HYDROPATH AKWAKULTURA

Akwakultura – Hydropath

Recyrkulacyjny system akwakultury

Gospodarka hodowli ryb w obiegu zamkniętym, uniezależnia hodowlę od warunków środowiskowych i wprowadza oszczędności w gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Systemy hodowli o zamkniętym obiegu wody (RAS) umożliwiają zwiększenie produkcji. Przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań poprawiają dobrostan narybku i ryb hodowlanych. Kluczowy element to zapewnienie odpowiedniej jakości czystej pozbawionej patogenów wody. W systemach RAS ważne jest uproszczenie procesu obsługi i konserwacji z zachowaniem wysokiego poziomu kontroli. Nasze rozwiązanie kierowane jest na poprawę flokulacji zanieczyszczeń co usprawnia proces filtracji. Drugi istotny element to stała eliminacja patogenów i biofilmu. Od lat stosujemy w obiektach akwakultury technologię HYDROPATH z której korzystają elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW INDUSTRIAL.

 

Wdrożenie technologii HYDROPATH

Instalacja urządzeń HydroFLOW z technologią Hydropath nie jest skomplikowana. Wystarczy odpowiednio dobrać lokalizację i typ urządzenia, w czym pomagają nasi doradcy. Ilość stosowanych urządzeń uzależniona jest od ilości obiegów cyrkulacji wody w hodowli.

Efekty stosowania tej technologii są na tyle spektakularne, że wiele obiektów akwakultury w Polsce i za granicą stosuje z powodzeniem nasze rozwiązania.

Kilka lat temu prezentowaliśmy nasze rozwiązania i produkty na konferencji w Nałęczowie. Już wtedy kilka obiektów akwakultury stosowało urządzenia HydroFLOW.

Konferencja “Wylęgarna 2017”  – Nałęczów  13-15 września

Organizator Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie i Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Akwakultura

 

Urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL RANGEHydroFLOW K40 AQUAKLEAR,  zostały zaprezentowane podczas konferencji dotyczącej akwakultury. W trakcie konferencji omawiano najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych. Prezentowano nowe techniki i technologie.

Wśród uczestników technologia Hydropath i urządzenia HydroFLOW wzbudziły duże zainteresowanie.

Korzyści w postaci wzrostu wagi, ograniczenia śmiertelności, poprawy jakości ryb to istotne dla hodowców elementy które wynikają z zastosowania technologii Hydropath.

 

 

uzdatnianie wody w akwakulturze

Korzyści z zastosowania technologii HYDROPATH

Zastosowanie urządzeń HydroFLOW,  pozwala na wyeliminowanie z procesu dezynfekcji kosztownych w eksploatacji i wymagających serwisowania lamp UV. Umożliwia znaczące ograniczenie stosowania leków i innych środków wpływających na zdrowie, wygląd i wagę ryb w rożnym stadium rozwoju. Urzadzenia HydroFLOW sa bezobsługowe, nie wymagają serwisowania i wymagają pomijalnie niskiej ilości energii elektrycznej. Maksymalna moc urządzeń HydroFLOW INDUSTRIAL wynosi 65W.

 

Sygnał elektromagnetyczny,

emitowany do wody przez urządzenia HydroFLOW poprawia agregację zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie, działa jak flokulant niechemiczny. Pozwala to na poprawę jakości wody usprawniając pracę urządzeń filtracyjnych. Sygnał ten w miejscu montażu urządznia eliminuje znakomitą większość patogenów, nawet powyżej 95% przy jednym przebiegu wody cyrkulującej. Sygnał wpływa na strukturę biofilmów i kolonizujące go mikroorganizmy. Umożliwia to ograniczenia powstawania biofilmów i ich usuwania z instalacji wodnej.

Powyższe korzyści wynikające z zastosowania technologii HYDROPATH przez hodowców ryb, powodują że coraz więcej obiektów hodowlanych w Polsce stosuje już tą technologię, wspomagającą efektywność procesową i ekonomiczną.

 

Skontaktuj się już teraz z naszym doradcą technicznym.

Czytaj także:

Zmiękczacz wody czy uzdatniacz wody?

Odkamieniacz wody, uzdatniacz wody, zmiękczacz wody Trzy różne nazwy, dwa różne typy urządzeń i różnice w przeznaczeniu. Kamień w wodzie Woda, jako taka nie ma kamienia. Chyba, że jest to górski potok… Czytaj dalej
>