • ograniczenie stosowania środków chemicznych
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej

 

Skuteczność

Skuteczność dezynfekcji przy jednym przebiegu wody wynosi ponad 95%. Jest większa niż w przypadku lamp UV w tych samych warunkach. Prędkość przepływu wody nie ma znaczenia.

W obiektach na terenie polski, samo wprowadzenie urządzeń HydroFLOW lub zastąpienie urządzeń typu lampy UV, urządzeniami  HydroFLOW na tyle zwiększyło efekty produkcyjne, że pozwoliło na osiąganie zwrotu z inwestycji już w ciągu 6 miesięcy.

Dlaczego warto zastosować HydroFLOW ?

Uzdatniacze wody  HydroFLOW?

Gwarantują wysoką skuteczność w walce z patogenami. Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Skutecznie eliminują patogeny bez ryzyka przedawkowania oraz poprawiają filtrację wody.  Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

 

Po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wzrost przyrostu wagi ryb. Ograniczenie śmiertelności ryb i narybku nawet o 30-40%.  Wyeliminowanie grzybów. Poprawa zdrowotności i jakości ikry, narybku i ryb. Obniżenie kosztów eksploatacji basenów hodowlanych. Poprawa klarowności wody. Uproszczenie procedur obsługowych. Ograniczenie stosowania śr. chemicznych.

Woda będzie lepiej zabezpieczona przed wzrostem skażenia biologicznego związanego z namnażaniem bakterii, glonów i grzybów.