Masz pytania? Zadzwoń, tel: +48 500 068 835

Baseny i SPA

Dezynfekcja wody sygnałem pola elektrycznego.
Poprawa flokulacji i filtracji.
Poprawa klarowności wody.
Oczyszczanie instalacji oraz złoża filtracyjnego z biofilmu i osadów mineralnych.
Obniżanie poziomu THM, chloroformu i chloru związanego.

Stosują uzdatniacz HydroFLOW ponieważ:

 • Są i nadal chcą być konkurencyjni.
 • Zapewniają wyższe standardy w obiekcie i najwyższy komfort użytkowania.
 • Gwarantują bezpieczną dla użytkowników wodę.
 • Duża grupa użytkowników to dzieci.
 • Użytkownicy nie czują zapachu chloru (poziom chloru związanego jest niski).
 • Włosy i skóra osób pływających nie jest wysuszona.
 • Zredukowali zużycie i zawartości w wodzie środków chemicznych.
 • Obniżyli koszty eksploatacji i serwisowania.
 • Mają zadowolonych Klientów.

 

Co zyskują po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

 • O kilkadziesiąt procent spada ilości stosowanych środków chemicznych.
 • Poziomu chloru związanego, chloroformu i THM  jest zgodny z przepisami.
 • Skuteczność pracy filtrów jest większa, co gwarantuje klarowną wodę.
 • Na ściankach niecek kąpielowych i płytkach wokół niecek nie ma twardych osadów mineralnych.
 • Spadła ilości wody do płukania wstecznego filtrów i częstotliwość płukania.
 • Pracochłonność przy utrzymywaniu czystości obiektów jest niższa.
 • Trwale wyeliminowali bakterie Legionella z instalacji c.w.u.
 • Prysznice, armatura i kafelki nie są pokryte osadami kamienia.
technologia basenowa

 

hydropath - HydroFLOW

 

 

HYDROPATH zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i realizacji.