Masz pytania? Zadzwoń, tel: +48 500 068 835

Uzdatnianie wody przemysłowej

Ochrona przed osadami mineralnymi i biologicznymi, skażeniem biologicznym wody i korozyjnością instalacji.

Obiekty

 • przemysł spożywczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł wydobywczy
 • wydobycie wód geotermalnych
 • odwierty gazu łupkowego
 • huty i inne zakłady produkcyjne
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych

 

Zastosowania

 • ochrona instalacji przed osadami mineralnymi
 • ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • ochrona instalacji przed osadami biologicznymi
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych

 

hydropath - HydroFLOW

Najczęściej odnotowywane problemy

 • pogorszenie transferu ciepła lub zimna
 • zwężanie przekroju rur i wzrost strat ciśnienia
 • zatykanie przewodów, dysz, zaworów
 • zaburzenia funkcjonowania czujników pomiarowych i pomp
 • podwyższona korozyjność

 

Konsekwencje nieprawidłowo uzdatnionej wody

 • przenikanie związków chemicznych do produktu
 • zwiększenia zużycia energii elektrycznej i wody
 • podwyższenia kosztów eksploatacji i konserwacji
 • uszkodzeń poszczególnych elementów systemu
 • emisja do otoczenia patogenów

 

W przypadku procesów technologicznych, w których stosowana jest woda, dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody jest kwestią kluczową. Hydropath oferuje duży wybór produktów zapewniających optymalną jakość wody m.in.: do poprawy skuteczności filtracji procesowej w tym odwróconej osmozy (RO).

Dobieramy i wdrażamy najlepsze możliwe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów. Zawsze mamy na uwadze poprawę efektywności i wydajności procesów produkcyjnych.

Fizyczna technologia uzdatniania wody Hydropath pozwala na wyeliminowania stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach uzdatniania wody.

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych (Comercial) gwarantują uzyskiwanie wysokiej jakości wody przemysłowej bez konieczności stosowania lub ze znacznym ograniczeniem stosowania środków chemicznych. Uzdatniona woda nie zmienia składu chemicznego co w wielu przypadkach ma znaczenie kluczowe. Pomimo tego nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych i osadów biologicznych na poszczególnych elementach instalacji. Filtracja wody dzięki flokulacyjnemu działaniu technologii jest wydajniejsza a ilość wody zużywanej do płukania filtrów znacznie spada.

 

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Woda jest bezpieczna dla instalacji i  ludzi. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje.  Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna)

 

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Poprawy sprawności działania filtrów, ograniczenia powstawania osadów mineralnych i biologicznych. Wzrostu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych np. w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, mlecznego i mięsnego. Wzrostu plonów rolnych i efektów hodowli. Woda procesowa i technologiczna jest uzdatniana i dezynfekowana przy pomocy urządzeń HydroFLOW a skuteczność dezynfekcji w zależności od instalacji i typu urządzeń wynosi od 95-99,99%.