Masz pytania? Zadzwoń, tel: +48 500 068 835

Kotły wodne
Kotły parowe

Uzdatnianie wody kotłowej. Zabezpieczanie kotła i instalacji kotłowej przed osadami kamienia kotłowego. Usuwanie istniejących osadów kamienia kotłowego w trakcie pracy kotła, bez stosowania środków chemicznych.

Obiekty

 • kotłownie ciepłownicze
 • kotłownie przemysłowe
 • kotły wodne i parowe mobilne
 • zakłady produkcyjne z wytwornicami pary

Zastosowania

 • uzdatnianie wody do kotłów wodnych
 • uzdatnianie wody do kotłów parowych niskociśnieniowych
 • uzdatnianie wody do kotłów parowych wysokociśnieniowych
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • wytwornice pary technologicznej
 • wytwornice pary procesowej
 • autoklawy

Najczęściej odnotowywane problemy

 • osady kamienia kotłowego
 • pogorszenie transferu ciepła
 • korozyjność instalacji kotłowej
 • konieczność przerw serwisowych

Konsekwencje nieprawidłowo uzdatnionej wody

 • przenikanie związków chemicznych do produktu
 • obniżenie sprawności kotłów i wytwornic pary
 • awarie wywołane naprężeniami cieplnymi
 • awarie wywołane niedrożnością przewodów
 • uszkodzeń poszczególnych elementów systemu

Woda kotłowa.

Aktualne przepisy dotyczące parametrów wody kotłowej wskazują parametry wody kotłowej ze względu na możliwość krystalizacji twardych osadów mineralnych w postaci kamienia kotłowego oraz podwyższonej korozyjności. Standardowo woda kotłowa w zależności od zastosowania podlega procesom zmiękczania czyli usuwania jonów wapnia i magnezu, nierzadko również procesom dalszej demineralizacji. Ponadto woda kotłowa zmiękczona lub zdemineralizowana podlega procesom kondycjonowania. Poprzez dozowanie różnego typu środków chemicznych następuje ograniczenie możliwości krystalizacji osadów mineralnych (antyskalanty), ograniczenie korozyjność (inhibitory korozji) oraz korektę pH wody.

W przypadku wody kotłowej, dobór odpowiedniej metody przygotowania wody kotłowej i jej korekty jest skomplikowany. Efekty niewłaściwego przygotowania wody kotłowej są widoczne w trakcie okresowych rewizji kotłów i wytwornic pary. W trakcie których często spotykane są przypadki występowania osadów kamienia kotłowego i wżerów wywołanych intensywnymi procesami korozyjnymi. Dodatkowy problem jaki występuje w przypadku wytwarzania pary wodnej która może mieć wpływać na produkty, jest ograniczona możliwość stosowania środków chemicznych. Dotyczy to w szczególności przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego.

HYDROPATH oferuje kompleksowe zabezpieczenie procesu przygotowania wody kotłowej. Urządzenia  HydroFLOW C RANGE, HydroFLOW S38 oraz HydroFLOW S RANGE pozwalają na wyeliminowanie krystalizacji osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła (krystalizacja heterogeniczna). Zamiast krystalizacji heterogenicznej następuje krystalizacja homogeniczna w oparciu o zarodki krystalizacji powstałe na bazie jonów minerałów zawartych w wodzie surowej (średni twardej lub twardej). Czyli efektem jest powstawanie kryształów o wielkości 10-50µm zawieszonych w wodzie. Kryształy te opadają na dno kotła i w trakcie procesu drenowania zostają usunięte z instalacji kotłowej. Proces ten w większości przypadków jest zautomatyzowany.

Sygnał pola elektrycznego Hydropath wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji. Również brak zmiękczania wody i jej korygowania ma istotny wpływ na ograniczenie agresywności chemicznej wody kotłowej w stosunku do materiałów z których wykonane są kotły i instalacje kotłowe.

Technologia Hydropath pozwala na stosowanie do zasilania kotłów wodnych i parowych (z wyłączeniem kotłów zasilających turbiny parowe) wody surowej, niezmiękczonej.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowanie stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach uzdatniania i kondycjonowania wody kotłowej.

 

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Para wodna może być stosowana w wielu procesach produkcyjnych, gdyż nie zawiera środków chemicznych. Woda uzdatniona technologią Hydropath jest bardziej bezpieczna dla instalacji niż woda zmiękczona lub zdemineralizowana. Woda uzdatniona przy pomocy urządzeń HydroFLOW nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje.  Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji kotłowej. Urządzenia HydroFLOW nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jednego urządzenia jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wyeliminowania zjawiska krystalizacji na powierzchniach wymiany ciepła w postaci twardych osadów kamienia kotłowego. Systematycznego oczyszczania powierzchni wymiany ciepła z istniejących osadów kamienia kotłowego.  Poprawy sprawności kotłów. Wydłużenia okresu eksploatacji instalacji kotłowej i kotłów wodnych oraz parowych. Kotły zabezpieczone technologią HYDROPATH nie wymagają chemicznego czyszczenia z osadów mineralnych. Należy oczekiwać wzrostu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych np. w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, mlecznego, mięsnego, chemicznego. Ograniczenie korozyjności wywołane działaniem sygnału pola elektrycznego dochodzi do 65%. Ponadto technologia HYDROPATH pozwala na wyeliminowane innych czynników przyśpieszających procesy korozyjne (miękka woda, środki chemiczne).

hydropath - HydroFLOW